Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SOPHANA x Nutdao x Mild&Mint x แบกือ BiGYAI - PAENG AI (แพงอ้าย) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


Nutdao:
น้องก็อยู่คนเดียวมาดน บ่มีซายคนใดเข้ามา
nong go yu kon diao ma don bo mi sai kon dai kao ma
I have been single for so long, no guys interested in me so far

หรือมันเป็นเพราะโซกซะตาที่นำพาเฮาพบกัน
reu man bpen pro sok sata ti nam pa hao pob gan
It maybe called "destiny" that makes us meet

เห็นอ้ายอยู่คนเดียวแบบนี้ หวังว่าแฟนอ้ายคงบ่มี
hen ai yu kon diao baeb ni wang wa faen ai kong bo mi
I see that you're alone too, I hope you're still single

และมันคงเป็นเรื่องที่ดี และที่เฮาได้พบกัน
lae man kong bpen reuang ti dee lae ti hao dai pob gan
It's great chance we've met

คือสิดีเนาะ
keu si dee no
It might be perfect!

ฮักอ้ายมันคือสิดีเนาะ
hak ai man keu si dee no
Being your love will be great

มีเฮาสองคนเป็นแม่พ่อ
mi hao song kon bpen mae pho
We'll be a daddy & mommy

หนึ่งเรื่องที่อยากจะขอน้องก็ขอได้อ้ายเพียงเท่านี้
neung reuang ti yak ja koh nong go koh dai ai piang tao ni
That's what I want to request you

สินุ่มเนาะ แก้มอ้ายมันคือสินุ่มเนาะ
si noom no gaem ai man keu si noom no
It's soft, your cheeks are soft

ได้กอดอ้ายคือสิอุ่นเนาะ
dai god ai keu si oon no
It seems warm if I can hug you

ที่เว้ามานี่ก็เพราะว่าอยากได้เจ้ามาเป็นเแฟน
ti wao ma ni go pro wa yak dai jao ma bpen faen
All I said, It's because I want you to be my boyfriend


**
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
kan ai hak nong ja hai hom
If you love me, I'll let you kiss my cheeks

คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
kan ai hom nong ja hai god
If you kiss me, I'll let you hug me

คั่นอ้ายกอดน้องพร้อมจะบอก ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
kan ai god nong prom ja bok wa hak ai nan dtalot wela
If you hug me, I'll tell you "I love you 24/7"

น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
nong kon ni yang bo mi pai
I still have no one

อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
yak hai ai ma kiang kang gai
I want you to be by my side

อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
yu duay gan laew suk sabai
It sounds happy to stay together

เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
wela ngao jai hao ma god gan
Let's hug when we feel lonely


SOPHANA:
***
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
kan dai hak ai si tanom
If I can love you, I'll take a good care

คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
kan dai hom laew ai si paeng
If I can love you, I'll take a good care

เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
pro wa jao keu kon ai yaeng
Because you're the only one I'm looking for

และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
lae si hak paeng nong la kon ngam
I'll love you so much, My beautiful girl

คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
kan hak jao bo tan mi pai
If you still have no one

อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
yak mi kon ma kiang kang gai
And if you want someone beside

เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
bpen baeb nan ma yu gap ai
If it's like that, let's stay close to me

เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
wela ngao jai hao ma god gan
Let's hug me when you feel lonely


Mint:
น้องนี่ก็โสด ก็โสดมาเป็นปี 
nong ni go sod go sod ma bpen bpii
I'm also single for a long time

ได้คบกับอ้ายคนนี้ก็คงดี
dai kop gap ai kon ni go kong dee
It will be good to have boyfriend like you

น้องมักที่จิตใจนิสัยดี 
nong mak ti jitjai nisai dee 
I like that you're a good person

และมันคงสุขใจถ้าได้อ้ายเป็นสามี
lae man kong suk jai ta dai ai bpen samee
I'll be more happy to have you as a husband

Mild:
ยากยอกกะย่านอ้ายบ่สน
yak yok ga yan ai bo son
You never care even it's not easy

ยากวนกะย่านอ้ายบ่เว้า
yak won ga yan ai bo wao
You don't complain even it's hard

เป็นความประสงค์ของสองเฮา
bpen kwam bprasong kong song hao
It's our mutual desire

อีแม่กะเอาค่าดองบ่หลาย
i mae ga ao ka dong bo lai
My mom will not ask for expensive dowry

