Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SARAN x Maimhon - I can’t forget you (ลืมแทบไม่ไหว) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
ยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหว 
yang toraman gap gan ti leum ter mai wai
I’m still suffered that I couldn’t forget you

เจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันไง 
jep cham jian dtai go pro kang ter mai chai chan ngai
Hurts like hell because it’s not me beside you

กอดที่เธอฝัน คงดีกว่าที่กอดฉัน 
god ti ter fan kong dee gwa ti god chan
The hug you have dream about might be better than what we had

ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้น 
mai yak ja rong hai mak gwa nan
I don’t want to cry anymore 

แค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหว
kae yud namdta taep mai wai
But just can’t help it


Verse 1:
สติฉันลอยจนยืนไม่ตรง
sati chan loi kon yeun mai dtrong
I’m so high I can’t stand straight

ข้าวสักมื้อยังกลืนไม่ลง
kao sak meu yang gleun mai long
Can’t eat anything

มีแต่คราบเหล้าที่เปื้อนที่ปาก
mi dtae krap lao ti bpeuan ti bpak
Only the booze fades on my lips

เพราะเรื่องที่ผ่านยังลืมไม่ลง
pro reuang ti pan yang leum mai long
Because I still can’t forget the past

ถนนเส้นเดิมที่เปลี่ยนแปลง
tanon sen deum ti bplian bplaeng
The same old road is changing

และรวมถึงคนคนที่เปลี่ยนไป
lae ruam teung kon kon ti bplian bpai
As well as people, they change too

วันนี้ฉันขับผ่านมันคนเดียว
wan ni chan kap pan man kondiao
Today I’ve driven past that changing road alone

และบางทีมันอาจเสี่ยงไป
lae bang ti man at siang bpai
And felt too risky doing so

เพราะใจฉันมักจะเต้นเวลาที่ขับผ่าน
pro jai chan mak ja dten wela ti kap pan
My heart skipped a beat as I’m driving

น้ำตามักไหลมาเอง บางทีต้องเกร็งจนกัดปาก
namdta mak lai ma eng bang ti dtong greng jon gat bpak
Tears just burst out. In some parts, I was shrinking biting my lips

รู้มั้ยมันทรมาน ที่ฉันต้องยิ้มและจัดฉาก
ru mai man toraman ti chan dtong yim lae jad chak
Don’t you know it’s hurt to smile and pretend?

เพื่อบอกคนอื่นว่าลืมเธอได้ บอกคนอื่นไปว่าเรา สองคนนั้นตัดขาด
peua bok kon eun wa leum ter dai bok kon eun bpai wa rao song kon nan dtat kad
Pretend that I could forget you. Telling them that we are done


และภาวนาให้เธอเข้มแข็ง
lae pawana hai ter kemkaeng
I could only hope that you would be strong

และใครจะรู้ว่าใจฉันกดดัน
lae krai ja ru wa jai chan gotdan
Who’d know the pressure my heart feels?

ขอโทษที่ฉันนั้นเคยมีเล่ห์แหลม
kohtot ti chan nan koey mi lelaem
I’m sorry that I was too cunning

เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ความรักเราทั้งสองต้องจบกัน
loey bpen hetpon ti tam hai kwam rak rao tang song dtong jop gan
The reason why our love was ended

มันคงไม่แปลกที่เธอจะไล่ผมไป
man kong mai bplaek ti ter ja lai phom bpai
It’s not wrong that she’d kick me out

บางทีการไม่นึกถึงมันคงจะได้ผลไว
bangti gan mai neukteung man kong ja dai pon wai
Sometimes not thinking about it works fastest

เพราะอะไรที่จะเกิดสักวันนึงก็ต้องเกิด
pro arai ti ja geut sak wan neung go dtong geut
Because whatever will be, will be

แต่ช่างเถอะผมไม่ค่อยอยากมาเครียดหรือว่าอยากมาสนใคร
dtae chang tuh phom mai koi yak ma kriat reu wa yak ma son krai
Screw it! I don’t really wanna be stressed or care about anyone

และก็รสชาติชีวิตบางทีมันก็ขมไป
lae go rotchat chiwit bangti man go kom bpai
And the taste of life is sometimes too bitter

อย่าลืมบอกกับตัวเอง คนดี ๆ มีถมไป 
ya leum bok gap dtua eng kon dee dee mi tom bpai
Never forget to tell myself there are a lot of good one

และคำสุดท้าย ยินดีด้วยนะ
lae kam sudtai yindee duay na
Oh my last words, Congratulations!

