Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

F.HERO Ft. P-Hot, YOUNGOHM, FYMME - Tiger No Lie (เสือสิ้นลาย) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


Hey! Hey! OYO FHERO OK YO OK DeejayB Yeah!

**
เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย 
meua gon phom koey rai rai rai Badboy go doo klai klai klai
I used to be bad. The badboy kinda type.

ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย 
go You long Look into My Eyes saban hai dtai dtai dtai
Try looking into my eyes. I swear to death.

เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย 
len dtae bot phurai rai rai dtae dton ni bpen seua sin lai
I used to be the bad guy, but now i’m a clawless tiger.

You Look into My Eyes 

สาบานให้ตาย ตาย ตาย
saban hai dtai dtai dtai
I swear to death.


***
ฉันผ่านมาหมดแล้ว ฉันนี่โคตรจะสุดแล้ว
chan pan ma mod laew chan ni kot ja sud laew
I’ve been through it all. I was always the baddest,

แต่ตอนนี้อยากจะหยุดแล้ว มีเยอะมันวุ่นวาย
dtae dton ni yak ja yud laew mi yuh man wunwai
But now I want to stop. I had too much, it was a chaotic.

เมื่อก่อนเจ้าชู้อันนี้ยอม แต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อม
meua gon jaochu an ni yom dtae leuk mod laew dton ni prom
Got to admit, I was a player. But not anymore, now I’m ready.

แค่เธอได้มั้ยฉันขอร้อง ให้เธอเป็นคนพาเข้านอน
dtae ter dai mai chan koh rong hai ter bpen kon pa kao non
Only you, you’re all i need. Be the one who put me to sleep.


เมื่อก่อนนี้ญาติเขายังระอาพี่เลย
meua gon ni yat kao yang ra a phi loey
My family used to be ashamed of me

นาฬิกาบอก 10 โมงเช้ายังอยู่ใน Party เลย
nahliga bok sip mong chao yang yu nai Party loey
The clock says 10AM. I’m still in the party.

แต่เจอเธอแล้วปัจจุบันไม่เอาแล้วหนาที่เคย
dtae jer ter laew bpatjuban ao laew na ti koey
But now that I met you, I say goodbye to the old me.

จากเป็นเสือแล้วอยู่ดีๆ พี่กลายเป็น Barbie เลย (Ooh Ooh Ooh)
jak bpen seua laew yu dee dee phi glai bpen Barbie loey (Ooh Ooh Ooh)
From a tiger, I’m now a Barbie.

เคยเป็นผู้ชายที่เกเร กินเหล้าและเมาเละหยำเป
koey bpen phuchai ti gere kin lao lae mao lae yam bpe
I used to be a rowdy guy, drinking till i’m drunk.

เดินไปเจอใครเขาก็บอกว่าพี่รั่ว การทรงตัวพี่เหนือการคาดคะเน
deun bpai jer krai kao go bok wa phi rua gan song dtua phi neua gan kat ka ne
Everyone says I’m silly. I’m out of balance.

แต่พอเจอเธอแล้ว Babae พอแล้วไม่อยากจะเดินเซ
dtae pho jer ter laew Babae pho laew mai yak ja deun seh
But since I met you, baby. I don’t want to be like that no more.

อยากเป็นคนดีเพื่อเดินข้างใครซักคน อยากจะกลายมาเป็นคนที่ OK
yak bpen kon dee peua deun kang krai sak kon yak ja glai ma bpen kon ti OK
I want to be good enough for someone.. I want to be OK.

เคยเป็นผู้ร้าย ร้าย ร้าย นักเลงหัวไม้ ไม้ ไม้
koey bpen phurai rai rai nak leng hua mai mai mai
I used to be the bad guy, the gangster boy.

แต่มาวันนี้สวัสดีพ่อตา สวัสดีครับแม่ยาย
dtae ma wan ni sawatdee pho dta sawatdee krab mae yai
But now I want to meet my father in law, say hi to my mother in law.

