Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Maiyarap x Three Man Down - Not enough to only keep in mind (เก็บไว้ในใจไม่พอ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
กับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
gab kon bang kon gep wai nai jai mai pho
With someone, it just isn't enough to only keep in mind

ต่อให้เธอขอฉันก็ทำให้เธอไม่ไหว
dto hai ter koh chan go tam hai ter mai wai
Even if you ask, I can't do that

ถ้าเธออยากลบอยากลืม เรื่องราวของเราก็ตามใจ
ta ter yak lop yak leum reuang rao, kong rao go dtam jai
If you want to forget our story, just go on

แต่ฉันจะขอเก็บไว้
dtae chan ja koh gep wai
But I will keep it 

คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
kon tang kon gep wai nai jai mai pho
I can’t just keep you in my memory


ภาพที่เธอยิ้มมันยังคงติดตาฉัน
pap ti ter yim man yang kong dtit dta chan
Your smile still captures me

ภาพที่เธอขำวันนั้นเธอช่างดูสดใส
pap ti ter kam wan nan ter chang du sod sai
Your laugh that day still looks so bright

ทำไมมันถึงต้องเป็นฉัน
tammai man teung dtong bpen chan
Why does it have to be me? 

ที่ยังจำมันได้ขึ้นใจ
ti yang jam man dai keun jai
Who still remembers it clearly

ทั้งที่ฉันลบทุกอย่างออกไป
tang ti chan lop tuk yang ok bpai
Even though I erased everything 

ทำไมฉันยังคงรู้สึกเหมือนเดิม
tammai chan yang kong ruseuk meuan deum
Why do I still feel the same?


ก็ไม่รู้ว่าเธอลืมฉันไปหรือยัง
go mai ru wa ter leum chan bpai reu yang
I don't know if you have forgotten me or not

ตั้งแต่วันที่บล็อกกันทุกช่องทาง
dtang dtae wan ti blok gan tuk chong tang
Since the day you blocked me on everything

คนขี้ลืมที่เธอเคยบ่นอยู่ทุกวัน
kon keun leum ti ter koey bon yu tukwan
Forgetful person that you complained about every day

ตอนนี้มันกลับจำได้ทุกอย่าง
dton ni man glap jam dai tuk yang
Now I remember everything

**
กับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
gab kon bang kon gep wai nai jai mai pho
With someone, it just isn't enough to only keep in mind

ต่อให้เธอขอฉันก็ทำให้เธอไม่ไหว
dto hai ter koh chan go tam hai ter mai wai
Even if you ask, I can't do that

ถ้าเธออยากลบอยากลืม เรื่องราวของเราก็ตามใจ
ta ter yak lop yak leum reuang rao, kong rao go dtam jai
If you want to forget our story, just go on

แต่ฉันจะขอเก็บไว้
dtae chan ja koh gep wai
But I will keep it 

คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
kon tang kon gep wai nai jai mai pho
I can’t just keep you in my memory


ฉันลองที่จะลบลองที่จะลืม
chan long ti ja lop long ti ja leum
I try to delete, try to forget

ลองกลั้นใจลืมเธอไป
long glan jai leum ter bpai
Try to hold my heart and forget you 

แล้วไปทักคนอื่น
laew bpai tak kon eun
Say hi to someone new

แต่ก็ทำไม่ไหวฉันลืมเธอไม่ไหว
dtae go tam mai wai chan leum ter mai wai
But can't do it, I can't forget you

ไม่รู้ต้องทำยังไง
mai ru dtong tam yang ngai
Just don't know what to do


เปิดดู IG เธอ มองหารูปของเรา
bpeut du IG ter mong ha rup kong rao
Going on IG, looking for our pictures

พบว่ามันหายไป ไม่เหลือแม้เงา
pob wa man hai bpai mai leua mae ngao
Can’t find any, not even a shadow

ตอนที่เธอลบมัน
dton ti ter lop man
When you deleted it

เธอคิดถึงใจของฉันบ้างหรือเปล่า
ter kidteung jai kong chan bang reu bplao
Did you even think of me?


