Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Nine CAC - Louder (คิดดัง) [Romanization Lyric + Eng]

Nine CAC - Louder (คิดดัง)


💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


Verse 1
เธอเป็นคนยังไง บอกแล้วไงห้ามยิ้มอย่างงั้น
ter bpen kon yang ngai bok laew ngai ham yim yang ngan
What kind of person are you? I told you not to smile like that.

และไม่ยอมเกรงใจ ชอบให้ใครเก็บเอาไปฝัน
lae mai yom krengjai chop hai krai gep ao bpai fan
And you wouldn't be considerate, you like Ipeople to dream about you.

ไม่ชอบเลย เผลอตกหลุมจนได้
mai chop loey pleu dtok loom jon dai
I don't't like it at all. Fell in love in the end.

Verse 2
เธอมองมาทีไร ใจทั้งใจมันเอาแต่เพ้อ
ter mong ma ti rai jai thang jai man ao dtae pheu
Every time you look at me, my whole heart goes delirious

กำลังจะละลาย เรียกชื่อใครกลายเป็นชื่อเธอ
gamlang ja lalai riak cheu krai glai bpen cheu ter
It's about to melt, calling your name with everyone.

ฉันไม่รู้ว่าเธอเห็นรึเปล่า ฉันไม่รู้ว่าเธอรู้รึเปล่า
chan mai roo wa ter hen reu bplao chan mai roo wa ter roo reu bplao
I don't know if you saw it or not. I don't know if you know.

เธอทำใครบางคนให้กระวนกระวาย
ter tam krai bang kon hai grawon grawai
You make someone nervous.

**
แค่คิดถึงเธอดังดัง ไม่ต้องแอบฟังได้ไหม
khae kidteung ter dang dang mai dtong aep fang dai mai
I just think of you loudly. Can you not eavesdrop?

ฉันต้องซ่อนยังไง เธอทำให้ฉันกลัว
chan dtong son yang ngai ter tam hai chan glua
How do I hide it? You make me scared.

ยิ่งหลบตาเท่าไร เธอก็ยิ่งรู้ตัว
ying lop dta tao rai ter go ying roo dtua
The more you look away, the more you realize

ว่าเสียงที่ดังอยู่ในหัว ชอบเธอ
wa siang ti dang yu nai hua chop ter
That the voice inside my head likes you.


Bridge
ก็แค่เผลอคิดถึงดังๆ ตั้งใจฟังทำไมฉันกลัว
go khae pleu kidteung dang dang dtang jai fang tammai chan glua
I just accidentally thought about it out loud. Why are you listening to it carefully I'm scared.

ให้บอกชอบเธอจังๆ จ้างให้ทำก็ยังไม่ชัวร์
hai bok chop ter jang jang jang hai tam go yang mai chua
To tell you directly. I'm still not sure even if I'm paid.

ก็เป็นซะแบบเนี่ย เริ่มจะโกรธแล้วนะเออ
go bpen sa baeb nia reum ja grot, laew na eu
It's like this. I'm starting to get angry with you.

ก็ยังไม่ทันได้บอก ก็ดันมารู้อีกนะ เธอ
go yang mai than dai bok go dan ma roo ik na ter
Still haven't told you anytihng, but you found out.

เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้ดิ มาเล่นขี้โกงงี้
ter glaeng tam bpen mai roo di ma len khi kong ngi
You pretend not to know, playing tricks on me.

เล่นอย่างงี้ เรื่องแบบนี้ ไม่ให้ฟรีเธอรับผิดชอบก่อน
len yang ngi, reuang baeb ni, mai hai free ter rap pitchop gon
Play like this, things like this, it's not free. You come be responsbile first.

เอางี้ละกัน ห้ามแอบฟัง ฉันจะบอกอะ 
ao ngi la gan ham aep fang chan ja bok a
Let's do this. Don't eavesdrop. I'll tell you.

ที่ฉันดันเผลอคิดดัง ก็มีแต่ชื่อเธอ
ti chan dan pleu kidteung go mi dtae cheu ter
That I accidentally thought out loud, there's only your name


Verse 3
ถ้ามันจะบังเอิญ เธอก็คิดแบบเดียวกับฉัน
ta man ja bang eun ter go kit baeb diao gap chan
If it's accidental that you think the same way as me.

ถ้าใจจะตรงกัน เธอแค่คิดให้ดังกว่านั้น
ta jai ja dtrong gan ter khae kit hai dang gwa nan
If our hearts feel the same, you just think louder than that.

ฉันไม่รู้ว่าเธอเห็นรึเปล่า ฉันไม่รู้ว่าเธอรู้รึเปล่า
chan mai roo wa ter hen reu bplao chan mai roo wa ter roo reu bplao
I don't know if you saw it or not. I don't know if you know.

เธอทำใครบางคนให้กระวนกระวาย
ter tam krai bang kon hai grawon grawai
You make someone nervous.

**
แค่คิดถึงเธอดังดัง ไม่ต้องแอบฟังได้ไหม
khae kidteung ter dang dang mai dtong aep fang dai mai
I just think of you loudly. Can you not eavesdrop?

ฉันต้องซ่อนยังไง เธอทำให้ฉันกลัว
chan dtong son yang ngai ter tam hai chan glua
How do I hide it? You make me scared.

ยิ่งหลบตาเท่าไร เธอก็ยิ่งรู้ตัว
ying lop dta tao rai ter go ying roo dtua
The more you look away, the more you realize

ว่าเสียงที่ดังอยู่ในหัว ชอบเธอ
wa siang ti dang yu nai hua chop ter
That the voice inside my head likes you.


**
แค่คิดถึงเธอดังดัง ไม่ต้องแอบฟังได้ไหม
khae kidteung ter dang dang mai dtong aep fang dai mai
I just think of you loudly. Can you not eavesdrop?

ฉันต้องซ่อนยังไง เธอทำให้ฉันกลัว
chan dtong son yang ngai ter tam hai chan glua
How do I hide it? You make me scared.

ยิ่งหลบตาเท่าไร เธอก็ยิ่งรู้ตัว
ying lop dta tao rai ter go ying roo dtua
The more you look away, the more you realize

ว่าเสียงที่ดังอยู่ในหัว ชอบเธอ
wa siang ti dang yu nai hua chop ter
That the voice inside my head likes you. Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Club After Class
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close