Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

sarah salola ft. Jasmine 張靜汶 - Better Match (เธอเหมาะกับฉัน) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เธออยู่กับเขามีความสุขไหม
ter yu gap kao mi kwamsuk mai
Are you happy when you are with him?

เธออยู่กับเขา แล้วเธอเคยเบื่อเขาบ้างไหม
ter yu gap kao laew ter koey beua kao bang mai
Do you feel bored when you are with him?

เขาได้ทำให้เธอยิ้มบ้างรึเปล่า
kao dai tam hai ter yim bang reu bplao
Does he make you smile?

หรือทำเธอเหงา
reu tam ter ngao
Does he make you feel lonely?


他對我時好時壞
tā duì wǒ shí hǎo shí huài
He treats me sometimes good and sometimes bad

我卻對愛情充滿 期待
wǒ què duì àiqíng chōngmǎn qídài
I am full of expectations for love

無止盡的等待 好無奈
wú zhǐ jìn de děngdài hǎo wúnài
The endless waiting is so helpless

想要你在
xiǎng yào nǐ zài
Hope you are here

**
เธอไม่เหมาะกับเขาหรอก
ter mai mo gap kao rok
You are not for him

เธอน่ะเหมาะกับฉันกว่า
ter na mo gap chan gwa
You are perfect for me

ถ้าเมื่อไหร่เขาทำเธอเสียใจ
ta meua rai kao tam ter siajai
Whenever he makes you feel sad

ก็พร้อม standby รอเธอตรงนี้
go prom Standby ro ter dtrong ni
I’m always here for you, standing by

ไม่เป็นไร เมื่อไหร่เธอมีน้ำตา ก็แค่ทักมา
mai bpen rai meua rai ter mi namdta go khae tak ma
It's okay, just say hi to me whenever you feel sad or start crying

***
我對你的佔有
wǒ duì nǐ de zhànyǒu
Although my possession of you

雖然只是朋友
suīrán zhǐshì péngyǒu
Is just a friend

但我知道天塌下來 你會隨時 standby
dàn wǒ zhīdào tiān tā xiàlái nǐ huì suíshí Standby
But I know when something goes wrong, you will stand by my side

喔 ไม่เข้าใจ 慢慢累積的依賴 
oh mai kaojai màn man lěijī de yīlài
I don't understand, accumulate dependence on you

誰還能把你替代
shuí hái néng bǎ nǐ tìdài
No one can replace you


帶我騎車去看海 
dài wǒ qí chē qù kàn hǎi
Take me on a bike ride to see the sea

耍脾氣都覺得我 可愛 
shuǎ píqì dōu juédé wǒ kě'ài
You think I'm cute even when I'm being ridiculous

你對我的偏愛 這看來 
nǐ duì wǒ de piān'ài zhè kàn lái
Your preference for me seems so

好像是愛
hǎoxiàng shì ài
It's like love

**
เธอไม่เหมาะกับเขาหรอก
ter mai mo gap kao rok
You are not for him

เธอน่ะเหมาะกับฉันกว่า
ter na mo gap chan gwa
You are perfect for me

ถ้าเมื่อไหร่เขาทำเธอเสียใจ
ta meua rai kao tam ter siajai
Whenever he makes you feel sad

ก็พร้อม standby รอเธอตรงนี้
go prom Standby ro ter dtrong ni
I’m always here for you, standing by

ไม่เป็นไร เมื่อไหร่เธอมีน้ำตา ก็แค่ทักมา
mai bpen rai meua rai ter mi namdta go khae tak ma
It's okay, just say hi to me whenever you feel sad or start crying

***
我對你的佔有
wǒ duì nǐ de zhànyǒu
Although my possession of you

雖然只是朋友
suīrán zhǐshì péngyǒu
Is just a friend

但我知道天塌下來 你會隨時 standby
dàn wǒ zhīdào tiān tā xiàlái nǐ huì suíshí Standby
But I know when something goes wrong, you will stand by my side

喔 ไม่เข้าใจ 慢慢累積的依賴 
oh mai kaojai màn man lěijī de yīlài
I don't understand, accumulate dependence on you

誰還能把你替代
shuí hái néng bǎ nǐ tìdài
No one can replace you


你的好我全都放在 心底沒說出來
Nǐ de hǎo wǒ quándōu fàng zài xīndǐ méi shuō chūlái
I keep all your goodness in my heart and never say it out loud

相信你能明白 你是重要的存在
xiāngxìn nǐ néng míngbái nǐ shì zhòngyào de cúnzài
I believe you can understand that you are my important existence

最親密的摯友
zuì qīnmì de zhìyǒu
My closest friend

เธอน่ะเหมาะกับฉันกว่า 
ter na mo gap chan gwa
You are perfect for me

給你最完美的對待     
gěi nǐ zuì wánměi de duìdài
Give you the perfect treatment

把你捧在 手心疼愛
bǎ nǐ pěng zài shǒuxīn téng'ài
Holding you in the palm of my hand

ไม่เป็นไร
mai bpen rai
It's okay

只要你能夠感覺我 對你的愛 
zhǐyào nǐ nénggòu gǎnjué wǒ duì nǐ de ài
If only you could feel my love for you


เธอไม่เหมาะกับเขาหรอก
ter mai mo gap kao rok
You are not for him

เธอน่ะเหมาะกับฉันกว่า
ter na mo gap chan gwa
You are perfect for me

ถ้าได้ลองแล้วเธอจะเข้าใจ 
ta dai long laew ter ja kaojai
If you give me a chance

เราเข้ากันดีแค่ไหน ขอโอกาสสักที 
rao kao gan dee khae nai koh ogat sak tee
You will realize that we are perfect for each other

ถ้าหากฉันได้ดูแลเธอ จะทำให้ดีกว่าเขา 
tahak chan dai dulae ter ja tam hai dee gwa kao
If you give me a chance, I will do better than him Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Jasmine C
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close