อยากให้อ้ายมาถามน้องนั้นบ่ทันมีไผ
yak hai ai ma tam nong nan bo tan mi pai
I would ask you to hurry up, propose marriage to me

หมดสี่ห้องของหัวใจน้องเก็บเอาไว้ให้อ้ายผู้เดียว
mod si hong kong huajai nong gep ao wai hai ai phu diao
You will always have all pieces of my heart

Nutdao:
**
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
kan ai hak nong ja hai hom
If you love me, I'll let you kiss my cheeks

คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
kan ai hom nong ja hai god
If you kiss me, I'll let you hug me

คั่นอ้ายกอดน้องพร้อมจะบอก ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
kan ai god nong prom ja bok wa hak ai nan dtalot wela
If you hug me, I'll tell you "I love you 24/7"

น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
nong kon ni yang bo mi pai
I still have no one

อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
yak hai ai ma kiang kang gai
I want you to be by my side

อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
yu duay gan laew suk sabai
It sounds happy to stay together

เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
wela ngao jai hao ma god gan
Let's hug when we feel lonely


SOPHANA:
***
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
kan dai hak ai si tanom
If I can love you, I'll take a good care

คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
kan dai hom laew ai si paeng
If I can love you, I'll take a good care

เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
pro wa jao keu kon ai yaeng
Because you're the only one I'm looking for

และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
lae si hak paeng nong la kon ngam
I'll love you so much, My beautiful girl

คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
kan hak jao bo tan mi pai
If you still have no one

อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
yak mi kon ma kiang kang gai
And if you want someone beside

เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
bpen baeb nan ma yu gap ai
If it's like that, let's stay close to me

เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
wela ngao jai hao ma god gan
Let's hug me when you feel lonely


แบกื BiGYAI :
แบกือกะฮักเป็นนำเขาอยู่เด้
bae geu ga hak bpen nam kao yu de
Yeah, I know how to love

ถ้าอ้ายได้คบกับเจ้าสัญญาว่าสิบ่เท
ta ai dai kop gap jao san ya wa si bo teh
If we're in relationship, I promise I won't leave, I'll be beside

สิบ่ไปไส สิบ่เปลี่ยนใจ
si bo bpai sai si bo bplian jai
I won't change

สิกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืน
si god ao wai baeb ni took keun
I will cuddle you all night

ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
phom hak tae na mai dai ki dtua
My love is real, I'm not a liar

มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ma long kop gap phom lod ta bo cheua
To prove it, be in relationship with me

ความรักผมมีเหลือๆ เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
kwam rak phom mi leua leua gep ao wai peua hai nong phu diao
I'll give all my love to you, only you

คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง! แฮ่...
kan dai hak kan dai hak ai si taeng! hae...
When I love, when I love, I'll *** oops!

คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
kan dai paeng kan dai paeng ai si wao
When I love, when I love, I will tell that..

ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า มีเฮาสองคนตลอดไป 
wa bpen jang dai ga mi dtae jao mi hao song kon dtalot bpai
No matter what we will always have each other


Nutdao:
**
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
kan ai hak nong ja hai hom
If you love me, I'll let you kiss my cheeks

คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
kan ai hom nong ja hai god
If you kiss me, I'll let you hug me

คั่นอ้ายกอดน้องพร้อมจะบอก ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
kan ai god nong prom ja bok wa hak ai nan dtalot wela
If you hug me, I'll tell you "I love you 24/7"

น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
nong kon ni yang bo mi pai
I still have no one

อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
yak hai ai ma kiang kang gai
I want you to be by my side

อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
yu duay gan laew suk sabai
It sounds happy to stay together

เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
wela ngao jai hao ma god gan
Let's hug when we feel lonely

SOPHANA:
***
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
kan dai hak ai si tanom
If I can love you, I'll take a good care

คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
kan dai hom laew ai si paeng
If I can love you, I'll take a good care

เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
pro wa jao keu kon ai yaeng
Because you're the only one I'm looking for

และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
lae si hak paeng nong la kon ngam
I'll love you so much, My beautiful girl

คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
kan hak jao bo tan mi pai
If you still have no one

อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
yak mi kon ma kiang kang gai
And if you want someone beside

เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
bpen baeb nan ma yu gap ai
If it's like that, let's stay close to me

เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
wela ngao jai hao ma god gan
Let's hug me when you feel lonely Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Sophana CHANNEL
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close