Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Fourth, Ford, Satang - Just Being Friendly (เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน) Ost. My School President [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

💛 Click here for other My School President's OST

 Romanization Lyric


หยุดคิดแบบนี้
yud kit baeb ni
Stop feeling this way

หยุดคิดเลย
yud kit loey
Stop

รู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกัน
ruseuk dee tang ti, bpen kae peuan gan
Can’t feel for you when we’re just friends

หยุดไว้แค่นี้
yud wai kae ni
Stop it right here

หยุดไว้เลย
yud wai loey
Stop

ได้โปรด เธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้น
dai bprot ter ya len, geun bpai gwa nan
This game you play has to end

เล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัน
len tak ma ha chan semer tap took keun wan
You text me night and day

มากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็น 
mak geun gwa peuan kuan ja bpen
For friends, is this the right way?

เล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ 
len bpen huang chan mae nai reuang ti mai samkan
You care for me too much

เธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ ยังไง
ter chop ma tam hai chan e, yang ngai
You make me go like, what?

ที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไง  
ti len baeb ni nan man bplae, wa ngai
Does this mean more than I thought?

ฉันยังสับสนและสงสัย
chan yang sapson lae song sai
I’m confused. Is this safe?

เป็นเพื่อนกัน ต้องเล่นแบบไหน
bpen peuan gan dtong len baeb nai
How do friends should behave?


*
ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไร ที่ไม่ควรคิด
dai dtae payayam ja mai kit arai ti mai kuan kit
I try not to feel what I shouldn’t feel

เวลาที่เราใกล้ชิดมากไป
wela ti rao glai chit mak bpai
When we get too close, too real

รู้ตัวอีกที ในใจมีแต่คำถาม
ru dtua ik ti nai jai mi dtae kam tam
My heart is full of questions

มากมายเกินจะทนไหว
mak mai geun ja ton wai
More than I can bear

บอกฉันทีจะได้ไหม
bok chan tee ja dai mai
Tell me if you dare

**
ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น 
ta ter hai chan bpen peuan len
If you want to be just friends

อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม 
ya len geun gwa nan dai mai
Stay in that lane

ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ta chan len, geun sen bpai ter rap dai mai
If I cross the line, would you be mine?

ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
chuay bok chan sak tee, wa ti chan yeun
Tell me, would you be

เธอยืนที่เดียวกันไหม 
ter yeun, ti diao gan mai
Standing right here with me?

หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น
yoot len geun peuan len
Or stop being too friendly


เอ่อ คือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกัน 
eu keu dton ni, rao bpen kae peuan gan
Well, we’re friends now

และฉันก็คิด อยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น
lae chan go kit yak mi sit mak gwa nan
But I want to be more anyhow

(อ๋อ ได้เลย)
(o dai loey)
(Sure thing)

งั้นเธอคือเพื่อนสนิทของฉัน
ngan ter keu peuan sanit kong chan
You’re my best friend, I allow

เพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอน
peuan arai, bok fan dee gon non
What kind of friend says goodnight before bed?

เพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอม
peuan baeb nai, dom hua laew bok hom
What kind of friend enjoys smelling my head?

เริ่มไม่แน่ใจ เอาหน้ามาใกล้ตลอด 
reum mai nae jai ao na ma glai dtalot
Whichever way I turn, I see your face

เวลาฉันต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด
wela chan dtong gan krai go bpen ter ti ma got
When I need someone, it’s you who give me a warm embrace


ใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่า
jai ter, kit meuan gan reu bplao
Do you feel the way I feel? 

เจอแบบนี้ไป ฉันแอบเผลอใจให้ไปแม้มันไม่อาจเป็นจริง
jer baeb ni bpai chan aep pleu jai hai bpai mae man mai at bpen cing
I give you my heart not knowing if it’s real

**
ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น 
ta ter hai chan bpen peuan len
If you want to be just friends

อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม 
ya len geun gwa nan dai mai
Stay in that lane

ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ta chan len, geun sen bpai ter rap dai mai
If I cross the line, would you be mine?

ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
chuay bok chan sak tee, wa ti chan yeun
Tell me, would you be

เธอยืนที่เดียวกันไหม 
ter yeun, ti diao gan mai
Standing right here with me?

***
ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึก
ta ter mai koey ti ja ruseuk, meuan ti jai chan ruseuk
If you never feel the way I do

แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
kae peuan len, chan go bpen hai ter mai wai
I can’t be just friends with you

จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก
ja dai prom tam jai, ro hai ter bok
I wait for you to give me a clue

ว่าเป็น เพื่อนกันเท่านั้น
wa bpen peuan gan tao nan
If friends are all we can be

หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น 
yoot len geun peuan len
Then stop being too friendly*
ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไร ที่ไม่ควรคิด
dai dtae payayam ja mai kit arai ti mai kuan kit
I try not to feel what I shouldn’t feel

เวลาที่เราใกล้ชิดมากไป
wela ti rao glai chit mak bpai
When we get too close, too real

รู้ตัวอีกที ในใจมีแต่คำถาม
ru dtua ik ti nai jai mi dtae kam tam
My heart is full of questions

มากมายเกินจะทนไหว
mak mai geun ja ton wai
More than I can bear

บอกฉันทีจะได้ไหม
bok chan tee ja dai mai
Tell me if you dare


**
ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น 
ta ter hai chan bpen peuan len
If you want to be just friends

อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม 
ya len geun gwa nan dai mai
Stay in that lane

ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ta chan len, geun sen bpai ter rap dai mai
If I cross the line, would you be mine?

ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
chuay bok chan sak tee, wa ti chan yeun
Tell me, would you be

เธอยืนที่เดียวกันไหม 
ter yeun, ti diao gan mai
Standing right here with me?

***
ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึก
ta ter mai koey ti ja ruseuk, meuan ti jai chan ruseuk
If you never feel the way I do

แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
kae peuan len, chan go bpen hai ter mai wai
I can’t be just friends with you

จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก
ja dai prom tam jai, ro hai ter bok
I wait for you to give me a clue

ว่าเป็น เพื่อนกันเท่านั้น
wa bpen peuan gan tao nan
If friends are all we can be

หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น 
yoot len geun peuan len
Then stop being too friendly
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: GMMTV RECORDS
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close