Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SPRITE x GUYGEEGEE - Thon (ทน) [Romanization Lyric + Eng]

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


*
(SPRITE)
พี่ไม่มี Louis Vuitton
pi mai mi Louis Vuitton
Baby, I don't have Louis Vuitton

มีแต่หนี้ก้อนโต
mi dtae ni gon dto
And I'm broke as f*ck

นวลน้องคงน้ำตานอง
nuan nong kong namdta nong
You'd probably end up crying

เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
pro dtong chuay phi ok ka kondo
Cuz you have to share the rent with me

อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
yu gap phi na man lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you stay with me?

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
yu gap phi lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you leave me?


**
(GUY)
ก็พี่ไม่มี Balen
go pi mai mi Balen
Baby, I don't have Balenciaga

เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
taem ka rot phi song mai tan
And the car rent is overdue

กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
gra bpao kong phi Dior, dtae dtua phi na mai mi dtang
My bag is fake Dior but I ain't got money

อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
yu gap phi na man lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you stay with me?

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
yu gap phi lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you leave me?


(GUY)
วัน ๆ พี่เอาเเต่เติมเงินทงเงินทองพี่ก็ไม่หานะ
wan wan pi ao dtae dteum ngeun tong ngeun tong phi go mai ha na
All I do is smoke and I don't really work

เธอบอกมันดูไม่ดี เธอชอบคนที่มันมีฐานะ
ter bok man du mai dee ter chop kon ti man mitana
She's not interested cuz she's a gold digger

กูกะจะไปหาตังอยู่เเล้ว อยู่ดี ๆ (ดูดิ๊) เพื่อนโทรมาหา
ku ga ja bpai ao dtang yu laew, yu dee peuan tormaha
I'm about to get that money but they try to knock me off

อ้าวเห้ย กูไปดีกว่า เห้ยกูไปดีกว่า
ey ku bpai dee gwa, ey ku bpai dee gwa
But damn! I gotta go, imma go get it

ตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติม
dtua ter mai chop ti rao mai tam arai ley nok jak dteum
She hated that all I do is smoke

ไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ ๆ วนอยู่เก่า ๆ เดิม ๆ
ya mai pa ter bpai chom ti mai mai, won yu gao gao, deum deum
And she said this is going no where

ไอ้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเชิญ
ai num rup lo sport, kan mai tuk jai ter bpai ley cheun
F*ck your new guy and his new ship

เผอิญมีนัด น้องกิฟ น้องนุ๊ก น้องพลอยคืนนี้อะดิมีเพลิน
pa eun mi nat nong gip nong nuk, nong ploi keun ni a di mi pleun
Cuz I got Sarah, Jessica and Lana entertaining me tonight

เพลิน เพลิน เพลิน 
pleun pleun pleun 
Turnt turnt turnt

เพลิน x7
pleun


*
(SPRITE)
พี่ไม่มี Louis Vuitton
pi mai mi Louis Vuitton
Baby, I don't have Louis Vuitton

มีแต่หนี้ก้อนโต
mi dtae ni gon dto
And I'm broke as f*ck

นวลน้องคงน้ำตานอง
nuan nong kong namdta nong
You'd probably end up crying

เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
pro dtong chuay phi ok ka kondo
Cuz you have to share the rent with me

อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
yu gap phi na man lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you stay with me?

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
yu gap phi lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you leave me?

**
(GUY)
ก็พี่ไม่มี Balen
go pi mai mi Balen
Baby, I don't have Balenciaga

เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
taem ka rot phi song mai tan
And the car rent is overdue

กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
gra bpao kong phi Dior, dtae dtua phi na mai mi dtang
My bag is fake Dior but I ain't got money

อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
yu gap phi na man lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you stay with me?

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
yu gap phi lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you leave me?


(SPRITE)
หกโมงเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่น ๆ 
hok mong chao pra ma phi yang mai dteun, yang mai dteun
I woke up late today and I missed the church

นั่งชิวกับพี่กายเเต่ไม่ได้ดื่ม ๆ
nang chiu gap phi gai dtae mai dai deum, mai dai deum
Last night was lit but I didn't drink

พี่กายเขาเพ้อถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืน
phi gai kao peu teung rak gao, nang sok sao yu meua keun
Cuz GUY was mumbling about his ex last night

รักเรานี่เเสนอาภัพเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น
rak rao ni saen apap piang pro wa rao mai mi ngeun meun
That his love didn't last cuz he's too broke


หมื่น 1 หมื่น 2 หมื่น 3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่น 6 หมื่น 7
meun neung meun song meun sam meun si meun ha meun hok meun jet
$11k, $12k, $13k, $14k, $15k, $16k, $17k

เอ้ยลืมไปนี่ว่าต้องคืนตังค์พี่โน่หมื่น 8
ey leum bpai ni wa, dtong keun dtang phi no meun bpaet
Oh sh*t! I owen NINO $18k!

ใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟัง
krai bok krai dteuan arai, krai put arai phi go mai fang
I don't listen to nobody, really

น้องไม่ชอบคนทะเล้นเเต่เธอบอกชอบคนเต้นระบำ ๆ ๆ 
nong mai chop kon, ta len dtae ter bok chop kon dten rabam bam bam
But shawty don't like funny, all she wants to do is bum

Bum bum bum
Ba ra ram bum bum bum bum bum
Ba ra ba ram bum bum bum bum bum
Ba ra ba rum bum bum

น้องชอบคนเต้นระบำ
nong chop kon dten ra bam
all she wants to do is bum


*
(SPRITE)
พี่ไม่มี Louis Vuitton
pi mai mi Louis Vuitton
Baby, I don't have Louis Vuitton

มีแต่หนี้ก้อนโต
mi dtae ni gon dto
And I'm broke as f*ck

นวลน้องคงน้ำตานอง
nuan nong kong namdta nong
You'd probably end up crying

เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
pro dtong chuay phi ok ka kondo
Cuz you have to share the rent with me

อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
yu gap phi na man lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you stay with me?

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
yu gap phi lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you leave me?

**
(GUY)
ก็พี่ไม่มี Balen
go pi mai mi Balen
Baby, I don't have Balenciaga

เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
taem ka rot phi song mai tan
And the car rent is overdue

กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
gra bpao kong phi Dior, dtae dtua phi na mai mi dtang
My bag is fake Dior but I ain't got money

อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
yu gap phi na man lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you stay with me?

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
yu gap phi lambak na, reu wa nong ja ton
Through hard times, will you leave me? Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : HYPE TRAIN
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
3 comments

3 comments

 • wppronesia
  wppronesia
  April 20, 2022 at 5:53 AM
  wppronesia... nice song
  Reply
 • Unknown
  Unknown
  September 24, 2021 at 7:19 AM
  that was amazing lyric and use auto tune make it goes better 😍
  Reply
 • BLaZe
  BLaZe
  July 31, 2021 at 11:00 PM
  Reu wa no good Jason
  Reply
close