Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Txrbo Ft. BAY6IX & LALA - NIRUN (นิรันดร์) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ต่อให้ฉันไม่มีวันตาย
dto hai chan mai mi wan dtai
Though I’m eternal.

แต่ถ้าต้องพบว่าไม่มีเธอ
dtae ta dtong pob wa mai mi ter
But without you

ยังไงก็ไม่ยอมรับข้อเสนอ
yang ngai go mai yom rap koh seuner
I’ll turn it down.

และหากพรุ่งนี้จะต้องตาย
lae hak prungni ja dtong dtai
Though I would die tomorrow.

เธอจะเชื่อไหมฉันไม่เสียดาย
ter ja cheua mai chan mai siadai
Would you believe me? I won’t regret it.

เพราะไม่ว่าที่ไหนเธอไปฉันไป
pro mai wa ti nai ter bpai chan bpai
Because wherever you go, I’ll go.

อย่างน้อยก่อนลาถ้าได้พูดสักคำ
yang noi gon la ta dai pud sak kam
If I could at least say a word before goodbye.

ได้โปรดคนดี let me tell you some
dai bprot kon dee Let me tell you some
Please baby, let me tell you some.


**
ฉันไม่โทษฟ้า ทะเล ภูเขาหรือแม่น้ำ
chan mai tot fa tale phukao reu maenam
I blame not the sky, the sea, the mountain nor the river.

แค่โกรธชะตาทำไมต้องพรากเธอจากฉันไป
kae grot chata tammai dtong prak ter jak chan bpai
Just frustrated at the fate. Why did it take you away from me?

แม้ต่อจากนี้เส้นทางที่เหลือไม่มีเธออยู่ข้างกาย
mae dto jak ni sen tang ti leua mai mi ter yu kang gai
Although you will no longer be by my side on this road ahead.

Baby นิรันดร รักที่มีนิจนิรันดร
baby ni ran don rak ti mi nit ni ran don
Baby, Eternity. This love is Eternal.

***
บ่ต้องโทษฟ้า ทะเล ภูเขาหรือแม่น้ำ
bo dtong tot fa tale phukao reu maenam
Don’t blame the sky, the sea, the mountain nor the river.

อย่าโทษชะตา ชะตานำพาให้เฮาพบกัน
ya tot chata chata nam pa hai hao pob gan
Don’t blame the fate that led us together.

เวลาเปลี่ยนไป ฮู้ไว้ว่าหัวใจข้อยบ่เคยเปลี่ยนผัน
wela bplian bpai hoo wai wa huajai koi bo koey bplian pan
Time changed. But remember, my heart never will.

Baby นิรันดร ฮักที่มีนิจนิรันดร
baby ni ran don hak ti mi nit ni ran don
Baby, Eternity. This love is Eternal.


เจ็บทุกครั้งเมื่อตอนหลับตา
jep took krang meua dton lap dta
Every time I close my eyes, it hurts.

ยังคิดถึงทุกวันเวลา
yang kidteung took wan wela
Still longing for those hours and days.

ข้อยยังเห็นภาพเจ้าลอยมา
koi yang hen phap jao loi ma
Your face is still lingering in my head.

ใจลึกลึกบ่อยากจะลา
jai leuk leuk boi yak ja la
Deep down inside, I don’t want to leave.

ขาดเจ้าไปเหมือนจะขาดใจ
kad jao bpai meuan ja kad jai
Losing you is like losing my heart.

ข้อยต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้
koi dtong glan namdta ao wai
I have to hold back my tears.

นับจากนี้ต้องยืนให้ไหว
nap jak ni dtong yeun hai wai
From now on, I need to get back on my feet.

ถึงสุดท้ายจะเป็นอย่างใดก็ตาม
teung sudtai ja bpen yang dai go dtam
No matter how it ends.


ถึงว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลง (มีพบมีจาก)
teung wa reuang took yang ja jop long (mi pob mi jak)
Even though everything has come to an end. (Come and Gone)

อย่างน้อยครั้งหนึ่งเฮาเคยได้สุขสม (เป็นเพียงอดีต)
yang noi krang neung hao keoy dai suk som (bpen piang adit)
At least once, we were happy. (Just the past)

เจ้าเคยสัญญาว่าเจ้าจะบ่หายไป
jao koey sanya wa jao ja bo hay bpai woah
You’ve promised you’ll never leave.

แต่ใจของข้อยคนนี้ยังอยู่ที่เดิม
dtae jai kong koi kon ni yang yu ti deum 
But this heart of mine is still here.


ถึงแม้เฮาต้องห่างไกล
teung mae hao dtong hang glai
Though we’ve to be apart.

บ่เห็นแม้ทางที่พาให้กลับมาพบกัน
bo hen mae tang ti pa hai glap ma pob gan
Can’t see the way that’d lead us back together.

ฮักของเฮาที่มันได้เคยสวยงาม
hak kong hao ti man dai koey suay ngam
Our love that was once beautiful.

ข้อยเพียงต้องการให้เจ้านั้นได้จดจำ
koi piang dtong gan hai jao nan dai jotjam
I only want you to remember that.


**
ฉันไม่โทษฟ้า ทะเล ภูเขาหรือแม่น้ำ
chan mai tot fa tale phukao reu maenam
I blame not the sky, the sea, the mountain nor the river.

แค่โกรธชะตาทำไมต้องพรากเธอจากฉันไป
kae grot chata tammai dtong prak ter jak chan bpai
Just frustrated at the fate. Why did it take you away from me?

แม้ต่อจากนี้เส้นทางที่เหลือไม่มีเธออยู่ข้างกาย
mae dto jak ni sen tang ti leua mai mi ter yu kang gai
Although you will no longer be by my side on this road ahead.

Baby นิรันดร รักที่มีนิจนิรันดร
baby ni ran don rak ti mi nit ni ran don
Baby, Eternity. This love is Eternal.

***
บ่ต้องโทษฟ้า ทะเล ภูเขาหรือแม่น้ำ
bo dtong tot fa tale phukao reu maenam
Don’t blame the sky, the sea, the mountain nor the river.

อย่าโทษชะตา ชะตานำพาให้เฮาพบกัน
ya tot chata chata nam pa hai hao pob gan
Don’t blame the fate that led us together.

เวลาเปลี่ยนไป ฮู้ไว้ว่าหัวใจข้อยบ่เคยเปลี่ยนผัน
wela bplian bpai hoo wai wa huajai koi bo koey bplian pan
Time changed. But remember, my heart never will.

Baby นิรันดร ฮักที่มีนิจนิรันดร
baby ni ran don hak ti mi nit ni ran don
Baby, Eternity. This love is Eternal.
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: High Cloud Entertainment
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close