Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

YOUNGOHM ft. SONOFO - THATTHONG SOUND [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


yo และนี้คือเสียงจากเด็กวัด
yo lae ni keu siang jak dek wad
Yo this is the sound from a temple boy

แข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัด
kaeng raeng meuan gap meung ao lek ngad
Strong like your bending metal

พูดเบาเบาแต่ไกลไปเจ็ดวัด
pud bao bao dtae glai bpai jet wad
Don’t speak loudly but it goes far as 7 temples

มึงตั้งใจฟังนะ 
meung dtang jai fang na
Listen carefully

กว่าจะนิ่งมึงก็ต้องกลิ้งมาก่อน 
gwa ja ning meung go dtong kling ma gon
Before your stable, you gotta struggle

ได้เวลาซิ่งมึงก็ต้องวิ่งมาบอก
dai wela sing meung go dtong wing ma bok
If it’s time to go, run and tell me

ก่อนจะวิ้น ก็คงต้องปลิ้นมาก่อน
gon ja win go kong dtong bplin ma gon
Before your there, you’ve probably been inside out

และถ้ามึงยังไม่สิ้นมึงก็คงต้องดิ้นไปก่อน
lae ta meung yang mai sin meung go kong dtong din bpai gon
And if you’re not at the end then you gotta struggle for now

และนี้คือ Thatthong Sound ของแท้
lae ni keu Thatthong Sound kong tae
And this is the real Thatthong Sound

พวกกูนั่งมองดาว 
puak ku nang mong dao
We sit and look at the stars

ถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาว
teung mai mi kreuang pet waew wao
Even we got no bling showing

แต่กูทำให้ Thatthong proud 
dtae ku tam hai Thatthong proud 
But I make Thatthong proud

กูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหน
ku mai mi wan leum wa ku ma jak nai
I never forget where I came from

และกูต้องพยายามขนาดไหน
lae ku dtong payayam kanat nai
And how much did i have to try

ถ้าเป็นกูคนเดียวกูคงมิอาจไหว
ta bpen ku kon diao ku kong mi at wai
If I was alone, I wouldn’t make it

แต่นี้คือ Thatthong team maf**ker
dtae ni keu Thatthong team maf**ker
This is Thattong team maf**ker


**
เพื่อนเพื่อน หล่ะกูรถแรงสัส
peuan peuan la ku rot raeng sat
My bros motorcycles are so fast, they goin fast,

แม่งซิ่งกันจัด แต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ผมไม่ให้ขับ อ๊ะๆ
maeng sing gan jad dtae phom mai kap na khun mae phom mai hai kap ah ah
But I don’t drive cause mom won’t let it pass ah ah

และเพื่อนสาวผมนี้ก็ปากแดงจัด
lae peuan sao phom ni go bpak daeng jat
My female friends their lips are so red 

โปรงสั้นกันจัด โปรงสั้นกันจัด สวยจังนะอี**
bprong san gan jat bprong san gan jat, suay jang na i sat
Short skirts, short skirts, so pretty you lil’b**th


(YOUNGOHM MOTHERF**KER!)

เกิดบนดินไม่ใช่ดาว
geut bon din mai chai dao
Was born on land not a star 

แต่ตอนเนี้ย เหมือนกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดิน oh
dtae dton nia meuan ku yu bon dao mai chai din oh
Right now, it’s like I’m on a star not on land oh

ทุบแผ่นดินให้เป็นซาวด์
toop paen din hai bpen sao
Break the ground into sounds

พวกกู make it loud ไปให้มึงได้ยิน oh
puak ku Make It Loud bpai hai meung daiyin oh
We make it loud for you to hear land oh

และเนี้ยคือเสียงจากเด็กวัด
lae nia keu siang jak dek wad
Yo this is the sound from a temple boy

เสียงนี้บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัด
siang ni bong bok dtua dton ti den chad
This sound makes us clear

ก็แค่เด็กธรรมดาพวกกูก็ไม่ได้เก่งนะ แต่เรื่องยอมแพ้อ่ะไอ**พวกกูไม่ค่อยจะเก่งนักหว่ะ
go kae dek tammada puak ku go mai dai keng na dtae reuang yompae a ai sat puak ku mai koi ja keng nak wa
We just a normal kids, we are not special, but we are just so bad at giving up!