อย่าเพิ่งร้องว้าย ว้าย ว้าย ผมกลับตัวแล้วรู้มั้ย
ya peung rong wai wai wai phom glap dtua laew roo mai
No need to shout or be afraid. I have changed.

จะขอดูแลลูกสาวแม่จนวันตาย ตาย ตาย
ja koh dulae look sao mae jon wan dtai dtai dtai
I will take care of your daughter till the day i die.

*
อยากจะหยุดที่เธอ บอกตัวเองให้พอ
yak ja yud ti ter bok dtua eng hai pho
I want only you, no more playing.

ไม่งั้นเธอคงไม่รอ คงไม่รอ คงไม่รอ
mai ngan ter kong mai ro kong mai ro kong mai ro
Or else you won’t wait.

ฉันอาจเป็นคนไม่ดี หรืออาจจะดีไม่พอ
chan at bpen kon mai dee reu atja dee mai pho
I might not be a good person or good enough for you,

แต่ให้เธอไปหมดแล้ว เท่าที่มี เท่าที่มี
dtae hai ter bpai mod laew tao ti mi tao ti mi
But I will give you all that I have.

**
เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย 
meua gon phom koey rai rai rai Badboy go doo klai klai klai
I used to be bad. The badboy kinda type.

ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย 
go You long Look into My Eyes saban hai dtai dtai dtai
Try looking into my eyes. I swear to death.

เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย 
len dtae bot phurai rai rai dtae dton ni bpen seua sin lai
I used to be the bad guy, but now i’m a clawless tiger.

You Look into My Eyes 

สาบานให้ตาย ตาย ตาย
saban hai dtai dtai dtai
I swear to death.

***
ฉันผ่านมาหมดแล้ว ฉันนี่โคตรจะสุดแล้ว
chan pan ma mod laew chan ni kot ja sud laew
I’ve been through it all. I was always the baddest,

แต่ตอนนี้อยากจะหยุดแล้ว มีเยอะมันวุ่นวาย
dtae dton ni yak ja yud laew mi yuh man wunwai
But now I want to stop. I had too much, it was a chaotic.

เมื่อก่อนเจ้าชู้อันนี้ยอม แต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อม
meua gon jaochu an ni yom dtae leuk mod laew dton ni prom
Got to admit, I was a player. But not anymore, now I’m ready.

แค่เธอได้มั้ยฉันขอร้อง ให้เธอเป็นคนพาเข้านอน
dtae ter dai mai chan koh rong hai ter bpen kon pa kao non
Only you, you’re all i need. Be the one who put me to sleep.


P-Hot!!! 

เพื่อนบอกว่าใครกลัวเมีย นายออกจากแก๊งเราไป
peuan bok wa krai glua mia nai ok jak kaeng rao bpai
My boys said if you’re a henpecked you can leave our gang.

ไม่สนคนรอบข้างจะว่ายังไง 
mai son kon rop kang ja wa yang ngai
I don’t care what others say.

But I don't care 

งั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้งแก๊งใหม่
ngan diao rao ja bpai dtang kaeng mai
We can start a new gang.

เลิกสะสมฝาเบียร์แล้วกลับบ้านไปกอดเมีย สาวๆเลิกนัวเนีย
leu sa som fa bia laew glap ban bpai god mia sao sao leuk nua nia
I’ll stop collecting beer caps, and head home to hug my wife.

เลิกเจ้าชู้ เธอไม่รู้ ผมไม่ทำ ต่อให้มีน้องหนูยิ้มให้เป็นประจำ
leuk jaochu ter mai roo phom mai tam dto hai mi nong noo yim hai bpen bprajam
No more girls, no more playing, no more games. Even if those girls want to play with me.

และนั่นคือภาพที่มีในอดีต 
lae nan keu phap ti mi nai adit 
Those things in the past, 

ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ
chang man dee chang man dee chang man dee
Don’t you worry just leave it behind.

