Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

KRIST - NIGHT OUT (คืนนี้ออกไหม) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ไหนเธอบอกคนนี้ดี
nai ter bok kon ni dee
You said he was the one

มีพร้อมแล้วที่เธอต้องการ
mi prom laew ti ter dtong gan
Got everything you ever wanted

แต่สุดท้าย เค้าก็ผ่าน
dtae sudtai kao go pan
But in the end he just passed by

เข้ามาพบ แล้วก็ไป
kao ma pob laew go bpai
Came to your life and said goodbye

ปล่อยเธอเอาไว้ ให้ฉันคอยปลอบใจ
bploi ter ao wai hai chan koi bplop jai
Leaving you behind for me to soothe your mind

a

(Rap)
อะ ก็หน้าที่สำคัญ คือฉันต้องคอยปลอบใจ
a go natee samkan keu chan dtong koi bplop jai
Ah, it’s my main job to be there to comfort you

เวลาที่เธอคุย กับใครสุดท้ายต้องโดนผลักไส
wela ti ter kui gap krai sudtai dtong don plak sai
When you get pushed away by someone new

ไล่ส่งกลับมา ที่เดิม ร้านเดิม โต๊ะเดิม
lai song glap ma ti deum ran deum dto deum
Back to our same old place, same bar, same table

สั่งมิกเซอร์กับแกล้มมา เธอ
sang Mixer gap glaem ma ter
Get the mixer and something to eat with that liquor

กี่คนแล้วที่เธอบอกน่ะ ว่าดี ห๊ะ ?
gi kon laew ti ter bok na wa dee ha?
How many guys did you say was the one, huh?

สุดท้ายก็มีแต่ฉัน กับแก้วนี้ ทุกที เห็นมะ
sudtai go mi dtae chan gap kaew ni took tee hen ma
In the end it’s just me with this glass, you see, ah?

ละคืนนี้จะเอางัย ต้องเป็นฉันสินะ 
la keun ni ja ao ngai dtong bpen chan si na
What’s tonight gonna be? Probably just me, yeah?

ที่ต้องคอยปลอบใจ อะ
ti dtong koi bplop jai a
Who’s comforting you, huh?

*
แล้วคืนนี้ยังไง
laew keun ni yang ngai
So, how about tonight?

ที่ชวนฉัน อยากให้ไปรับ หรือเธอจะมากับใคร
ti chuan chan yak hai bpai rap reu ter ja ma gap krai
Want me to pick you up or you come with a Mr. Right?

ไม่ต้องถามว่าว่างไหม
mai dtong tam wa wang mai
No need to ask if I’m free

ไม่เคยเทถ้าเธอให้ฉันไปด้วยกัน
mai koey teh ta ter hai chan bpai duay gan
Never busy, if you wanna hang with me

แค่ถามมา ถามมาว่า
kae tam ma tam ma wa
Just ask me, ask me this

**
คืนนี้ออกไหม
keun ni ok mai
Down for a night out?

ถ้าหากเธอเหงายังมีฉันเข้าใจ
tahak ter ngao yang mi chan kaojai
If you’re lonely, you’ve got me around

พร้อมจะทำให้ทุกอย่าง
prom ja tam hai took yang
Ready to do anything

เพื่อให้เธอได้ลืมเรื่องเค้า
peua hai ter dai leum reuang kao
To help you get over him

เธอได้ออกจากการเป็นเพื่อนกัน ฉันก็โอเค
ter dai ok jak gan bpen peuan gan chan go oke
If that gets me out of this friend zone then I’m down


(Rap)
กี่คนที่เธอว่าใช่ ห๊า
gi kon ti ter wa chai ha
How many did you think was right (eh)?

ที่ฉันพูดมีอะไรผิดไหมล่ะ
ti chan pud mi arai pid mai la
Did I say anything wrong here, eh?

ที่มันคนหรือน้ำ โดนเทจนล้น
ti man kon reu nam don teh jon lon
You’ve been dumped so many times now

แต่ก็ยังไม่เรียนรู้ ไม่ยอมมองคนข้าง ๆ
dtae go yang mai riap roo mai yom mong kon kang kang
But you never learn, never care to look around

เอ้า ชน !
ao chon!
Cheers, wow!

