Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Gemini, Fourth, Winny, Satang, Mark, Ford - Multi-Love (รักคู่ขนาน) Ost. Our Skyy My School President [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


Na na na na na now x2 

เธอรู้มั้ยบนโลกใบหนึ่ง
ter roo mai bon lok bai neung
Do you know on this world we share

อะไรที่แสนพิเศษ มักจะคู่กัน
arai ti saen phiset mak ja koo gan
Something special often comes in pairs?

เธอเชื่อมั้ย ว่าพระจันทร์
ter cheua mai wa prajan
Do you think the moon up high

นั้นอยู่คู่ดวงดาว บนฟ้าไกล
nan yu koo duang dao bon fa glai
Pairs with stars on the distant sky?


อาจจะมีบางที ที่ฟ้าดูเหงา
atja mi bangtee ti fa doo ngao
There may be times when the sky looks lonely

ฝนก็โปรยลงมา เพื่อเอาใจ
fon go bproi long ma peua ao jai
Trying to console, the rain falls gently

แม้จักรวาลจะกว้างสักแค่ไหน
mae jakrawan ja kwang sak kae nai
No matter how vast the universe can be

แต่รักที่ฉันมีให้เธอมากมายกว่านั้น
dtae rak ti chan mi hai ter mak mai gwa nan
My love for you is greater, you see

**
เพราะว่าฉัน และเธอเป็นของคู่กัน
pro wa chan lae ter bpen kong koo gan
'Cause you and me, we're a perfect pair

ดั่งแสงและเงาอยู่ข้างกันทุกวัน
dang saeng lae ngao yu kang gan took wan
Like light and shadow, we're always there

พระอาทิตย์คู่กลางวันก็เหมือนพระจันทร์
pra atit koo glang wan go meuan prajan
The sun rules the day, just like the moon

ส่องแสงเล็กๆให้เห็นได้ในกลางคืน
song saeng lek lek hai hen dai nai glang keun
Shining a tiny light, in the night's tune

***
ถ้าสิ่งไหนมันคู่กันแล้ว
ta sing nai man koo gan laew
If things are meant to be together

ก็ไม่แคล้วไม่คลาดกันไปฉันว่าแน่นอน
go mai klaew mai klat gan bpai chan wa naenon
They won't be split up now and forever

ไม่ว่าถึงเมื่อไหร่จะใกล้หรือไกล
mai wa teung meua rai ja glai reu glai
No matter how near or far in the future

เธอจะมีฉันอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป
ter ja mi chan yu kiang kang ter dtalot bpai
You'll always have me, we’ll have each other

Na na na na na now x2


ดู Netflix ทุกคืนก่อนนอน
doo Netflix took keun gon non
Watch Netflix every night before sleep

แล้วไลน์บอก good night ให้เธอฝันดี
laew Line bok Good Night hai ter fan dee
Text you good night, may your dream be sweet

จะเป็นโลกคู่ขนานหรือเป็นโลกนี้
ja bpen lok koo kanan reu bpen lok ni
Whether the universe is mono or multi

เธอก็จะมีฉันอยู่ใกล้ๆ
ter go ja mi chan yu glai glai
You'll always have me by your side


จะเป็นเงาดูแลไม่ให้เธอเหงา
ja bpen ngao dulae mai hai ter ngao
I'll be the shadow to keep you company

เศร้าเมื่อไรบอกมาฉันจะเอาใจ
sao meua rai bok ma chan ja ao jai
Whenever you're sad, I’ll be there to please

แม้จักรวาลจะกว้างสักแค่ไหน
mae jakrawan ja kwang sak kae nai
No matter how vast the universe can be

แต่รักที่ฉันมีให้เธอมากมายกว่านั้น
dtae rak ti chan mi hai ter mak mai gwa nan
My love for you is greater, you see

