Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

WHAWHA - You’re Perfect (非常完美) #PatrickBD2021_Project [Romanization Lyric + Eng]


       Buat ngerayain ultah Patrick INTO1, tahun ini fans Thailand bikin projek bareng High Cloud Entertaintment untuk ngerilis sebuah lagu berjudul You’re Perfect (非常完美)! Lagunya gemes banget seriusT__T Projek kali ini dinyanyiin oleh WHAWHA yang mana baru aja debut solo di tahun ini dengan lagu berjudul Crush On You. Projek lagu ini dirilis tanggal 18 Oktober jam 20:10. Ini angka cantik banget soalnya Patrick ultah 20 Oktober, terus tahun ini dia juga ultah yang ke-18😂

Lagu ini juga punya beberapa lirik mandarin yang mana pas banget dinyanyiin sama WHAWHA soalnya doi ada keturunan Chinese guys. Fans Thailand emang keren-keren banget ya bikin projek lagu😭 Bulan Februari kemarin fans Thai Ten NCT juga ada bikin lagu projek judulnya 1001 (You're Lovely) yang mana dinyanyiin sama Serious Bacon.  Kalo gitu yuk langsung kita cek aja lirik lagunya!

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ไม่เคยคิดมาก่อน ว่าจะได้รักเธอ 
mai koey kit ma gon, wa ja dai rak ter
I never thought that I could love you

คนที่พร้อมทุกอย่าง และช่างดีเลิศเลอ
kon ti prom tuk yang, lae chang dee leut leu
You who are so perfect and blessed with everything

เธอจะรู้หรือเปล่า ว่าเธอทำ ให้ฉันได้รู้
ter ja ru reu bplao? wa ter tam hai chan dai ru
Do you know? that you make me know

ว่าอยากจะรักเธอไป ทั้งหัวใจ ฉันพร้อมดูแล
wa yak ja rak ter bpai tang huajai, chan prom dulae
That I’ll love you with all of my heart and willing to take care of you


*
หากเหนื่อยล้าหรือใครทำเธอเสียใจ
hak neuai la reu krai tam ter siajai
If someone makes you tired or depressed

Baby I’m here for you

**
你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

เธอมีค่ามากมาย
ter mi ka makmai
You’re so precious to me

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

I’ll stay by your side

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

โปรดรู้ไว้ว่าเธอ มีความหมาย มากแค่ไหน
bprot ru wai wa ter mi kwam mai mak kae nai
Please know how important you are

I Just Wanna Make You Smile 


I love when

You try your best

And you get what you deserve 

ไม่สงสัยที่ใครก็รักเธอ
mai song sai ti krai go rak ter
No doubt why anyone loves you

ทุกการกระทำมันได้ทำให้รู้
tuk gan gratam man dai tam hai ru
Every action made it known

ว่าดีแค่ไหนที่มีเธอ 
wa dee kae nai ti mi ter
Tell how good to have you

คนเก่งของฉันก็คือเธอ
kon geng kong chan go keu ter
You are my best

ทำได้ดี เสมอ
tam dai dee seumer
Always doing well

ไม่ว่าเรื่องใด ที่เจอ
mai wa reuang dai ti je
No matter what happens

ฉันมั่นใจในตัวเธอ 
chan man jai nai dtua ter
I have faith in you

*
หากเหนื่อยล้าหรือใครทำเธอเสียใจ
hak neuai la reu krai tam ter siajai
If someone makes you tired or depressed

Baby I’m here for you


**
你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

เธอมีค่ามากมาย
ter mi ka makmai
You’re so precious to me

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

I’ll stay by your side

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

โปรดรู้ไว้ว่าเธอ มีความหมาย มากแค่ไหน
bprot ru wai wa ter mi kwam mai mak kae nai
Please know how important you are

I Just Wanna Make You Smile 


独你一个人 入我心怀
dú nǐ yīgè rén rù wǒ xīnhuái
You’re the only one that my heart belongs to

绝没有谁能 把你替代
jué méiyǒu shéi néng bǎ nǐ tìdài
There is no one else like you

繁星点点 朵朵盛开
fánxīng diǎndiǎn duǒ duǒ shèngkāi
A million stars up in the sky

万般光彩 无你美态
wànbān guāngcǎi wú nǐ měi tài
Cannot shine brighter than you

Cause you are my whole world 

**
你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

เธอมีค่ามากมาย
ter mi ka makmai
You’re so precious to me

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

I’ll stay by your side

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

โปรดรู้ไว้ว่าเธอ มีความหมาย มากแค่ไหน
bprot ru wai wa ter mi kwam mai mak kae nai
Please know how important you are

I Just Wanna Make You Smile 


**
你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

เธอมีค่ามากมาย
ter mi ka makmai
You’re so precious to me

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

I’ll stay by your side

你非常非常完美 
nǐ fēicháng fēicháng wánměi
You’re so perfect

โปรดรู้ไว้ว่าเธอ มีความหมาย มากแค่ไหน
bprot ru wai wa ter mi kwam mai mak kae nai
Please know how important you are

I Just Wanna Make You Smile 


非常完美 
fēicháng wánměi 3x
So perfect

Baby you’re so perfect

非常完美 
fēicháng wánměi 3x
So perfect

I Just Wanna Make You Smile


 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : High Cloud Entertainment
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close