Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

BNK48 - Believers [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ไม่มีฝันใด ๆ ที่ไม่พร้อมจะไป
mai mi fan dai dai ti mai prom ja bpai
There isn't any dream that is not ready to go

เชื่อมั่นในใจเราเอง ฝันให้ไกล เราจะไปให้ถึง
cheua man nai jai rao eng fan hai glai rao ja bpai hai teung
Believe in your own heart, dream big and you'll reach it


รู้ดีว่าฉันยังไม่พร้อม ไม่เลยสักอย่าง
ru dee wa chan yang mai prom, mai loey sak yang
I know I'm not ready, not ready at all

แต่ฉันมีไฟจะพยายามเปลี่ยนแปลง
dtae chan mi fai ja payayam bplian bplaeng
But I have the light I'll try to change

คนมองว่าฉันคงทำไม่ได้ ฝันสูงเกินไป
kon mong wa chan kong tam mai dai, fan soong gern bpai
They thought I can't do it, my dream is too high

สักวันต้องมีน้ำตา ผิดหวังอยู่ในใจ
sak wan dtong mi namdta pid wang yu nai jai
Someday there will be tears of disappointment in my heart


มีแค่เธออยู่กับฉันทุกช่วงเวลา
mi kae ter yu gap chan took chuang wela
Only you who are with me in every moment

ที่ยังเชื่อใจคนเดียวที่อยู่ไม่ไกล
ti yang cheua jai kon diao ti yu mai glai
The one who believes in me, the only person who is not far away


ไม่มีฝันใด ๆ ที่ไม่พร้อมจะไป
mai mi fan dai dai ti mai prom ja bpai
There isn't any dream that is not ready to go

คือถ้อยคำที่ใจยังจำทุกคำที่เธอคอยบอกไว้
keu toi kam ti jai yang jam took kam ti ter koi bok wai
The words that my heart still remembers even every word that you kept saying to me

อาจล้มทั้งยืน อาจจะเสียน้ำตา
at lom tang yeun atja sia namdta
Even if I might fall, I might shed tears

เจ็บเป็นครู ให้เราเรียนรู้ว่าไม่เป็นไร ไม่ท้อ
jep bpen kru hai rao rian roo wa mai bpen rai mai toh
Pain is our teacher to let us learn that it's okay, don't be discouraged

มีความหมาย ยิ่งเจ็บแค่ไหนยิ่งเชื่อมั่นในตัวเอง
mi kwam mai ying jep kae nai ying cheua man nai dtua eng
There is a meaning behind that, the more it hurts, the more I believe in myself


ไม่คิดยอมแพ้ไม่เคยท้อใจ เพราะฉันมีเธอ
mai kit yom phae mai koey toh jai pro chan mi ter
I never think to give up, never give up because I have you

เป็นแรงพลังที่ทำให้ใจอยู่ไหว
bpen raeng palang ti tam hai jai yu wai
It's the strength that keeps my heart survive

บางทีต้องสู้จนเหนื่อยเหลือเกินก็ไม่เป็นไร
bangtee dtong suu jon neuai leua gern go mai bpen rai
Sometimes you have to fight until you're too tired, that's okay

ฉันรู้ว่ามีเธออยู่ผูกพันอยู่ในใจ
chan roo wa mi ter yu phukpan yu nai jai
I know that I have you in my heart


มีแค่เธอ จากวันนี้ต้องเจออะไร
mi kae ter jak wan ni dtong jer arai
Just by having you, from now on whatever I have to face 

จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกล
ja kidteung gan nai wan ti rao dtong glai
I'll miss you on the day we have to be far away

**
ไม่มีฝันใด ๆ ที่ไม่พร้อมจะไป
mai mi fan dai dai ti mai prom ja bpai
There isn't any dream that is not ready to go

เปล่งประกายบนเวทีของเรา ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
bpleng bpragai bon weti kong rao mai wa yu ti nai
We'll shine on our stage wherever it was

ต้องมีสักวันนึง เราจะถึงเส้นชัย
dtong mi sak wan neung rao ja teung sen chai
There must be someday when we'll reach the finish line

เจ็บเป็นครู ให้เราเรียนรู้ให้เราได้เป็นตัวเอง
jep bpen kru hai rao rian roo hai rao dai bpen dtua eng
Pain is our teacher to let us learn so that we can be ourselves

ยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ ยิ่งชอบรอยยิ้มของเธอ
ying dai hen ter nai wan ni ying chop roi yim kong ter
The more I saw you today the more I like your smile


ขอสักคำให้กับเธอ
koh sak kam hai gap ter
I just want to give you a word

สิ่งเล็กน้อยที่ฉันเรียงร้อยเป็นคำ บอกเธอไว้นะคนดี
sing lek noi ti chan riang roi bpen kam bok ter wai na kon dee
The little things that I put into words, I'll tell it to you my dear

ขอบคุณทุกวันที่เธอเชื่อใจกันไม่จาง
kobkhun took wan ti ter cheua jai gan mai jang
Thank you for every day when you believe in me and never change

ไม่มีคำว่ากลัว สู้ต่อไป
mai mi kam wa glua, suu dto bpai
I have no fear, I keep fighting

ปล่อยให้ใจได้ร้องเพลงไปตามฝัน
bploi hai jai dai rong pleng bpai dtam fan
Let my heart sing along and follow my dreams

จากวันนี้เรื่อยไป ก็จะขอมีเธอ
jak wan ni reuai bpai go ja koh mi ter
From today onwards, I want to have you

อยากให้เธอคอยดูแลให้อยู่ด้วยกัน ไม่ไปไหน
yak hai ter koi dulae hai yu duay gan mai bpai nai
I want you to take care of me and not going anywhere

อยากให้ฝันเป็นจริง และไม่ทิ้งกันไป
yak hai fan bpen cing lae mai ting gan bpai
I want my dreams come true and won't leave me

หากความฝันเราไม่ไปรบกวนใคร แค่เป็นตัวเอง
hak kwam fan rao mai bpai robguan krai kae bpen dtua eng
If our dreams don't bother anyone, just be ourself

ที่เข้มแข็งได้ในวันนี้ เพราะมีความรักของเธอ
ti kemkaeng dai nai wan ni pro mi kwam rak kong ter
Today I'm strong because of your love
 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close