Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

BRIGHT, WIN, DEW, NANI - Shooting Star Ost.F4 Thailand [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ในคืนที่ฟ้ามีดาวร่วงหล่น
nai keun ti fa mi dao ruang lon
On the night that stars fall down

ในคืนที่ฝนดาวตกทั่วฟ้า 
nai keun ti fon dao dtok tua fa
On the night meteors rain down

คืนที่ผู้คนเฝ้าดู
keun ti pu kon fao du
On the night people watch

อย่างเชื่อมั่นและศรัทธา
yang cheua man lae satta
With strong faith they have got

เพื่อเติมแรงใจในเวลาที่ต้องการ
peua dteum raeng jai nai wela ti dtong gan
For positive energy they may need


บนทางที่ฝันนั้นต้องฟันฝ่า
bon tang ti fan nan dtong fan fa
Follow your dream come obstacles

ที่ต้องไขว่คว้าในสิ่งที่หวัง
ti dtong kwai kwa nai sing ti wang
You’ll go through quite a lot of struggle

ถ้าเธอเชื่อจนหมดใจเธอจะได้รับสิ่งนั้น 
ta ter cheua jon mot jai ter ja dai rap sing nan
If you believe with all heart what you wish won’t be far

และปาฏิหารย์ที่ฉันฝันก็คือเธอ
lae bpatihan ti chan fan go keu ter
And the miracle I dream of is you


**
Cause you are my shooting star

ส่องแสงงามลงมาให้ฉัน
song saeng ngam long ma hai chan
Shining brightly down on me

เธอคือคนพิเศษ เธอเป็นคนสำคัญ
ter keu kon piset ter bpen kon samkan
You are so special, you are essential

ที่เดินตามความฝัน และทำมันด้วยหัวใจ
ti deun dtam kwam fan lae tam man duay huajai
Who follow your dream and you make it come true

***
เธอนั้นเป็นเหมือนดาวนำทาง
ter nan bpen meuan dao nam tang
You are my guiding star

ให้โลกฉันสว่างเกินใคร
hai lok chan sawang geun krai
You brighten my whole world

เธอส่องนำหัวใจ เปลี่ยนโลกทั้งใบ
ter song nam huajai bplian lok tang bai
Your light leads the way, better my day

ให้จำเอาไว้ดาวในใจฉันคือเธอ 
hai jam ao wai dao nai jai chan keu ter
Please hear me say you’re the star in my heart

Oh my shooting star


เธอเปลี่ยนชีวิตที่เคยมืดหม่น
ter bplian chiwit ti koey meut mon
You’ve changed a life that was so dull

เธอคือเหตุผลที่เคยค้นหา
ter keu hetpon ti koey kon ha
You’re the reason above it all

เธอเป็นเหมือนดาวเบื้องบน 
ter bpen meuan dao beuang bon
You’re the star way up high

ที่ส่องแสงลงจากฟ้า
ti song saeng long jak fa
Shining bright from the sky

ส่องนำทางมาในเวลาที่เดียวดาย
song nam tang ma nai wela ti diao dai
Guide me when I find myself in the dark

เป็นปาฏิหาริย์ที่ฉันรออยู่
bpen bpatihan ti chan ro yu
A miracle I’ve been waiting for

ให้คนคนนี้เรียนรู้และก้าวไป
hai kon kon ni rian ru lae gao bpai
You make me want to learn and grow

ทุกๆครั้งที่มองฟ้า อธิษฐานและส่งใจ
tuk tuk krang ti mong fa atittan lae song jai 
Every time that my eyes, look up high in the sky

ส่งความห่วงใยลอยไปไกลให้ถึงเธอ
song kwam huang yai loi bpai glai hai teung ter
I send all my best wishes straight to you

**
Cause you are my shooting star

ส่องแสงงามลงมาให้ฉัน
song saeng ngam long ma hai chan
Shining brightly down on me

เธอคือคนพิเศษ เธอเป็นคนสำคัญ
ter keu kon piset ter bpen kon samkan
You are so special, you are essential

ที่เดินตามความฝัน และทำมันด้วยหัวใจ
ti deun dtam kwam fan lae tam man duay huajai
Who follow your dream and you make it come true


***
เธอนั้นเป็นเหมือนดาวนำทาง
ter nan bpen meuan dao nam tang
You are my guiding star

ให้โลกฉันสว่างเกินใคร
hai lok chan sawang geun krai
You brighten my whole world

เธอส่องนำหัวใจ เปลี่ยนโลกทั้งใบ
ter song nam huajai bplian lok tang bai
Your light leads the way, better my day

