Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

4EVE - WIZ YOU (อยากมองเธอให้ใกล้กว่านี้) [Romanization Lyric + Eng]

4EVE - WIZ YOU (อยากมองเธอให้ใกล้กว่านี้)


💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


Hey Boy, Come Closer, 4 E V E

**
ใกล้เข้ามาอีกนิดได้ไหม
glai kao ma ik nit dai mai
Can you come a little closer?

(นิดๆ Just a little bit)
(nit nit Just a little bit)
(Just a little bit)

พอดีว่าฉันสายตาไม่ค่อยดี
pho dtua wa chan saidta mai koi dee
I have trouble seeing well.

(อยากมองเธอให้ใกล้กว่านี้)
(yak mong ter hai glai gwa ni)
(I want to see you up close)

***
ใส่แว่นมาเพราะอยากจะมองเห็นหน้าเธอ
sai waen ma pro yak ja mong hen na ter
I put on my glasses just to see you clearly.

แต่มองเท่าไหร่ เท่าไหร่ก็ยังเบลอ
dtae mong tao rai tao rai go yang blur
But no matter how hard I try it's still blurry.

สงสัยต้องให้เธอเข้ามาใกล้หน่อย
songsai dtong hai ter kao ma glai noi
I guess you'll have to come closer to me.


Aey You

เป็นสายตาฉันที่ผิด หรือเพราะไม่ค่อยสนิท
bpen saidta chan ti pid reu pro mai koi sanit
Is it my vision, or we’re just not close enough?

ภาพเธอเลยดูเบล๊อเบลอ ( เบล๊อ เบลอ)
phap ter loey doo blur blur (blur blur)
Your picture looks blurry (blurry, blurry).

อยากเข้าไปลองสะกิด
yak kao bpai long sagit
I want to go and give it a try.

อีกนิดก็ได้ไม่ติด
ik nit go dai mai tit
A little closer, if it’s okay?

ชิดหน่อยก็ดีนะเธอ
chid noi go dee na ter
It’d be nice if you moved closer.

เธอคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่า
ter kit meuan gan bang reu bplao
Do you feel the same?

แต่ว่าในตอนนี้
dtae wa nai dton ni 
But right now,

I’m falling for you now

ก็ไม่รู้ว่าคิดไม่คิด นั่นมันเป็นเรื่องของเธอ
go mai roo wa kit mai kit, nan man bpen reuang kong ter
Whether you’re thinking or not, that’s up to you.

แต่ที่รู้คือฉันน่ะคิดอยู่ 
dtae ti roo keu chan na kit yu
What I do know is I’m thinking of it,

WIZ YOU WIZ YOU

ฮ๊าาาาาา
haaaaa

**
ใกล้เข้ามาอีกนิดได้ไหม
glai kao ma ik nit dai mai
Can you come a little closer?

(นิดๆ Just a little bit)
(nit nit Just a little bit)
(Just a little bit)

พอดีว่าฉันสายตาไม่ค่อยดี
pho dtua wa chan saidta mai koi dee
I have trouble seeing well.

(อยากมองเธอให้ใกล้กว่านี้)
(yak mong ter hai glai gwa ni)
(I want to see you up close)

***
ใส่แว่นมาเพราะอยากจะมองเห็นหน้าเธอ
sai waen ma pro yak ja mong hen na ter
I put on my glasses just to see you clearly.

แต่มองเท่าไหร่ เท่าไหร่ก็ยังเบลอ
dtae mong tao rai tao rai go yang blur
But no matter how hard I try it's still blurry.

สงสัยต้องให้เธอเข้ามาใกล้หน่อย
songsai dtong hai ter kao ma glai noi
I guess you'll have to come closer to me. Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close