ตอนนี้หมดห่วงไม่ต้องระแวง 
dton ni mod huang mai dtong rawaeng
No need to be suspicious,

Karma Dose Exist Yeh!

มะก่อน แอบแชท ก็พูดตรงๆ 
ma gon aep chaet go pud dtrong dtrong 
Gotta admit, yea I used to cheat.

แต่ปัจจุบันนี้เป็นคนละคน 
dtae bpatjuban ni bpen kon la kon
But now I’m a new person,

เธอไม่ต้องลุ้นเหมือนสามตัวบน 
ter mai dtong loon meuan sam dtua bon
You don’t have to doubt.

มอบรหัส Facebook ให้เธอไปเชยชม
mop rahat Facebook hai ter bpai chei chom
Give you my Facebook password.

*
อยากจะหยุดที่เธอ บอกตัวเองให้พอ
yak ja yud ti ter bok dtua eng hai pho 
I want only you, no more playing.

ไม่งั้นเธอคงไม่รอ คงไม่รอ คงไม่รอ
mai ngan ter kong mai ro kong mai ro kong mai ro
Or else you won’t wait.

ฉันอาจเป็นคนไม่ดี หรืออาจจะดีไม่พอ
chan at bpen kon mai dee reu atja dee mai pho
I might not be a good person or good enough for you,

แต่ให้เธอไปหมดแล้ว เท่าที่มี เท่าที่มี
dtae hai ter bpai mod laew tao ti mi tao ti mi
But I will give you all that I have.

**
เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย 
meua gon phom koey rai rai rai Badboy go doo klai klai klai
I used to be bad. The badboy kinda type.

ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย 
go You long Look into My Eyes saban hai dtai dtai dtai
Try looking into my eyes. I swear to death.

เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย 
len dtae bot phurai rai rai dtae dton ni bpen seua sin lai
I used to be the bad guy, but now i’m a clawless tiger.

You Look into My Eyes 

สาบานให้ตาย ตาย ตาย
saban hai dtai dtai dtai
I swear to death.


ถ้าเธอทำได้จริง
ta ter tam dai cing
If you can really do what you say,

Please Bring Me Your Ring 

I Promise to Be Your Wings, Babe.

ถ้าเธอผิดสัญญา ทำไม่ได้ที่พูดมา
ta ter pit san ya tam mai dai ti pud ma
But if you break your promise,

ฉันจะเอาให้ตาย ตาย ตาย
chan ja ao hai dtai dtai dtai
I’m gonna make you pay.

(Yah Yah Yah) 

เงินเดือนพี่เธอเอาไปให้หมดเลย
ngeun deuan phi ter ao bpai hai mod loey
My salary, you can have them all.

มีผ้าให้ซักกี่ผืนเธอเอามาให้หมดเลย
mi pha hai sak gi peun ter ao ma hai mod loey
Washing clothes? You can leave it to me.

อยากได้เสื้อผ้า รองเท้า เดี๋ยวพี่จะเปย์เงินสดเลย
yak dai seua pha rong tao diao phi ja Pay ngeun sod loey
You want new clothes, you want new bags? I’ll give you the cash.

อยากได้กุชชง กุชชี่ ให้เธอเอาบัตรไปกดเลย
yak dai kucchong kucchi hai ter ao bat bpai god loey
You want the Gucci? Just take my card.

**
เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย 
meua gon phom koey rai rai rai Badboy go doo klai klai klai
I used to be bad. The badboy kinda type.

ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย 
go You long Look into My Eyes saban hai dtai dtai dtai
Try looking into my eyes. I swear to death.

เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย 
len dtae bot phurai rai rai dtae dton ni bpen seua sin lai
I used to be the bad guy, but now i’m a clawless tiger.

You Look into My Eyes 

สาบานให้ตาย ตาย ตาย
saban hai dtai dtai dtai
I swear to death.
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Whattheduck
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close