Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SPRITE - Bang on (บังอร) (Prod. by TPONDABEAT) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
ผมดันบังเอิญเจอเเม่บังอร
pom dan bang eun je mae bang on
I met the girl of my dream

สวยเหมือนนางเอกละคร
suay meuan nang ek lakorn
She look like movie star from the screen

หัวใจมันสั่นมันคลอน
huajai man san man klon
Butterflies in my stomach

ไม่ต้องการใครอื่นเเค่เธอก็พอ
mai dtong gan krai eun kae ter go po
I want nobody but you

ผมต้องการเธอเเค่เท่านั้น
pom dtong gan ter kae tao nan
Only you

ไม่หวังมีใครอื่น
mai wang mi krai eun
And no one else

สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
suay meuan nang fa nang sawan
Angel from the sky

อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น
yak hen ter yu nai yam dteun
I want to see you when I open my eyes


**
ผมดันบังเอิญเจอเเม่บังอร
pom dan bang eun je mae bang on
I met the girl of my dream

สวยเหมือนนางเอกละคร
suay meuan nang ek lakorn
She look like movie star from the screen

หัวใจมันสั่นมันคลอน
huajai man san man klon
Butterflies in my stomach

ไม่ต้องการใครอื่นเเค่เธอก็พอ
mai dtong gan krai eun kae ter go po
I want nobody but you

ผมต้องการเธอเเค่เท่านั้น
pom dtong gan ter kae tao nan
Only you

ไม่หวังมีใครอื่น
mai wang mi krai eun
And no one else

สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
suay meuan nang fa nang sawan
Angel from the sky

อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น
yak hen ter yu nai yam dteun
I want to see you when I open my eyes


อยากมีเธอนอนหลับไหลข้าง ๆ กาย มีกันเเละกันในตอนตื่น
yak mi ter non lap lai kang kang gai, mi gan lae gan nai dton dteun
I want you next to me when I'm sleep

คอยมีเธออยู่ข้างใจ
koi mi ter yu kang jai
I want you to be by my side

ในเช้าทุกวันไม่ขมขื่น
nai chao tuk wan mai kom keun
Every morning, would be nice

มีเธอกับฉันในทุกวันเเละในทุกวันคงสำคัญ
mi ter gap chan nai tuk wan lae nai tuk wan kong samkan
When I'm with you, every day is  a holiday's

มีเเค่เราเท่านั้นพอใครจะมายุ่งอย่าสนมัน
mi kae rao tao nan po krai ja ma yung ya son man
Because it's enough to just have us, ain't worry bout no one else

ขอเพียงเเค่เธอนั้นมีเเค่ฉันส่วนฉันนั้นก็จะมีเเค่เธอ 
koh piang kae ter nan mi kae chan suan chan nan go ja mi kae ter
Give me your trust and I'll give you mine

สัญญากันจะอยู่กับฉันมีเเค่เราสองคนนะเออ
san ya gan ja yu gap chan mi kae rao song kon na e
Pinky promise that it will be forever

เพราะว่าเธอคือสิ่งเดียวที่มี
pro wa ter keu sing diao ti mi
Cause you are the one

เเละในตอนนี้ขอมีเพียงเเค่เรา
lae nai dton ni koh mi piang kae rao
And that's all I wish for

**
ผมดันบังเอิญเจอเเม่บังอร
pom dan bang eun je mae bang on
I met the girl of my dream

สวยเหมือนนางเอกละคร
suay meuan nang ek lakorn
She look like movie star from the screen

หัวใจมันสั่นมันคลอน
huajai man san man klon
Butterflies in my stomach

ไม่ต้องการใครอื่นเเค่เธอก็พอ
mai dtong gan krai eun kae ter go po
I want nobody but you

ผมต้องการเธอเเค่เท่านั้น
pom dtong gan ter kae tao nan
Only you

ไม่หวังมีใครอื่น
mai wang mi krai eun
And no one else

สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
suay meuan nang fa nang sawan
Angel from the sky

อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น
yak hen ter yu nai yam dteun
I want to see you when I open my eyes

**
ผมดันบังเอิญเจอเเม่บังอร
pom dan bang eun je mae bang on
I met the girl of my dream

สวยเหมือนนางเอกละคร
suay meuan nang ek lakorn
She look like movie star from the screen

หัวใจมันสั่นมันคลอน
huajai man san man klon
Butterflies in my stomach

ไม่ต้องการใครอื่นเเค่เธอก็พอ
mai dtong gan krai eun kae ter go po
I want nobody but you

ผมต้องการเธอเเค่เท่านั้น
pom dtong gan ter kae tao nan
Only you

ไม่หวังมีใครอื่น
mai wang mi krai eun
And no one else

สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
suay meuan nang fa nang sawan
Angel from the sky

อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น
yak hen ter yu nai yam dteun
I want to see you when I open my eyes


เธอนอนหรือยังดึกเเล้วเธอ
ter non reu yang deuk laew ter
Are you still up? It's getting late

ฟังเพลงไหมเธอร้องให้ฟัง
fang pleng mai ter rong hai fang
Wanna listen to something? I'll sing for you

อย่าลืมนะเธอคำสัญญา
ya leum na ter kam san ya
Don't forget that promise

ยังรอที่เดิมตรงไร่นา
yang ro ti deum dtrong rai na
I'll be waiting back at home

เเม่ดอกชบา
mae dok chaba
Shawty

ฉันไม่มีใครหรอกหนา
chan mai mi krai rok na
Don't worry bout dem girls

บางทีอาจจะมีเผลอเเต่ว่าฉันไม่ได้เจตนา
bang ti at mi pleu bpai dtae wa chan mai dai jet dta na
I might be flirty sometimes but I am not a player

ฝากคำลงปลายปากกา
fak kam long bplai bpak ka
Wrote down my promises

ฉันนั้นขอสัญญา
chan nan koh san ya
I'll give you my word

ว่าในตอนนี้มีเพียงเเค่เธอแค่เธอคนเดียว
wa nai dton ni mi piang kae ter kae ter kondiao
That right now it's just you and only you

**
ผมดันบังเอิญเจอเเม่บังอร
pom dan bang eun je mae bang on
I met the girl of my dream

สวยเหมือนนางเอกละคร
suay meuan nang ek lakorn
She look like movie star from the screen

หัวใจมันสั่นมันคลอน
huajai man san man klon
Butterflies in my stomach

ไม่ต้องการใครอื่นเเค่เธอก็พอ
mai dtong gan krai eun kae ter go po
I want nobody but you

ผมต้องการเธอเเค่เท่านั้น
pom dtong gan ter kae tao nan
Only you

ไม่หวังมีใครอื่น
mai wang mi krai eun
And no one else

สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
suay meuan nang fa nang sawan
Angel from the sky

อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น
yak hen ter yu nai yam dteun
I want to see you when I open my eyes


**
ผมดันบังเอิญเจอเเม่บังอร
pom dan bang eun je mae bang on
I met the girl of my dream

สวยเหมือนนางเอกละคร
suay meuan nang ek lakorn
She look like movie star from the screen

หัวใจมันสั่นมันคลอน
huajai man san man klon
Butterflies in my stomach

ไม่ต้องการใครอื่นเเค่เธอก็พอ
mai dtong gan krai eun kae ter go po
I want nobody but you

ผมต้องการเธอเเค่เท่านั้น
pom dtong gan ter kae tao nan
Only you

ไม่หวังมีใครอื่น
mai wang mi krai eun
And no one else

สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
suay meuan nang fa nang sawan
Angel from the sky

อยากเห็นเธออยู่ในยามตื่น
yak hen ter yu nai yam dteun
I want to see you when I open my eyes Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : HYPE TRAIN
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
1 comment

1 comment

  • Unknown
    Unknown
    January 6, 2022 at 6:22 PM
    Paling candu sama lagu ini😊😊😊
    Reply
close