Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

THE TOYS - Last Winter (หน้าหนาวที่แล้ว) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

☁ Romanization Lyric


เช้าลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่
chao leum dta keun ma mong ter nai yam chao dtroo
I wake up, open my eyes in the morning, and look at you

แอบหอมแก้มเธอเบาๆทั้งๆที่เธอไม่รู้
aep hom gaem ter bao bao tang tang ti ter mai roo
I secretly sniff your cheek gently, even though you don’t know

ฝันกลางวันด้วยกัน ดอกไม้ของเธอกับฉัน
fan glang wan duay gan dokmai kong ter gap chan
We daydream together, our flowers

แค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกิน
kae mi wan lao nan go mi kwamsuk leua gern
Just having those days makes me so happy

แต่แล้วเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหาย
dtae laew wela pan bpai rak kong rao go jang hay
But time passed by and our love faded

กลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้
glai bpen phap kong kwam songjam dee dee ti don sagot wai
Becoming a hypnotizing image of the good memories

ไม่มีเธอกับฉัน
mai mi ter gap chan
I don’t have you with me

ไม่มีวันเหล่านั้น
mai mi wan lao nan
I don’t have those days

และไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใด
lae mai mi tang ti chan dai goom meu ter mae kra dai
And there’s no way for me to hold your hand at all

*
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
dokmai dton ni ter bpai yu nai
Where have you gone now, my flower?

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
ta jai ter hai krai lae chan ja yu yang rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?

ถ้าขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้
ta koh pon jak fa koh neung dai
If I could ask for one blessing from heaven

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
ja koh ter glap ma ya hai bpai rak krai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else

*
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
dokmai dton ni ter bpai yu nai
Where have you gone now, my flower?

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
ta jai ter hai krai lae chan ja yu yang rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?

ถ้าขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้
ta koh pon jak fa koh neung dai
If I could ask for one blessing from heaven

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
ja koh ter glap ma ya hai bpai rak krai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else


I wanna tell you ‘bout something that we should be together

But it someone that right there just break we down forever

นึกถึงเธอเมื่อตอนตื่นนอนในตอนเช้าเวลาเก้านาฬิกาก็คิดถึง(ทุกที)
neuk teung ter meua dton dteun non nai dton chao wela gao nahliga go kidteung (took tee)
I think of you when I’m awake and when I’m asleep, in the morning, time passes, the clock also misses you (every time)

And it start like everyday found my heart and I wanna play them you with you (oh baby)

นั่งคิดถึงแต่เรื่องเธอทั้งคืน
nang kidteung dtae reuang ter tang keun
I sit thinking only about you all night

Make me wanna try to get up 

ตอนตื่น
dton dteun
When I wake

แค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่น
kae mai yak hai ter dtong glai bpen kon eun
I just don’t want you to become someone else

แต่ก็ได้แค่ get high และนั่งลงรื้อฟื้น
dtae go dai kae Get High lae nang long reu feun
But I can only get high and sit digging up the past

Baby I can’t get you out of my life, it’s hard

Don’t you know thing at that the beautiful

แค่จากเธอไปก็เหมือนจะตายตะเกียกตะกายไม่ค่อยสบายจะทำยังไงให้เหมือนก่อน
kae jak ter bpai go meuan ja dtai tagiat tagai mai koi sabai ja tam yang ngai hai meuan gon
Just leaving you is like I’m going to die, I’m scrambling, I’m not really okay, what will I do to make things like they used to be?

*
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
dokmai dton ni ter bpai yu nai
Where have you gone now, my flower?

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
ta jai ter hai krai lae chan ja yu yang rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?

ถ้าขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้
ta koh pon jak fa koh neung dai
If I could ask for one blessing from heaven

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
ja koh ter glap ma ya hai bpai rak krai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else

*
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
dokmai dton ni ter bpai yu nai
Where have you gone now, my flower?

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
ta jai ter hai krai lae chan ja yu yang rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?

ถ้าขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้
ta koh pon jak fa konh neung dai
If I could ask for one blessing from heaven

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
ja koh ter glap ma ya hai bpai rak krai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else


เอาเป็นว่าแม้เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมา
ao bpen wa mae kem kong nahliga yang mai mi wan ja deun glap ma
Thus, even the hands of the clock still will never turn back

ทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหลือเกินแม่ญา
took krang took kra ti koey jotjam nan tam hai cham leua gern mae ya
Every time that I ever remember, it makes me hurt so much, my God

เมื่อเช้าใกล้หน้าหนาวกินแต่ข้าวกับค้างคาว
meua chao glai na nao gin dtae kao gap kang kao
When it’s near winter, I eat only coconut rice

ไม่มีเธอถึงกับเบลอ โอ้..อยากเจอเธอเหลือเกิน
mai mi ter teung gao blur oh.. yak jer ter leua gern
Without you, it’s a blur, oh, I want to see you so badly

เปรียบกับด้ามปากกาที่หาไม่เจอ
bpriap gap dam pakka ti ha mai jer
Like a pen cap that I can’t find

ต้องเพ้อ.. ละเมอนะเออเจ้า เธอจะรู้ตัวไหม
dtong peu.. lameu na eu jao ter ja roo dtua mai
I must go crazy, daydreaming, will you realize?

เหมือนแสงในยามเช้า เคยงดงามในหน้าหนาว
meuan saeng nai yam chao koey ngotngam nai na nao
It’s like the morning light was once beautiful in the winter

ไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขา ถ้าจะไม่ทำให้ใครต้องร้าวราน
mai yak hai ter dtong bpai gap kao ta ja mai tam hai krai dtong rao ran
I don’t want you to have to go with him, if it won’t make anyone into enemies

*
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
dokmai dton ni ter bpai yu nai
Where have you gone now, my flower?

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
ta jai ter hai krai lae chan ja yu yang rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?

ถ้าขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้
ta koh pon jak fa koh neung dai
If I could ask for one blessing from heaven

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
ja koh ter glap ma ya hai bpai rak krai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else

*
ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
dokmai dton ni ter bpai yu nai
Where have you gone now, my flower?

ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
ta jai ter hai krai lae chan ja yu yang rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?

ถ้าขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้
ta koh pon jak fa ko neung dai
If I could ask for one blessing from heaven

จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
ja koh ter glap ma ya hai bpai rak krai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else
☁ Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: deungdutjai.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close