Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

FLI:P - SOI [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ใครๆก็บอกสูง สูงเกินไป
krai krai go bok soong soong gern bpai
They say you’re too high, you’re too high

แต่ใจมันอยากจะลองดูซักที
dtae jai man yak ja long doo sak tee
But I still wanna try though it’s risky

I just wanna go hard that’s my style

ชอบความท้าทาย  ไม่ชอบแบบ easy
chop kwam tatai mai chop baeb Easy
Love challenges, dislike what’s easy

หมาที่ได้แต่นั่งมองมอง เครื่องบิน
ma ti dai dtae nang mong mong kreuang bin
If I only wait, wait down here

คงไม่ได้win ใจเธอซักที
kong mai dai win jai ter sak tee
How can I win your heart up there?

แต่หมาตัวนี้จะไม่รอ
dtae ma dtua ni ja mai ro 
No more holding it back now

เพราะมันจะลองขึ้นไปลุยขี่เครื่องบินดูน่ะสิ
pro man ja long keun bpai lui ki kreuang bin doo na si
'Cause I’m gonna be up there to hit on you for good!


ถ้าเธอถามว่า 25+25 ได้เท่าไหร่
ta ter tam wa yi sip ha buak yi sip ha dai tao rai
If you asked me what 25+25 be,

คำตอบของฉันมันก็คือร้อยนึง
kam dtop kong chan man go keu roi neung
I’d say it’s 100 exactly

เพราะใจของฉันมันคิดจนเกินมากไป
pro jai kong chan man kit jon gern mak bpai
'Cause I’m too hooked on you to think straight

เพราะเธอใช่ไหมมาทำให้ใจฉันมึน
pro ter chai mai ma tam hai jai chan meun
Was it you making me this dazed?

คิดถึงเธอทั้ง all day all night
kidteung ter tang All day all night
I miss you all day, all night,

คิดถึงเธอไม่ว่าจะเป็นตอนไหน
kidteung ter mai wa ja bpen dton nai
And I just always miss you all right

กลัวว่าใครจะมาชอบเธอ และกลัวว่าเธอจะไปชอบใคร
glua wa krai ja ma chop ter lae glua wa ter ja bpai chop krai
I’m afraid of someone going for you and you going for someone

ฉันกลัวว่าใครจะมาจีบเธอ และกลัวว่าเธอจะไปจีบใคร โอ้ย!!
chan glua wa krai ja ma jib ter lae glua wa ter ja bpai jib krai oi!!
I’m afraid of someone coming on to you and you coming on to someone. Ugh!

ปวดหัวจัง
bpuat hua jang
So troubling!

ต้องทำยังไงเธอถึงจะเปิดหัวใจ
dtong tam yang ngai ter teung ja bpeut huajai
How can I make you reveal how you feel?

รักหรือไม่รักให้มันได้รู้กันไป 
rak reu mai rak hai man dai roo gan bpai 
To let me know if you love me or not

เลยอยาก ขอเธอช่วยฟังสักหน่อย 
loey yak koh ter chuay fang sak noi 
So would you please listen to me?

เธอช่วยฟังสักหน่อย
ter chuay fang sak noi
Please listen to me 

สอยละพี่น้องฟังสอย 
soi la phi nong fang soi
Soi! Hey you folk, Soi, Soi!

คนเป็นร้อย แต่ฉันชอบเธอคนเดียว
kon bpen roi dtae chan chop ter kon diao
There’s a lot, but I love only you

สอยเจอเธอแล้วต้องสอย 
soi jer ter laew dtong soi
Get you, I will get you!

เก็บใจดวงน้อยให้เป็นของฉันคนเดียว
gep jai duang noi hai bpen kong chan kon diao
Win your pretty little heart for myself!

**
Everybody 

ฟัง 
fang
Listen
 
สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

(Say it, Say it, Say it)

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

เจอเธอแล้วต้อง (สอย)
jer ter laew dtong (soi)
I’ll get you down

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

(Say it, Say it, Say it)

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

Everybody 

ฟัง 
fang
Listen

Hey


เพราะเธออยู่สูงสูงนี่ไง
pro ter yu soong soong ni ngai
'Cause you’re so out – out of reach

เลยทำให้ใจฉันยิ่งต้องการเธอมา
loey tam hai jai chan ying dtong gan ter ma
That’s why I really wanna get you

ไม่เคยจะชอบใครเลยจริงๆ
mai koey ja chop krai loey cing cing
I’ve never had a crush before

อุ้ย! อยู่ดีๆไปชอบเธอได้ไง
ui! yu dee dee bpai chop ter dai ngai
But how on earth did it end up on you?