ลืมผมได้เลยไม่จำเป็นต้องสนใจ 
leum phom dai loey mai jambpen dtong sonjai
You can forget about me. Make sure that you do!

**
ยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหว 
yang toraman gap gan ti leum ter mai wai
I’m still suffered that I couldn’t forget you

เจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันไง 
jep cham jian dtai go pro kang ter mai chai chan ngai
Hurts like hell because it’s not me beside you

กอดที่เธอฝัน คงดีกว่าที่กอดฉัน 
god ti ter fan kong dee gwa ti god chan
The hug you have dream about might be better than what we had

ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้น 
mai yak ja rong hai mak gwa nan
I don’t want to cry anymore 

แค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหว
kae yud namdta taep mai wai
But just can’t help it


***
ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้น 
mai yak ja ronghai mak gwa nan
I don’t want to cry anymore

ฉันขอให้เธอเจอคนที่ดีที่ให้ได้มากกว่าฉัน
chan koh hai ter jer kon ti dee ti hai dai mak gwa chan
I wish you’d meet whoever better than me

ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านี้
mai yak ja ronghai mak gwa ni
I really don’t want to cry

ดีที่สุดแล้วเธอสำหรับคนบ้าอย่างฉัน
dee tisud laew ter samrap kon ba yang chan
It’s the best this crazy me can say, you know

ปล่อยให้เข็มของนาฬิกาไป เราจะเจอกันในอีกไม่ช้า
bploi hai kem kong nahliga bpai, rao ja jer gan nai ik mai cha
Anyways keep the time, we would meet very soon

แค่ตอนนี้ยังลืมเธอไม่ไหว
kae dton ni yang leum ter mai wai
Just not now that I don’t even know how to forget you

Verse 2:
ตอนนี้เธอคงถึงคราวเคือง
dton ni ter kong teung krao keuang
Or maybe you’re just mad for now?

ฉันอธิษฐานกับดาวเดือน
chan atittan gap dao deuan
I beg to the stars and moons

ฉันอวยพรให้เธอเจิดจรัสและเปล่งประกายเหมือนดาวเรือง
chan uay pon hai ter jeutjaran lae bpleng bpragai meuan dao reuang
I wish that you’d shine bright like a glowing star

สถานที่ที่ต่าง ๆ ที่เราเยือน
satan ti ti dtang dtang ti rao yeuan
All the places that we’ve been to

เจ้าหญิงพบรักชาวเมือง
jaoying pob rak chao meuang
As if a princess falls in love with a civilian

เราใช้เวลากันเพียงไม่นาน
rao chai wela gan piang mai nan
We took not too long

จนพบเจอเรื่องราวที่เราเอือม
jon pob jer reuangrao ti rao euam
Until we get used to each other

สมเพศตัวเองที่ร้องขอความรักจากใคร
sompet dtua eng tu rong kohkwam rak jak krai
I pity myself that I need to beg for love from other

ครั้งนึงเธอเคยเป็นที่ประทับเป็นคนที่รับฝากใจ
krang neung ter koey bpen ti bpratap bpen kon ti rap fak jai
Once you used to be my darling and home

แต่ว่าใครมันจะไปคิดวันนึงเธอจะพลัดจากไป
dtae wa krai man ja bpai kit wan neung ter ja plat jak bpai
But who’d know that you’d just part away

เพราะเธอเป็นผู้หญิงแค่เพียงคนเดียวที่ฉันเคยรักกว่าใคร
pro ter bpen phuying kae piang kondiao ti chan koey rak gwa krai
Because you were the only girl that I loved most


ฉันรู้ว่าเธอสบายใจมาก
chan ru wa ter sabai jai mak
I knew that you were very happy