หมดแก้วเรื่องของเธอมีฉันเข้าใจ
mod kaew reuang kong ter mi chan kaojai
Bottoms up, I’m always here for you

เค้าไม่รักเธอ ก็เหมือนที่เธอไม่รักฉันไง
kao mai rap ter go meuan ti ter mai rap chan ngai
He doesn’t love you the same way you don’t love me too

เวลาที่เธอโดนเฟด ชั้นก็หวัง อัพเกรด คำว่าเพื่อนไง
wela ti ter don fed chan go wang Upgrade kam wa peuan ngai
When you’re ghosted I was hoping to be promoted from a friend soon

ได้แต่คิดในใจ
dai dtae tit nai jai
I keep it all inside

ไม่กล้าพูดออกไป
mai gla pud ok bpai
Can’t say it out right

เธอไม่ต้องกังวลชนแก้วกับฉันคืนนี้ก็พอใจ
ter mai dtong gangwon chon laew gap chan keun ni go pho jai
Don’t worry, just drink with me and everything’s alright

แม้ว่าตอนสบตา อยากพูดว่ารักออกมา
mae wa dton sop dta yak pud wa rak ok ma
When our eyes meet I wanna say “love me please”

แต่ ข้ามคืนนี้ไปก่อน ครั้งหน้าดีกว่า ว้า
dtae kam keun ni bpai gon krang na dee gwa wa
But maybe not tonight, next time is just what I need

*
แล้วคืนนี้ยังไง
laew keun ni yang ngai
So, how about tonight?

ที่ชวนฉัน อยากให้ไปรับ หรือเธอจะมากับใคร
ti chuan chan yak hai bpai rap reu ter ja ma gap krai
Want me to pick you up or you come with a Mr. Right?

ไม่ต้องถามว่าว่างไหม
mai dtong tam wa wang mai
No need to ask if I’m free

ไม่เคยเทถ้าเธอให้ฉันไปด้วยกัน
mai koey teh ta ter hai chan bpai duay gan
Never busy, if you wanna hang with me

แค่ถามมา ถามมาว่า
kae tam ma tam ma wa
Just ask me, ask me this

**
คืนนี้ออกไหม
keun ni ok mai
Down for a night out?

ถ้าหากเธอเหงายังมีฉันเข้าใจ
tahak ter ngao yang mi chan kaojai
If you’re lonely, you’ve got me around

พร้อมจะทำให้ทุกอย่าง
prom ja tam hai took yang
Ready to do anything

เพื่อให้เธอได้ลืมเรื่องเค้า
peua hai ter dai leum reuang kao
To help you get over him

เธอได้ออกจากการเป็นเพื่อนกัน ฉันก็โอเค
ter dai ok jak gan bpen peuan gan chan go oke
If that gets me out of this friend zone then I’m down


ไม่อยากจะเสียเธอไปให้ใคร
mai yak ja sia ter bpai hai krai
Don’t wanna lose you to anyone

กลัวเธอจะหายไปอีกครั้ง
glua ter ja hay bpai ik krang
Afraid you’ll disappear again

มันคงจะยากเพราะเราแค่เพื่อนกัน
man kong ja yak pro rao kae peuan gan
This is hard cuz we’re just friends

ก็เอาเป็นว่าในวันไหน ถ้าไม่มีใคร
go ao bpen wa nai wan nai ta mai mi krai
Let’s just say, if you’re alone on any day

แค่ถามมาว่า
kae tam ma wa
Just ask me this

**
คืนนี้ออกไหม
keun ni ok mai
Down for a night out?

ถ้าหากเธอเหงายังมีฉันเข้าใจ
tahak ter ngao yang mi chan kaojai
If you’re lonely, you’ve got me around

พร้อมจะทำให้ทุกอย่าง
prom ja tam hai took yang
Ready to do anything

เพื่อให้เธอได้ลืมเรื่องเค้า
peua hai ter dai leum reuang kao
To help you get over him

เธอได้ออกจากการเป็นเพื่อนกัน จะดีกว่าไหม
ter dai ok jak gan bpen peuan gan ja dee gwa mai
If that gets me out of this friend zone, would you agree

**
คืนนี้ออกไหม
keun ni ok mai
Down for a night out?

ถ้าหากเธอเหงายังมีฉันเข้าใจ
tahak ter ngao yang mi chan kaojai
If you’re lonely, you’ve got me around

พร้อมจะทำให้ทุกอย่าง
prom ja tam hai took yang
Ready to do anything

เพื่อให้เธอได้ลืมเรื่องเค้า
peua hai ter dai leum reuang kao
To help you get over him

เธอได้ออกจากการเป็นเพื่อนกัน ฉันก็โอเค
ter dai ok jak gan bpen peuan gan chan go oke
If that gets me out of this friend zone then I’m down
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: RISER MUSIC
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!! 
Post a Comment

Post a Comment

close