Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Tilly Birds - Can’t Keep Up (ลู่วิ่ง) [Romanization Lyric + Eng]


JAYLERR x Ice Paris - ลู่วิ่ง | Original by Tilly Birds

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


(เพราะตอนนี้ ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

(เพราะตอนนี้ ฉันวิ่งตาม ตาม ตาม) 
(pro dton ni chan wing dtam dtam)
(Because I can’t keep… keep... keep...)


วิ่งตามเธออย่างนี้ มันเหนื่อยรู้ไหม
wing dtam ter yang ni man neuai ru mai
The way I keep on running, do you know it’s tiring?

เธอลองมาเป็นฉันไหมสลับกันดู
ter long ma bpen chan mai salap gan du
I wish we could trade places, feel the paces

ต้องแพ้ให้เธออย่างนี้ ไปอีกนานแค่ไหน
dtong pae hai ter yang ni bpai ik nan kae nai
The way I keep losing to you, how long do I have to go through?

ถ้ารู้สึกมากกว่าที่เธอมี ฉันก็คงแพ้ไป
ta ruseuk mak gwa ti ter mi chan go kong pae bpai
I guess the one who has feelings is always the one who needs healings


*
วิ่ง วิ่ง อยู่อย่างนี้ วิ่ง วิ่ง อยู่กับที่
wing wing yu yang ni, wing wing yu gap ti
Run, run, keep on running. Run, run, take on the shunning

ไม่ไปไหน ไม่ไปไหน
mai bpai nai mai bpai nai
And I’m still way behind

วิ่งตามเธออย่างนี้ นิ่งเฉยอยู่กับที่
wing dtam ter yang ni, ning chey yu gap ti
Run, run, and leap up. I can’t seem to keep up

อีกไกลไหม จะไปถึง
ik glai mai ja bpai teung
And you’re still far away

**
พยายามวิ่งตามเท่าไร 
payayam wing dtam tao rai
I try my best keeping up my pace

เร็วแค่ไหน แค่ไหน ก็ไกล 
rew kae nai kae nai go glai
But you’re still leaving up the space

เพราะฉันยังวิ่งตามไม่ทันเธอเลยสักครั้ง
pro chan yang wing dtam mai tan ter ley sak krang
You’re making this the hardest race

บอกได้ไหม ต้องทำเช่นไร 
bok dai mai dtong tam chen rai
Just give me a hint

ฉันสงสัย ฉันไม่เข้าใจ
chan song sai chan mai kaojai
How fast do I have to sprint?

เหมือนดิ้นรนวิ่งบนลู่วิ่งยังไงยังงั้น
meuan deun ron wing bon lu wing yang ngai yang ngan
Why am I going nowhere?

***
เธอช่วยรอกันหน่อย ยืนอยู่กับที่ได้ไหม
ter chuay ro gan noi yeun yu gap ti dai mai
Can you wait a little? For I am in the middle

ข้างหลังเธอยังมีใคร ที่ยังไปไม่ถึงไหน
kang lang ter yang mi krai ti yang bpai mai teung nai
Of this running track, can you please look back? 

ถามเธอสักคำหน่อย เธอเคยคิดถึงฉันไหม
tam ter sak kam noi ter koey kidteung chan mai
Can I ask you a little? Am I just a fribble?

ถ้าเธอมีใจให้ฉันก็หันมาหน่อย
ta ter mi jai hai chan go han ma noi
If you have any feeling for me, turn around and let me see

เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน
pro dton ni chan wing dtam ter mai tan
Because I can’t keep up with you

เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน
pro dton ni chan wing dtam ter mai tan
Because I can’t keep up with you

เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน
pro dton ni chan wing dtam ter mai tan
Because I can’t keep up with you


อยากที่จะเลิกวิ่งมาตั้งหลายครั้ง
yak ti ja leuk wing ma dtang lai krang
I think of giving up a lot

แต่เธอก็ทำให้ฉันเริ่มใหม่ทุกครั้ง
dtae ter go tam hai chan reum mai tuk krang
But you make me feel I should take another shot