ฉันอยากจะเก่งให้ได้สักครึ่งของเธอจัง
chan yak ja geng hai dai sak kreung kong ter jang
I want to be half as good as you

ฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าใจของคนอย่างเธอดำ
chan go peung ja ru wa jai kong kon yang ter dam
I just realized that you are so cruel

ฉันจะไปมีสิทธิ์อะไร ที่จะไปห้ามให้เธอทำ
chan ja bpai mi sit arai, ti ja bpai ham hai ter tam
What rights do I have? To stop you from doing that

ถ้าอยากจะลืมเธอก็แค่ลืม ฉันไม่ได้ขอให้เธอจำ
ta yak ja leum ter go kae leum chan mai dai koh hai ter jam
If you want to forget, you do that. I didn't ask you to remember

ไม่ขอให้เธอฟัง
mai koh hai ter fang
Didn't ask you to listen


คนบางคนเก็บไว้ในใจก็คงพอ
kon bang kon gep wai nai jai go kong pho
Keeping it in mind, that’s enough

แต่ที่เธอทำมันดูเหมือนมันง่าย
dtae ti ter tam man du meuan man ngai
But you made it seem easy

เหมือนให้กลืนน้ำลายให้ลงคอ
meuan hai gleun nam lai hai long ko
Like swallowing saliva down to the throat

ส่วนฉันมันยัง Move On ไม่ได้
suan chan man yang Move On mai dai
As for me, I still can't move on

ยังหมุนเป็นวงกลมรอ
yang mun bpen nuang glom ro
Spinning in circles

ที่ฉันจะพูดก็คือคิดถึง
ti chan ja put go keu kidteung
I’m going to say that I miss you

ฉันหวังว่ามันคงเกินพอนะ
chan wang wa man kong geun pho na
Hoping that’s honest enough

**
กับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
gab kon bang kon gep wai nai jai mai pho
With someone, it just isn't enough to only keep in mind

ต่อให้เธอขอฉันก็ทำให้เธอไม่ไหว
dto hai ter koh chan go tam hai ter mai wai
Even if you ask, I can't do that

ถ้าเธออยากลบอยากลืม เรื่องราวของเราก็ตามใจ
ta ter yak lop yak leum reuang rao, kong rao go dtam jai
If you want to forget our story, just go on

แต่ฉันจะขอเก็บไว้
dtae chan ja koh gep wai
But I will keep it 

คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
kon tang kon gep wai nai jai mai pho
I can’t just keep you in my memory
กับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
gab kon bang kon gep wai nai jai mai pho
With someone, it just isn't enough to only keep in mind

ต่อให้เธอขอฉันก็ทำให้เธอไม่ไหว
dto hai ter koh chan go tam hai ter mai wai
Even if you ask, I can't do that

ถ้าเธออยากลบอยากลืม เรื่องราวของเราก็ตามใจ
ta ter yak lop yak leum reuang rao, kong rao go dtam jai
If you want to forget our story, just go on

แต่ฉันจะขอเก็บไว้
dtae chan ja koh gep wai
But I will keep it 

ถึงแม้ว่าจะเก็บใครบางคน
teung mae wa ja gep krai bang kon
I can’t just keep you in my memory


**
กับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
gab kon bang kon gep wai nai jai mai pho
With someone, it just isn't enough to only keep in mind

ต่อให้เธอขอฉันก็ทำให้เธอไม่ไหว
dto hai ter koh chan go tam hai ter mai wai
Even if you ask, I can't do that

ถ้าเธออยากลบอยากลืม เรื่องราวของเราก็ตามใจ
ta ter yak lop yak leum reuang rao, kong rao go dtam jai
If you want to forget our story, just go on

แต่ฉันจะขอเก็บไว้
dtae chan ja koh gep wai
But I will keep it 

คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พอ
kon tang kon gep wai nai jai mai pho
I can’t just keep you in my memory


**
รูปของเราฉันทิ้งมันไม่ไหว
rup kong rao chan ting man mai wai
Picture of us, I can't throw them away

เสื้อของฉันที่เธอยืมไปใส่
seua kong chan ti ter yeum bpai sai
My shirt that you used to wear

ชุดนอนที่เธอลืมไว้
chud non ti ter leum wai
The pajamas you left behind

เธอคงจะลืมฉันด้วยใช่ไหม
ter kong ja leum chan duay chai mai 2x
You must have forgotten me too, right? Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : Gene Lab
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close