ให้จำเอาไว้ดาวในใจฉันคือเธอ 
hai jam ao wai dao nai jai chan keu ter
Please hear me say you’re the star in my heart

Oh my shooting star


เมื่อไหร่ที่มืดมน เมื่อไหร่ที่ท้อแท้ในใจ
meua rai ti meut mon, meua rai ti to tae nae jai
When it gets quite dark, when you feel quite weak inside

มองฟ้าหาดาวที่อยู่ไกล ๆ 
mong fa ha dao ti yu glai glai
Look up and find a star alight

และอธิษฐานไปให้ถึงฟ้า
lae atittan bpai hai teung fa
Send out your wish far to the sky

เค้าบอกว่าคืนที่มืดที่สุด เราจะเห็นดาวที่พร่างพราย
kao bok wa keun ti meut ti sut rao ja hen dao ti prang prai
They say that on the darkest night, we’ll see all the stars twinkling

ต่อให้จะไกลไปล้านไมล์ก็จะเห็นดาวที่ปลายฟ้า
dto hai ja glai bpai lan, mai go ja hen dao ti bplai fa
Millions of miles away you can see them on the horizon

และเธอคือแสงสว่างที่คอยนำทางอยู่ข้างกาย
lae ter keu saeng sawang ti koi nam tang yu kang gai
You’re the bright light by my side that keeps on shining

ต่อให้ข้างนอกจะวุ่นวายแต่แค่มีเธอก็คลายล้า
dto hai kang nok ja wunwai dtae kae mi ter go klai la
You’re my comfort when the world outside is a big commotion

แม้แสงมันจะสลัวฉันก็ไม่กลัวแต่อย่างใด
mae saeng man ja salua chan go mai glua dtae yang dai
The sky can be gloomy but I have no fear

เธอคือแสงส่องเหมือนไฟฉายสว่างไกล 
ter keu saeng song meuan fai chai sawang glai
You’re the superbright flashlight I keep near

45 องศาเวลาที่ฉันมองฟ้า 
si sip ha ongsa wela ti chan mong fa
45 degrees when I look up to the sky

เพ่งนภาจะรู้ว่าเธอคือดวงดาวในหัวใจ
penganpa ja ru wa ter keu duang dao nai huajai
Contemplate and I see you illuminate in this heart of mine

เธอคือเชื้อเพลิงคอยเติมใจไม่มอดดับ
ter keu cheua pleung koi dteum jai mai mot dap
You’re the fuel for my heart that keeps on burning

ขับคนอย่างฉันให้เคลื่อนเดินแม้รอบหนัก
kap kon yang chan hai kleuan deun mae rop nak
On a long day you’re why I keep on driving

ปัดอุปสรรคที่เรื้อนเกินไม่วอดดับ
bpat uppasak ti reuan geun mai wot dap
You chase away all the problems that keep on nagging

คืนจะมืดจัดแต่มีเธอก็รอดกลับ
keun ni ja meut jat dtae mi ter go rot glap
On a dark night because of you I keep on living

You are my shooting star

ส่องสว่างท่ามกลางนภา
song sawang tam glang napa
Light up sky from afar

คือความหวังคือฉันตามหา
keu kwam wang keu chan dtam ha
My one only hope you are

คอยนำทางฉันเหมือนดวงดารา
koi nam tang chan meuan duang dara
Leading me home like a radar

**
Cause you are my shooting star

ส่องแสงงามลงมาให้ฉัน
song saeng ngam long ma hai chan
Shining brightly down on me

เธอคือคนพิเศษ เธอเป็นคนสำคัญ
ter keu kon piset ter bpen kon samkan
You are so special, you are essential

ที่เดินตามความฝัน และทำมันด้วยหัวใจ
ti deun dtam kwam fan lae tam man duay huajai
Who follow your dream and you make it come true


***
เธอนั้นเป็นเหมือนดาวนำทาง
ter nan bpen meuan dao nam tang
You are my guiding star

ให้โลกฉันสว่างเกินใคร
hai lok chan sawang geun krai
You brighten my whole world

เธอส่องนำหัวใจ เปลี่ยนโลกทั้งใบ
ter song nam huajai bplian lok tang bai
Your light leads the way, better my day

ให้จำเอาไว้ดาวในใจฉันคือเธอ 
hai jam ao wai dao nai jai chan keu ter
Please hear me say you’re the star in my heart

Oh my shooting star Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : GMMTV RECORDS
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close