Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

PtrpStudio - I like you (ชอบเธออะ) (Remix Version) [Romanization Lyric + Eng] 


 Romanization Lyric


ก็จะบอกให้รู้ ใจพี่มีแค่หนู 
go ja bok hai ru jai phi mi kae nu
I will let you know, my heart has only you

อยากให้เธอเลิกเจ้าชู้นะ มาเป็นแฟนนะYou
yak hai ter leuk jaochu na ma bpen faen na You
I want you to stop being flirty. Become my girlfriend, you

I too miss you 

ก็ใจมันรักแต่คุณ
go jai man rak dtae khun
My heart only loves you

จะให้ฉันทำยังไง เลิกรักก็คงไม่คุ้มนะ
ja hai chan tam yang ngai leuk rak go kong mai koom na
What can I do, gving up love is probably not worth it


*
ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอมายืน"หลอก"
chan mai dai dtang jai hai ter ma yeun lok
I didn't mean to deceive her

ฉันมันคนใจง่าย แค่ขอเธอมา"กอด"
chan man kon jai ngai kae koh ter ma god
I fall for people too easily, all I ask for is her hug

เธอทำให้ฉันหลง หลงเลย ลืมทาง"ออก"
ter tam hai chan long long loey leum tang ok
You've made me lost, so lost I cannot find the way out

แค่อยากจะบอกเธอ
kae yak ja bok ter
I want to tell you~~

**
เธอทำหัวใจของผมละลาย ลัลๆ ลั๊ลๆ ลายยย
ter tam huajai kong phom lalai lal lal lal lal lai
You make my heart melt, m-mm, m-mm, melt

มองเธอสักอีกกี่ครั้ง ก็ยังน่ารักเหมือนเช่นเคย
mong ter sak ik gi krang go yang narak meuan chen koey
No matter how many times I look at her, she will always be pretty 

อยากชวนเธอเต้นระบำ บำบะรารำๆบำๆ เลยเธอ
yak chuan ter dten rabam bam bararam ram bam bam loey ter
I want to invite you to dance, d-dance, d-dance
 
ชอบที่เต้นเลย ชอบเธอ อย่างที่เธอ เป็น 
chob ti dten loey chob ter yang ti ter bpen
I like dancing. I like you, just the way you are.

***
ไอเรามาโยก มาเต้นกันไหม โยกสิมาโยกๆ ไป
ai rao ma yok ma dten gan mai, yok si ma yok yok bpai
Let's rock, let's dance, let's rock, let's rock

มาฟังหัวใจพี่เต้น ว่า ชอบเธอนะ ละคนดี
ma fang huajai phi dten wa chop ter na la kondee
Come listen to my heart beat saying I like you, my dear

บอกเลยว่าเธอน่ารัก รักๆ รักๆ เลยเออ
bok loey wa ter narak rak rak rak rak rak loey ter
I told you you're cute, c-cute, c-cute, always

ชอบเพียงแค่เธอ ยุหู้ว ผมชอบเธอจัง
chop piang kae ter yoohoo phom chop ter jang
I only like you, I really like you


เธอมันน่ารักในปัถพี นี้ 
ter man narak nai bpattaphi ni
She's cute in this world

หุ่นเธอเซ็กซี่ i am ดูซีรี่ย์
hoon ter sexy I am du siri
Her body is sexy like I am watching series

เป็นดั่งนางฟ้า ที่ส่งลงมาเกิด 
bpen dang nangfa ti song long ma geut
You are an angel sent down when you were born

จะแชทไปหาเธอ ขอให้เธอเปิดใจ
ja chaet bpai ha ter ko hai ter bpeut jai
If I text you, I ask that you open your mind


ก็ใจมันว่าง อยากจะเข้าไปกอดเธอ
go jai man wang yak ja kao bpai god ter
My heart is empty, I want to hug you

ไม่ต้องการขอแค่เบอร์ เออะ เออ
mai dtong gan koh kae beu eu eu
All I need is your number

