Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

RedSpin - YaA! (หยุดดิ๊) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


RedSpin

ที่เธอมาทำมันแรงไปนี๊ส (Ahh) 
ti ter ma tam man raeng bpai nis (Ahh) 
What you did isn’t cool (Ahh)

จ้องกันมานานไปนี๊ส (Ahh)
jong gan ma nan bpai nis (Ahh) 
Staring at me too long (Ahh)

แววตามันทำให้คิด Kiss
waew dta man tam hai kit Kiss
Your eyes make me wander

Break it! Stop It! 

Break it! Stop It! 

ที่เธอมาทำมันแรงไปละ 
ti ter ma tam man raeng bpai la
What you did isn’t cool

อย่ามาเล่นกันแรงเลยนะ 
ya ma len gan rang loey na
Don’t mess around with me

ใจฉันมันร้อนละ อ๊ะ อาว 
jai chan man ron la a ao
My heart is racing

อย่าเข้ามาทำให้ ดึม ดึม 
ya kao ma tam hai deum deum
Don’t make it go Boom Boom

อย่าเข้ามาทำให้ ดึม ดึม 
ya kao ma tam hai deum deum
Don’t make it go Boom Boom


อย่ามาทำ มาทำ มาทำ 
ya ma tam ma tam ma tam
I warned you, boy. Don’t, Don’t, Don’t

ให้ฉันนั้นหลงละลาย 
hai chan nan long lalai
Think you can make me melt

Ya E Ya A

ระวัง ระวังว่าฉันจะทำให้เธอ
rawang rawang wa chan ja tam hai ter
Be careful, ‘cause I might 

ต้องหลอมละลาย 
dtong lom lalai 
Burn you instead...

Ya E Ya A

** 
Stop It! Stop It! Stop It! Stop It! 

หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊ (x3)
yud di ya di, yud di ya di, yud di ya di yud di (x3)
Stop It, Stop It, Stop It, Stop It

Stop It! Stop It! Stop It! Stop It! 

อย่ามาทำให้ใจฉันร้อนเพราะฉันมัน Hot ดัง Fire 
ya ma tam hai jai chan ron pro chan man Hot dang Fire
Don’t make me burn ‘cause my heart is Hot like Fire


หยุดดิ้! การกระทำหัวใจมันจะวาย อย่ามาทำเป็นให้ท่า
yud di! gan gratam huajai man ja wai ya ma tam bpen hai ta
Stop it! You’re gonna give me a heart attack, don’t play with me

ชอบเธอแทบบ้า เเต่ตัวฉันมันอันตรายมากกว่าที่เธอคิดหน่า
chop ter taep ba dtae dtua chan man andtarai mak gwa ti ter kit na
I’m so crazy about you now but I’m more dangerous than you think

Hot ซะยิ่งกว่า Fire มาดูดิ้ 
Hot sa ying gwa Fire ma doo di
Hotter than fire, come check it

ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาให้เจอะ คง Crazy
ta mai cheua go long ma hai je kong Crazy
If you don’t believe me, come check me out, boy I’ll make you go crazy

Yeah Baby Honey 

ทำแบบนี้ 
tam baeb ni
If you keep playing

ฉันว่าเกมที่เธอเดินมามันคงไม่ดี อาจจะพลิก
chan wa gem ti ter deun ma man kong mai dee atja plik
You’re in for a surprise

เธอคงเผลอรักฉันซักนิด 
ter kong pleu rak chan sak nit
You’d love me a little

ไอ้ที่เธอบอกขอร้องเธออย่ามาหลอก 
ai ti ter bok kohrong ter ya ma lok
Whatever you say, I know it’s a lie so stop it

เพราะการกระทำมันดูออก มารักกันเลยก็ดีออก
pro gan gratam man doo ok ma rak gan loey go dee ok
Because I can see through you now, let’s stop this game

อย่ามาทำ มาทำ มาทำ 
ya ma tam ma tam ma tam
I warned you, boy. Don’t, Don’t, Don’t

ให้ฉันนั้นหลงละลาย 
hai chan nan long lalai
Think you can make me melt

Ya E Ya A

ระวัง ระวังว่าฉันจะทำให้เธอ
rawang rawang wa chan ja tam hai ter
Be careful, ‘cause I might 

ต้องหลอมละลาย 
dtong lom lalai 
Burn you instead...

Ya E Ya A

** 
Stop It! Stop It! Stop It! Stop It! 

หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊ (x3)
yud di ya di, yud di ya di, yud di ya di yud di (x3)
Stop It, Stop It, Stop It, Stop It

Stop It! Stop It! Stop It! Stop It! 

อย่ามาทำให้ใจฉันร้อนเพราะฉันมัน Hot ดัง Fire 
ya ma tam hai jai chan ron pro chan man Hot dang Fire
Don’t make me burn ‘cause my heart is Hot like Fire


(Too Hot Too Handle)

(Sorry Not Sorry)

** 
Stop It! Stop It! Stop It! Stop It! 

หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊อย่าดิ หยุดดิ๊ (x3)
yud di ya di, yud di ya di, yud di ya di yud di (x3)
Stop It, Stop It, Stop It, Stop It

Stop It! Stop It! Stop It! Stop It! 

อย่ามาทำให้ใจฉันร้อนเพราะฉันมัน Hot ดัง Fire 
ya ma tam hai jai chan ron pro chan man Hot dang Fire
Don’t make me burn ‘cause my heart is Hot like Fire Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: RedSpin
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close