ฉันควรจะละอายใจบ้าง
chan kuan la ai jai bang
I should have been shameful

ภาพความทรงจำเราจะไม่หายตราบใดที่เราไม่ตายไปข้าง
phap kwam songjam rao ja mai hay sap dai ti rao mai dtai bpai kang
But our memories would never fade unless death takes any of us

ภาพเธอยังวนอยู่ภายในบ้าน
phap ter yang won yu phai nai ban
Pictures of you are all over my house

เป็นสีเป็นสันเป็นลวดลายในบ้าน
bpen si bpen san bpen luad lai nai ban
Being the colors and stripes of it

ฉันอาจวุ่นวายไปบ้าง
chan at wunwai bpai bang
I might have been a mess

จู้จี้จุกจิกทำตัวควาย ๆ ไปบ้าง
ju ji juk jik tam dtua kwai kwai bpai bang
Or too tense, acting like a FOOL

สิ่งที่อยากลืมแต่ทำไมฉันจดจำ
sing ti yak leum dtae tammai chan jod jam
The things I should forget, why’d I remember them?

และก็เพลงโปรดของเธอฉันมักกลับไปกดฟัง
lae go pleng bprot kong ter chan mak glap bpai god fang
Your favorite songs, I always go back to them

สิ่งที่เราสร้างวันนี้กลับต้องต้องหมดกัน
sing ti rao sang wan ni glap dtong dtong mod gan
The things we built up together, It all falls down

ไม่มีดวงกับความรักมันช่างน่าตลกจัง
mai mi duang gap kwam rak man chang na dtalok jang

และไอสิ่งที่ฉันพูดไม่ได้พูดเพื่อกดดัน
lae ai sing ti chan pud mai dai pud peua gotdan
It’s funny how I’m so unlucky in love

จุดหมายปลายทางของเราไม่บรรจบกัน
jud mai bplai tang kong rao mai ban jop gan
Yet I didn’t say it all to pressure or anything our paths just don’t converge

หายใจเข้าออกไม่กี่รอบก็หมดวัน
haijai kao ok mai gi rop go mod wan
We could just breath the days away

เรื่องความรักของเราสองขอเป็นฉันที่จบมัน
reuang kwam rak kong rao song koh bpen chan ti jop man
And our love, let me be the one who ends it

**
ยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหว 
yang toraman gap gan ti leum ter mai wai
I’m still suffered that I couldn’t forget you

เจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันไง 
jep cham jian dtai go pro kang ter mai chai chan ngai
Hurts like hell because it’s not me beside you

กอดที่เธอฝัน คงดีกว่าที่กอดฉัน 
god ti ter fan kong dee gwa ti god chan
The hug you have dream about might be better than what we had

ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้น 
mai yak ja rong hai mak gwa nan
I don’t want to cry anymore 

แค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหว
kae yud namdta taep mai wai
But just can’t help it


**
ยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหว 
yang toraman gap gan ti leum ter mai wai
I’m still suffered that I couldn’t forget you

เจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันไง 
jep cham jian dtai go pro kang ter mai chai chan ngai
Hurts like hell because it’s not me beside you

กอดที่เธอฝัน คงดีกว่าที่กอดฉัน 
god ti ter fan kong dee gwa ti god chan
The hug you have dream about might be better than what we had

ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้น 
mai yak ja rong hai mak gwa nan
I don’t want to cry anymore 

แค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหว
kae yud namdta taep mai wai
But just can’t help it

**
ยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหว 
yang toraman gap gan ti leum ter mai wai
I’m still suffered that I couldn’t forget you

เจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันไง 
jep cham jian dtai go pro kang ter mai chai chan ngai
Hurts like hell because it’s not me beside you

กอดที่เธอฝัน คงดีกว่าที่กอดฉัน 
god ti ter fan kong dee gwa ti god chan
The hug you have dream about might be better than what we had

ไม่อยากจะร้องไห้มากกว่านั้น 
mai yak ja rong hai mak gwa nan
I don’t want to cry anymore 

แค่หยุดน้ำตาแทบไม่ไหว
kae yud namdta taep mai wai
But just can’t help it
 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : SARAN
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close