โดนตก โดนตก 
don dtok don dtok 
I’m hooked, I’m hooked

ใครมาขวางทางต้องเดินหลบ เดินหลบ
krai ma kwang tang dtong deun lop deun lop
Ones blocking my way must move, must move!

เธอจะน่าอีส อะไรขนาดนี้
ter ja na is arai kanat ni
Oh boy you just look so freaking yummy

คนอะไรมันดือเว่อ เพราะว่าเธอมันคือที่
kon arai man deu weu pro wa ter man keu ti
Such a smoking hot sure you are the top-notch!

ถ้าเธอเป็นไวน์แดง
ta ter bpen wain daeng
If you’re some red wine,

I wanna sip sip sip

ไม่ต้องกลัวฉันทำแรง
mai dtong glua chan tam raeng
I’ll go easy, you’ll be fine

I’m not a killer sis,

ไม่เคยทำงี้กะใคร
mai koey tam ngi ga krai
Done this to no one,

But wanna kiss your lips

เอาไปเลยค่าเอาไปเลยค่าเอาไป 
ao bpai loey ka ao bpai loey ka ao bpai
Baby take it, take it, take it

10 10 10
sip sip sip
Ten outta ten!

ที่ฉันชอบเธอมาก
ti chan chop ter mak
I’m so hooked on you

ก็เพราะว่าเธอน่ะ so เลอค่า
go pro wa ter na So leu kha
That’s 'cause you’re so precious

ภาษาที่เว้าอาจจะดูเข้าใจยาก
phasa ti wao atja doo kaojai yak
Words I said might sound a li’l bit confusing

ฉันอาจไม่น่ารักเท่าแต่ว่าเบ้าคุณภาพ ค้า
chan at mai narak tao dtae wa bao khunaphap kha
Though I’m not as pretty, but I look twice as nice, kay!?

*
ปวดหัวจัง
bpuat hua jang
So troubling!

ต้องทำยังไงเธอถึงจะเปิดหัวใจ
dtong tam yang ngai ter teung ja bpeut huajai
How can I make you reveal how you feel?

รักหรือไม่รักให้มันได้รู้กันไป 
rak reu mai rak hai man dai roo gan bpai 
To let me know if you love me or not

เลยอยาก ขอเธอช่วยฟังสักหน่อย 
loey yak koh ter chuay fang sak noi 
So would you please listen to me?

เธอช่วยฟังสักหน่อย
ter chuay fang sak noi
Please listen to me 

สอยละพี่น้องฟังสอย 
soi la phi nong fang soi
Soi! Hey you folk, Soi, Soi!

คนเป็นร้อย แต่ฉันชอบเธอคนเดียว
kon bpen roi dtae chan chop ter kon diao
There’s a lot, but I love only you

สอยเจอเธอแล้วต้องสอย 
soi jer ter laew dtong soi
Get you, I will get you!

เก็บใจดวงน้อยให้เป็นของฉันคนเดียว
gep jai duang noi hai bpen kong chan kon diao
Win your pretty little heart for myself!

**
Everybody 

ฟัง 
fang
Listen
 
สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

(Say it, Say it, Say it)

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

เจอเธอแล้วต้อง (สอย)
jer ter laew dtong (soi)
I’ll get you down

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

(Say it, Say it, Say it)

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

Everybody 

ฟัง 
fang
Listen


*
สอยละพี่น้องฟังสอย 
soi la phi nong fang soi
Soi! Hey you folk, Soi, Soi!

คนเป็นร้อย แต่ฉันชอบเธอคนเดียว
kon bpen roi dtae chan chop ter kon diao
There’s a lot, but I love only you

สอยเจอเธอแล้วต้องสอย 
soi jer ter laew dtong soi
Get you, I will get you!

เก็บใจดวงน้อยให้เป็นของฉันคนเดียว
gep jai duang noi hai bpen kong chan kon diao
Win your pretty little heart for myself!


เธออยู่ตั้งสูงเกินจะไขว่คว้ามา 
ter yu dtang soong gern ja kwai kwa ma
Your very place is too high up there

เอื้อมไปไม่ถึงฉันมันธรรมดา
euam bpai mai teung chan man tammada
Some blokes like me can’t even reach, so

ขอสอยลงมา
koh soi long ma
I’ll get you down

ขอสอยลงมา 
koh soi long ma
I’ll get you down

**
Everybody 

ฟัง 
fang
Listen
 
สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

(Say it, Say it, Say it)

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

Hey hey hey

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

(Say it, Say it, Say it)

สอย สอย
soi soi
Soi, Soi!

Everybody 

ฟัง 
fang
Listen
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: NO1R
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close