Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

F.HERO x URBOYTJ Ft. MINNIE ((G)I-DLE) - MONEY HONEY (Prod. By URBOYTJ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

MONEY HONEY

**
กี่ล้านฉันก็ไม่แลก ก็ไม่แลก
gi lan chan go mai laek go mai laek
Even a million of cash, I won't give you away  

แลกกับเธอได้ที่ไหน
laek gab ter dai ti nai
How could I do it

Oh Baby, เธอมีค่าเธอมีค่า ไม่มีขาย
oh baby ter mi ka ter mi ka mai mi kai
You are worth more than money

ใครมีเท่าไหร่  ก็ช่างเขาไป
krai mi tao rai go chang kao bpai
Whoever has it all, let them be

Weehoo, Weeho


ให้มีอะไรทั้งโลก ไม่มีเธอ ไม่มีเธอก็เท่านั้น
hai mi arai tang lok mai mi ter mai mi ter go tao nan
Even if I had it all, it’s all worthless without you

Oh Baby, รู้แล้วว่า ฉันต้องการแค่เท่านี้ 
oh baby ru laew wa, chan dtong gan kae tao ni
I know now that's all I need

Need No Money But You, Baby

แค่เธอ แค่เธอ ก็พอ 
kae ter kae ter go po
Only you, Just you is enough


So Lonely at Night

ไม่มีคน 
mai mi kon
No one to 

Say Good Night

มองแบงค์พันที่ปลิวว่อนมากมาย
mong baeng pan ti bpliu won mak mai
Looking at my money flying around

แต่ทำไมมันยังเหงา Aye Aye 
dtae tammai man yang ngao aye aye
But why I am still lonely

ไม่มีใครให้ Talk To
mai mi krai hai talk to
No one to talk to

มีแต่เงินไม่มี You
mi dtae ngeun mai mi you
I have money but I don’t have you

แค่มีเธออยู่ข้างๆ My Boo
kae mi ter yu kang kang my boo
I just need you by myside, My Boo

Wanna Be with You

คาดเข็มขัด Hermes สูทที่ Tailor Made
kad kem kad Hermes sut ti Tailor Made
Put on Hermes belt, suite by Tailor Made

เป็น Rapstar เหมือน Kanye West นั่งบน Mercedes
bpen rapstar meuan kanye west nang bon mercedes
Being a Rapstar like Kanye West on a Mercedes

แบงค์ฟ่อนหนามัดละ 10 เซนติเมตร สร้อยที่คอมีเพชร
baeng fon na mad la sip sen dti met soi ti ko mi pet
10 centimeters thick piles of money, wear a diamonds necklace

แต่ทั้งหมดถ้าไม่มีเธอก็ 
dtae tang mod ta mai mi ter go
But all those without you I

Feel the Emptiness

ฉันอยากขึ้นสูงกว่า Everest ให้ชื่อฉันมีซีน
chan yak keun sung gwa everest, hai cheua chan mi sin
I wanna become higher than Everest, so my name has a scene

จนวันที่เธอจากไปมันปวดร้าวถึงชีวิน
jon wan ti ter jak bpai man bpuat rao teung chi win
Until the day you left, my heart aches to death

ไม่อาจรั้งเธอด้วย Dress หรือว่ากระเป๋าของ Celine
mai at rang ter duay Dress reu wa grabpao kong Celine
I couldn’t hold you back with a nice dress or Celine bag

เพราะว่ามงกุฎคงไม่มีค่า ถ้าหากว่า King ไม่มี Queen
pro wa mong gut kong mai mi ka ta hak wa King mai mi Queen
This crown is worthless if no queen beside a king

**
กี่ล้านฉันก็ไม่แลก ก็ไม่แลก
gi lan chan go mai laek go mai laek
Even a million of cash, I won't give you away  

แลกกับเธอได้ที่ไหน
laek gab ter dai ti nai
How could I do it

Oh Baby, เธอมีค่าเธอมีค่า ไม่มีขาย
oh baby ter mi ka ter mi ka mai mi kai
You are worth more than money

ใครมีเท่าไหร่  ก็ช่างเขาไป
krai mi tao rai go chang kao bpai
Whoever has it all, let them be