*
อีกี้นี้มันเป็นสก้อย ไปกับผู้บ่อย ผู้พาไป skrt
i ki ni man bpen skoi bpai gap phu boi phu pa bpai Skrt
“E Kie" she be a "SKOI", going with guys who takes her to skrtt

อีกี้ชอบไป skrt แต่เปลี่ยนผู้บ่อย สงสัยไม่เวิร์ค
i ki chop bpai Skrt dtae bplian phu boi songsai mai weuk
"E Kie" likes to go skrtt, but she always came with new different guy, I think her old one didn’t work

ไอแมนตอนม.ต้น เป็นคนดี แต่อยากมีสตรีเลยเปลี่ยนไปเป็น thug
ai maen dton mo dton bpen kon dee dtae yak mi satri ley bplian bpai bpen Thug
"I Man", he was a good boy in junior year, but he wants a chicks so now he’s a thug

แอบมองเธออยู่ทุกที
aep mong ter yu took tee
Always gazing at her 

แต่ว่าผัวเธอมี อ่ะ so hurt so hurt
dtae wa pua ter mi a So hurt so hurt
But she got a man, so hurt so hurt


วันๆไม่เรียนตามประสาตื้ด
wan wan mai rian dtam prasateut
No focus on education, it’s “ตื๊ด" style 

แต่งหน้าแต่งตาหลังมื้อ 
dtaeng na dtaeng dta lang meu
Put make up on their face after lunch

เอ้า สายตื้ดตื้ดเลยไม่ต้องยื้อ 
ao sai teut teut ley mai dtong yeu
“ตื๊ด” style so let’s “ตื๊ด”, don’t waste the time 

เอาให้ครึกเอาให้ครื้น 
ao hai kreuk ao hai kreun
Make it jolly to the joy

วัยนี้ใจมันต้องมาก่อน 
wai ni jai man dtong ma gon
This youth, the heart gotta come first, 

ไม่ต้องหยุดผมหรอก
mai dtong yud phom rok
Don’t you stop me, 

เพราะผมมันตัวจี๊ด 
pro phom man dtua jid
Cause I’m the hottest!


Welcome to Thailand only
 
แต่ถ้าน้องอยู่กับพี่ แบบนี้ต้องชนแก้ว (เอ้า โชนนน)
dtae ta nong yu gap phi baeb ni dtong chon kaew (ao chonnn)
But if you’re with me, this way we gotta cheers (cheers!)

ส้มโอ ส้มโอจะเอายังไง
som-o som-o ja ao yang ngai
Som-O, Som-O what do you want?

น้องฝ้ายยังไงก็ได้ 
nong fai yang ngai go dai 
Nong Fai saids whatever

ส่วนน้องชมพู่อู้หูวว อย่างได้ อยากได้ อยากได้ แบบเนี้ย อยากได้
suan nong chompoo uhu yang dai, yak dai x2 baeb nia yak dai
And Nong Shompoo ooh hoo she’s hot I want it! I want it! I want this one!

โบ๊ะขาว แบบเนี้ยอยากได้
bo kao baeb nia yak dai
Powder on the face so white, I want it just like that

ปากแดง แบบเนี้ยอยากได้
bpak daeng baeb nia yak dai
Red lips, I want it just like that

ยิ่งขาว ยิ่งยาว ยิ่งได้
ying kao ying yao ying dai
Milkier, longer, I want it like that 

นุ่งสั้นยิ่งชอบ แบบเนี้ยอยากได้
noong san ying chop baeb nia yak dai
The shorter she wears, just like that

This is the sound from Thailand

ถ้าไม่ใช่กูถ้าไม่ใช่กูจะเป็นใครแทน อ่ะอ่ะอ่ะ
ta mai chai ku ta mai chai ku ja bpen krai taen ah ah ah
If it’s not me, If it’s not me, then who would be? Ah ah ah

This is the sound from Thailand

ถ้ามึงไม่เคยฟัง มึงก็ฟังให้ดี***แม่ ถ้าไม่ฟังเดี๋ยวโดนกูเช็คแน่ 
ta meung mai koey fang meung go fang hai dee yet mae ta mai fang diao don ku check nae
If you have never heard, then listen carefully mother**ker, if you don’t then I have to talk to you personally,

เห้ยมึงพิมพ์มากไปเดี๋ยวนิ้วก็เคล็ดแย่
hoey meung pim mak bpai diao niu go klet yae
Hey you typed too much your finger gonna get hurt

แต่บนคอกูเนี้ยเป็นเพชรแน่
dtae bon kho ku nia bpen phet nae
But on my neck, this is the real diamonds

อะไรที่ไม่ถูกบอกพวกเราให้ let’s แก้ดิ
arai ti mai took bok puak rao hai Let's kae di
What’s not right I’ll tell my g you have to fix it

ใครไม่เกี่ยวก็อย่าเสือกไอ***แม่หนิ 
krai mai giao go ya seuak ai yet mae ni
Who’s not involved then don’t get into our business

**
เพื่อนเพื่อน หล่ะกูรถแรงสัส
peuan peuan la ku rot raeng sat
My bros motorcycles are so fast, they goin fast,

แม่งซิ่งกันจัด แต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ผมไม่ให้ขับ อ๊ะๆ
maeng sing gan jad dtae phom mai kap na khun mae phom mai hai kap ah ah
But I don’t drive cause mom won’t let it pass ah ah

และเพื่อนสาวผมนี้ก็ปากแดงจัด
lae peuan sao phom ni go bpak daeng jat
My female friends their lips are so red 

โปรงสั้นกันจัด โปรงสั้นกันจัด สวยจังนะอี**
bprong san gan jat bprong san gan jat suay jang na i sat
Short skirts, short skirts, so pretty you lil’b**th