ไม่อยากเป็นแค่ที่สอง หรือ ว่าเป็นตัวสำรอง 
mai yak bpen kae ti song reu wa bpen dtua samrong
I don't want to be the second choice or a reserve

ฉันไม่อยากที่จะร้อง โอ้ว โอววว
chan mai yak ti ja rong ow ow
I do not want to cry, oh dear


I love you my boo 

ความน่ารักของคุณ 
kwam narak kong khun
Your prettiness

มันทำให้ผมได้รู้ ว่าใจทั้งใจ มีแค่คุณ
man tam hai phom dai ru wa jai tang jai mi kae khun 
It makes me know that my heart only has you

ไม่เที่ยวไม่หนีไปไหน ฉันสัญญาแค่คุณ
mai tiao mai ni bpai nai chan sanya kae khun
I will not travel, I will not go anywhere I promise that it is only you

จะให้ฉันทำเช่นไร ผมพร้อมจะให้เพียงแค่เธอ
ja hai chan tam chen rai phom prom ja hai piang kae ter
What do I need to do. I am ready for it to just be you


ฉันนั้นแค่ต้องการให้เธอนั้นยิ้มใจอ่อน
chan nan kae dtong gan hai ter nan yim jai on
I just want you to smile and fall easily

ถ้าเธอต้องการอะไร ขอให้เธอพูดได้ตลอด
ta ter dtong gan arai koh hai ter pud dai dtalot
If you need anything, you can always tell me

แชทไปหาเธอ ทุกทีไร 
chaet bpai ha ter took ti rai
Everytime I chat to you

ทำใจสั่นไหว แทบหยุดไม่ได้เลยสักที 
tam jai san wai taep yud mai dai loey sak ti
It makes my heart beat so fast and it won't stop

*
ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอมายืน"หลอก"
chan mai dai dtang jai hai ter ma yeun lok
I didn't mean to deceive her

ฉันมันคนใจง่าย แค่ขอเธอมา"กอด"
chan man kon jai ngai kae koh ter ma god
I fall for people too easily, all I ask for is her hug

เธอทำให้ฉันหลง หลงเลย ลืมทาง"ออก"
ter tam hai chan long long loey leum tang ok
You've made me lost, so lost I cannot find the way out

แค่อยากจะบอกเธอ
kae yak ja bok ter
I want to tell you~~


**
เธอทำหัวใจของผมละลาย ลัลๆ ลั๊ลๆ ลายยย
ter tam huajai kong phom lalai lal lal lal lal lai
You make my heart melt, m-mm, m-mm, melt

มองเธอสักอีกกี่ครั้ง ก็ยังน่ารักเหมือนเช่นเคย
mong ter sak ik gi krang go yang narak meuan chen koey
No matter how many times I look at her, she will always be pretty 

อยากชวนเธอเต้นระบำ บำบะรารำๆบำๆ เลยเธอ
yak chuan ter dten rabam bam bararam ram bam bam loey ter
I want to invite you to dance, d-dance, d-dance
 
ชอบที่เต้นเลย ชอบเธอ อย่างที่เธอ เป็น 
chob ti dten loey chob ter yang ti ter bpen
I like dancing. I like you, just the way you are.

***
ไอเรามาโยก มาเต้นกันไหม โยกสิมาโยกๆ ไป
ai rao ma yok ma dten gan mai, yok si ma yok yok bpai
Let's rock, let's dance, let's rock, let's rock

มาฟังหัวใจพี่เต้น ว่า ชอบเธอนะ ละคนดี
ma fang huajai phi dten wa chop ter na la kondee
Come listen to my heart beat saying I like you, my dear

บอกเลยว่าเธอน่ารัก รักๆ รักๆ เลยเออ
bok loey wa ter narak rak rak rak rak rak loey ter
I told you you're cute, c-cute, c-cute, always

ชอบเพียงแค่เธอ ยุหู้ว ผมชอบเธอจัง
chop piang kae ter yoohoo phom chop ter jang
I only like you, I really like you

 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : Ptrp Studio
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close