Weehoo, Weeho


ให้มีอะไรทั้งโลก ไม่มีเธอ ไม่มีเธอก็เท่านั้น
hai mi arai tang lok mai mi ter mai mi ter go tao nan
Even if I had it all, it’s all worthless without you

Oh Baby, รู้แล้วว่า ฉันต้องการแค่เท่านี้ 
oh baby ru laew wa, chan dtong gan kae tao ni
I know now that's all I need

Need No Money But You, Baby

แค่เธอ แค่เธอ ก็พอ 
kae ter kae ter go po
Only you, Just you is enough


นั่งนับตังค์ในบัญชี 
nang nap dtang nai ban chi
Counting money in my account

One Two Three

วิวห้อง Suite ที่ดูดี มองเห็น Fuji
wiu hong Suite ti du dee mong hen Fuji
From my suite’s view you can see Mount Fuji

แต่ใต้แว่นดำ LV สะท้อนแสง UV
dtae dtai waen dam Lv sa ton saeng UV
But under my black LV sunglasses reflects UV

กลับมีน้ำตาบอกเธอ 
glap mi namdta bok ter
There are tears telling you please

Come Back to Me

สกุลเงินรูปี ดอลล่าร์ ยูโร
sagun ngeun rupee dollar euro
Rupees, Dollars, Euros

มีเธอร่วมนามสกุล แม้ติด บูโร
mi ter ruam nam sagun mae dtit buro
I’d rather have you to share my surname with, even with the bureau

แม้จะต้องขี่ Nouvo แค่นี้มันก็ดูโอ
mae ja dtong ki Nouvo kae ni man go du o
Even if I have to ride a Nouvo, this just looks fine

เพราะเธอคือสิ่งมีค่ากว่าโลกทั้งใบและพลูโต
pro ter keu sing mi ka gwa lok tang bai lae pluto
Because you are more valuable the whole world and Pluto

ฉันคือชายโง่งม ทำผิดและถลำลึก
chan keu chay ngo ngom, tam pit lae talam leuk
I’m a dumb man, I did mistakes all the way

วันที่เธอจากไปได้แต่นั่งจม และเพิ่งสำนึก
wan ti ter jak bpai dai dtae nang jom lae peung sam neuk
The day you left I could only sit still, and remorse

ทุกสิ่งที่ฉันนึก ว่าต้องชนะและนั่งบัลลังก์
tuk sing ti chan neuk wa dtong chana lae nang ballang
Everything in my head, that I have to win and sit on the throne

สุดท้ายเมื่อพบว่าไม่มีเธอฉันนั่งร้องไห้บนนั้นลำพัง
sudtai meua pob wa mai mi ter chan nang rong hai bon nan lam long
At last I found myself crying alone on the throne without you


ไม่มีใครให้ Talk To
mai mi krai hai talk to
No one to talk to

I Can’t Smile Without You 

ที่ต้องการแค่เธอนะ My Boo
ti dtong gan kae ter na My Boo
What’s I need is only you, My Boo

All I Need is You 


**
กี่ล้านฉันก็ไม่แลก ก็ไม่แลก
gi lan chan go mai laek go mai laek
Even a million of cash, I won't give you away  

แลกกับเธอได้ที่ไหน
laek gab ter dai ti nai
How could I do it

Oh Baby, เธอมีค่าเธอมีค่า ไม่มีขาย
oh baby ter mi ka ter mi ka mai mi kai
You are worth more than money

ใครมีเท่าไหร่  ก็ช่างเขาไป
krai mi tao rai go chang kao bpai
Whoever has it all, let them be

Weehoo, Weeho

ให้มีอะไรทั้งโลก ไม่มีเธอ ไม่มีเธอก็เท่านั้น
hai mi arai tang lok mai mi ter mai mi ter go tao nan
Even if I had it all, it’s all worthless without you

Oh Baby, รู้แล้วว่า ฉันต้องการแค่เท่านี้ 
oh baby ru laew wa chan dtong gan kae tao ni
I know now that's all I need

Need No Money But You, Baby

แค่เธอ แค่เธอ ก็พอ 
kae ter kae ter go po
Only you, Just you is enough Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : High Cloud Entertainment
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close