**
เพราะว่าฉัน และเธอเป็นของคู่กัน
pro wa chan lae ter bpen kong koo gan
'Cause you and me, we're a perfect pair

ดั่งแสงและเงาอยู่ข้างกันทุกวัน
dang saeng lae ngao yu kang gan took wan
Like light and shadow, we're always there

พระอาทิตย์คู่กลางวันก็เหมือนพระจันทร์
pra atit koo glang wan go meuan prajan
The sun rules the day, just like the moon

ส่องแสงเล็กๆให้เห็นได้ในกลางคืน
song saeng lek lek hai hen dai nai glang keun
Shining a tiny light, in the night's tune

ถ้าสิ่งไหนมันคู่กันแล้ว
ta sing nai man koo gan laew
If things are meant to be together

ก็ไม่แคล้วไม่คลาดกันไปฉันว่าแน่นอน
go mai klaew mai klat gan bpai chan wa naenon
They won't be split up now and forever

ไม่ว่าถึงเมื่อไหร่จะใกล้หรือไกล
mai wa teung meua rai ja glai reu glai
No matter how near or far in the future

เธอจะมีฉันอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป
ter ja mi chan yu kiang kang ter dtalot bpai
You'll always have me, we’ll have each other

Baby u r my sunshine 

เหมือนพระอาทิตย์ในตอนบ่าย 
meuan pra atit nai dton bai
Like the sun at noon, so divine

จะไปที่ไหนต่อไหน ก็อยากมีเธออยู่ข้างกาย
ja bpai ti nai dto nai go yak mi ter yu kang gai
No matter where I go, I want you by my side

ถ้าเธอเป็นกล้อง ฉันจะเป็นรูปถ่าย
ta ter bpen klong chan ja bpen roop tai
If you were a camera, I'd be the captured pride

เรา 2 คนจะอยู่ด้วยกันเเละไม่มีวันต้องเดียวดาย
rao song kon ja yu duay gan lae mai mi wan dtong diao dai
We'll be together, never alone on the ride
 
เธอเข้ามาทําให้ใจของผมหนะวุ่นวาย 
ter kao ma tam hai jai kong phom na wunwai
You came and made a mess in my heart

วันไหนที่ไม่ได้เจอหนะผมคิดถึงเเทบตาย
wan nai ti mai dai jer na phom kidtueng taep dtai
The days I don't see you, I'm falling apart

เพราะเธอมีความหมาย 
pro ter mi kwam mai
You mean so much to me

อยากจะบอกเธอชัดๆ
yak ja bok ter chad chad
I want to tell you clearly

ฉันจะเรียกเธอว่าที่รัก
chan ja riak ter wa teerak
I'll call you my love, dearly

Na na na na na now x2

Na na na na na now x2


**
เพราะว่าฉัน และเธอเป็นของคู่กัน
pro wa chan lae ter bpen kong koo gan
'Cause you and me, we're a perfect pair

ดั่งแสงและเงาอยู่ข้างกันทุกวัน
dang saeng lae ngao yu kang gan took wan
Like light and shadow, we're always there

พระอาทิตย์คู่กลางวันก็เหมือนพระจันทร์
pra atit koo glang wan go meuan prajan
The sun rules the day, just like the moon

ส่องแสงเล็กๆให้เห็นได้ในกลางคืน
song saeng lek lek hai hen dai nai glang keun
Shining a tiny light, in the night's tune

ถ้าสิ่งไหนมันคู่กันแล้ว
ta sing nai man koo gan laew
If things are meant to be together

ก็ไม่แคล้วไม่คลาดกันไปฉันว่าแน่นอน
go mai klaew mai klat gan bpai chan wa naenon
They won't be split up now and forever

ไม่ว่าถึงเมื่อไหร่จะใกล้หรือไกล
mai wa teung meua rai ja glai reu glai
No matter how near or far in the future

เธอจะมีฉันอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป
ter ja mi chan yu kiang kang ter dtalot bpai
You'll always have me, we’ll have each other

Na na na na na now x2

Na na na na na now x2 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: GMMTV RECORDS
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close