Uh, Never seen her before

Short outfits pretty girl on the floor

แต่เล็กจนโต ดำเหมือนตอตะโก
dtae lek jon dto dam meuan to ta ko
baby to adualt, my skin dark like a coal 

ออกจาก zone พวกกูขึ้นไป Show
ok jak Zone puak ku keun bpai Show
Get out the zone we go on the Show

Underground shit 

กู turn pro
ku Turn pro
I turn pro
 
พวกกูยกล้อซิ่ง turbo
puak ku yok lo sing Turbo
We be going at the speed of turbo

น้องสาวอยากจะใจแลกใจ 
nong sao yak ja jai laek jai
Lil Shawty wanna exchange hearts

ถูกใจพี่ขอเบอร์ห้องไม่เอาเบอร์โทร อ่อ
took jai phi ko beu hong mai ao beu tor 
If I like you, I’ll ask for your room no., not your cell

พวกกูเคี่ยวกันเอง ไม่ต้องมีใครสอนแร็ป
puak ku kiao gan eng mai dtong mi krai son Rap
We taught ourselves, nobody taught us to rap

ลงสนามให้ตัวกูเป็นคนสอนแยป
song sanam hai dtua ku bpen kon son yaep
Went on the field taught myself how to jab

มีแต่เพื่อนเท่านั้นที่รู้ว่ากูลำบาก
mi dtae peuan tao nan ti roo wa ku lambak
Only friends knew I struggled

กูจะไม่ให้เพื่อนกู broke อีกเป็นอันขาด ที่ที่พวกกูโตมันก็ไม่ได้สะดวกสบายมาก
ku ja mai hai peuan ku Broke ik bpen an kat, ti ti puak ku dto man go mai dai saduak sabai mak
I won’t let my friends go broke ever again, the place we grew up was not that comfortable,

แต่ก็ทำให้พวกกูโตขึ้นมาและกลายเป็นชายชาติ
dtae go tam hai puak ku dto keun ma lae glai bpen chai chat
But it made us grow into real men

จำเอาไว้ให้ดีมันไม่สำคัญว่ามึงจะเกิดที่ไหน จงเป็นให้เหมือนต้นไม้ที่พร้อมจะเกิดในศพที่ตายซาก 
jam ao wai hai dee man mai samkan wa meung ja geut ti nai jong bpen hai meuan dtonmai ti prom ja geut nai sop ti dtai sak 
Remember it’s not important where your born, but like a tree ready to be born from dying corpse

ไม่เคยคิดเอาเปรียบ และพวกกูให้เกียรติ
mai koey kit ao bpriap lae puak ku hai giat
I never think of taking advantage and i always giving respect

ต่างชาติ ต่างศาสตร์ แต่กูไม่เหยียด
dtang chat dtang sat dtae ku mai yiat
Different nation, different religion, but I don’t judge

ต่างสี ต่างแนว ต่างฐานะ ต่างวรรณนะ ต่างกันนะ แต่กูไม่เบียนและไม่เบียด
dtang si dtang naew dtang tha na dtang wanna dtang gan na dtae ku mai bian lae mai biat
Different color, different style, different position, different caste it’s all different but I don’t judge and I don’t hate

ชีวิตแม่งต้องผสมผสาน
chiwit maeng dtong phasom phasan
Life must be diverse, 

ปะปนมีทั้งขมทั้งหวาน
pa pon mi tang kom tang wan
There’s a mix of bitter and sweet

มึงอย่ารอให้ใครมาสงมาสาร
meung ya ro hai krai ma song masan
Don’t wait for anyone’s pity

จะสนวิญาณหรือจะสนสังขาน หรือว่าจะทำให้มันเป็นคู่ขนาน
ja son win yan reu ja son sang kan, reu wa ja tam hai man bpen koo kanan
Are you gonna takecare of soul or takecare of your body? Or are you gonna make it even?

Let's get it man... aha

*
อีกี้นี้มันเป็นสก้อย ไปกับผู้บ่อย ผู้พาไป skrt
i ki ni man bpen skoi bpai gap phu boi phu pa bpai Skrt
“E Kie" she be a "SKOI", going with guys who takes her to skrtt

อีกี้ชอบไป skrt แต่เปลี่ยนผู้บ่อย สงสัยไม่เวิร์ค
i ki chop bpai Skrt dtae bplian phu boi songsai mai weuk
"E Kie" likes to go skrtt, but she always came with new different guy, I think her old one didn’t work

ไอแมนตอนม.ต้น เป็นคนดี แต่อยากมีสตรีเลยเปลี่ยนไปเป็น thug
ai maen dton mo dton bpen kon dee dtae yak mi satri ley bplian bpai bpen Thug
"I Man", he was a good boy in junior year, but he wants a chicks so now he’s a thug

แอบมองเธออยู่ทุกที
aep mong ter yu took tee
Always gazing at her 

แต่ว่าผัวเธอมี อ่ะ so hurt so hurt
dtae wa pua ter mi a So hurt so hurt
But she got a man, so hurt so hurt
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: YOUNGOHM
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close