Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

loserpop - Woo! [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เขินทุกที ที่ฉันนั้นใกล้กับเธอ
keun took tee ti chan nan glai gap ter
I’m so shy every time getting close to you

(บางครั้งก็เบลอ มัวเพ้อละเมอ)
(bang krang go bleu mua peu lameu)
(Sometimes I’m so nonsense)

ไม่เคยเจอ คนที่เลิศเลออย่างนี้
mai koey jer kon ti leutleu yang ni
Never met who is so perfect

(เธอช่างแสนดี ในทุกนาที)
(ter chang saen dee nai took nahtee)
(Every minutes with you, so precious)


*
ใจฉัน ต้องหยุดยั้ง ไว้ก่อน
jai chan dtong yud yang wai gon
I need to stop

หากฉัน รุกหนัก เดี๋ยวเธอหาย ไป
hak chan rook nak diao ter hay bpai
One step closer you might be gone

**
เกิดอาการคลั่งรักเธอ ทั้งใจฉัน  ไหวหวั่น
geut agan klang rak ter tang jai chan wai wan
I’m so crazy in love with you

สบสายตาเธอไปแค่นั้น ใจมันหลุดลอย 
sop saidta ter bpai kae nan jai man lood loi
Your eyes make my heart melt

ไปไกล (ออกไป)
bpai glai (ok bpai)
My heart is melting

***
เพราะ เธอเป็นคนน่ารักเกินใจจะต้าน ทานไหว
pro ter bpen kon narak gern jai ja dtan tan wai
Because you’re too cute too handle

หมดทั้งใจ ให้เธอ...
mod tang jai hai ter...
I’ll give you my whole heart


ทุกทุกทีที่ฉันนั้นไม่เจอะเจอ
took took tee ti chan nan mai jur jer
Every time I don’t get to see your face

(ยังคิดถึงเธอ ยังฝันละเมอ)
(yang kidteung ter yang fan lameu)
(I’m still dreaming, thinking about you)

ชอบแต่เธอคนที่เป็นเธอแบบนี้
chop dtae ter kon ti bpen ter baeb ni
I like you the way you are

(เธอช่างแสนดี ในทุกนาที)
(ter chang saen dee nai took nahtee)
(Every minutes with you, so precious)

*
ใจฉัน ต้องหยุดยั้ง ไว้ก่อน
jai chan dtong yud yang wai gon
I need to stop

หากฉัน รุกหนัก เดี๋ยวเธอหาย ไป
hak chan rook nak diao ter hay bpai
One step closer you might be gone


**
เกิดอาการคลั่งรักเธอ ทั้งใจฉัน  ไหวหวั่น
geut agan klang rak ter tang jai chan wai wan
I’m so crazy in love with you

สบสายตาเธอไปแค่นั้น ใจมันหลุดลอย 
sop saidta ter bpai kae nan jai man lood loi
Your eyes make my heart melt

ไปไกล (ออกไป)
bpai glai (ok bpai)
My heart is melting

***
เพราะ เธอเป็นคนน่ารักเกินใจจะต้าน ทานไหว
pro ter bpen kon narak gern jai ja dtan tan wai
Because you’re too cute too handle

หมดทั้งใจ ให้เธอ...
mod tang jai hai ter...
I’ll give you my whole heart

**
เกิดอาการคลั่งรักเธอ ทั้งใจฉัน  ไหวหวั่น
geut agan klang rak ter tang jai chan wai wan
I’m so crazy in love with you

สบสายตาเธอไปแค่นั้น ใจมันหลุดลอย 
sop saidta ter bpai kae nan jai man lood loi
Your eyes make my heart melt

ไปไกล (ออกไป)
bpai glai (ok bpai)
My heart is melting

***
เพราะ เธอเป็นคนน่ารักเกินใจจะต้าน ทานไหว
pro ter bpen kon narak gern jai ja dtan tan wai
Because you’re too cute too handle

หมดทั้งใจ ให้เธอ...
mod tang jai hai ter...
I’ll give you my whole heart Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Whattheduck
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close