พอฉันจะหยุด เธอก็ฉุดไม่ให้ไป
po chan ja yut ter go chut mai hai bpai
You call out my name every time I stop

เธอขอให้อยู่ เพื่อให้เธอสบายใจ
ter koh hai yu peua hai ter sabai jai
You ask me to stay, I feel I’m at the top

สุดท้ายไม่ได้ข้างกัน แต่ฉันก็ยังยินดีที่จะต้อง
sudtai mai dai kang gan dtae chan go yang yin dee ti ja dtong
But I still can’t reach where you are and I’m still willing to…

*
วิ่ง วิ่ง อยู่อย่างนี้ วิ่ง วิ่ง อยู่กับที่
wing wing yu yang ni, wing wing yu gap ti
Run, run, keep on running. Run, run, take on the shunning

ไม่ไปไหน ไม่ไปไหน
mai bpai nai mai bpai nai
And I’m still way behind

วิ่งตามเธออย่างนี้ นิ่งเฉยอยู่กับที่
wing dtam ter yang ni, ning chey yu gap ti
Run, run, and leap up. I can’t seem to keep up

อีกไกลไหม จะไปถึง
ik glai mai ja bpai teung
And you’re still far away


**
พยายามวิ่งตามเท่าไร 
payayam wing dtam tao rai
I try my best keeping up my pace

เร็วแค่ไหน แค่ไหน ก็ไกล 
rew kae nai kae nai go glai
But you’re still leaving up the space

เพราะฉันยังวิ่งตามไม่ทันเธอเลยสักครั้ง
pro chan yang wing dtam mai tan ter ley sak krang
You’re making this the hardest race

บอกได้ไหม ต้องทำเช่นไร 
bok dai mai dtong tam chen rai
Just give me a hint

ฉันสงสัย ฉันไม่เข้าใจ
chan song sai chan mai kaojai
How fast do I have to sprint?

เหมือนดิ้นรนวิ่งบนลู่วิ่งยังไงยังงั้น
meuan deun ron wing bon lu wing yang ngai yang ngan
Why am I going nowhere?

***
เธอช่วยรอกันหน่อย ยืนอยู่กับที่ได้ไหม
ter chuay ro gan noi yeun yu gap ti dai mai
Can you wait a little? For I am in the middle

ข้างหลังเธอยังมีใคร ที่ยังไปไม่ถึงไหน
kang lang ter yang mi krai ti yang bpai mai teung nai
Of this running track, can you please look back? 

ถามเธอสักคำหน่อย เธอเคยคิดถึงฉันไหม
tam ter sak kam noi ter koey kidteung chan mai
Can I ask you a little? Am I just a fribble?

ถ้าเธอมีใจให้ฉันก็หันมาหน่อย
ta ter mi jai hai chan go han ma noi
If you have any feeling for me, turn around and let me see

เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน
pro dton ni chan wing dtam ter mai tan
Because I can’t keep up with youเธอช่วยรอกันหน่อย ยืนอยู่กับที่ได้ไหม
ter chuay ro gan noi yeun yu gap ti dai mai
Can you wait a little? Can you meet in the middle

เหนื่อยล้ามานานเท่าไร ก็ยังไปไม่ถึงไหน
neuai la ma nan tao rai go yang bpai mai teung nai
I’ve been running for too long, I start to think I’m not that strong

ถามเธอสักคำหน่อย เธอเคยคิดถึงฉันไหม
tam ter sak kam noi ter koey kidteung chan mai
Can I ask you a little? Am I just a fribble?

ถ้าเธอมีใจให้ฉันก็หันมาหน่อย
ta ter mi jai hai chan go han ma noi
If you have any feeling for me, turn around and let me see

เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน
pro dton ni chan wing dtam ter mai tan
Because I can’t keep up with you


(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

วิ่ง วิ่ง 
wing wing
Run, run…

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

วิ่ง วิ่ง 
wing wing
Run, run…

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

วิ่ง วิ่ง 
wing wing
Run, run…

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you)

วิ่ง วิ่ง 
wing wing
Run, run…

(เพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน)
(pro dton ni chan wing dtam ter mai tan)
(Because I can’t keep up with you) Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : Gene Lab
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close