Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

MILLI - Calm Down (พักก่อน) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


*
พักก่อน แม่บอกให้เธอพักผ่อน
pak gon, mae bok hai ter pak pon
Calm down. Mama said you should calm down

ยังละอ่อนยังสาวลูกหลาวอย่าไปทักก่อน
yang la on yang sao luk lao, ya bpai tak gon
Girl, don’t make the first move

พักผ่อน พี่อยากให้น้องได้พักผ่อน
pak pon, phi yak hai nong dai pak pon
Calm down. You should relax

พูดเหมือนหล่อนเมายาคุม น้องควรกลับไปน๊อนนอนนะ
put meuan lon mao ya kum, nong kuan glap bpai non non na x2 
You seem high on some birth control pill. Just say night-night


พัก ๆ ๆ เธอควรกลับไปพักก่อน
pak pak pak, ter kuan glap bpai pak gon
Wait wait wait, can’t you just calm down

อย่าเพิ่งทัก ๆ ๆ เธออย่าเพิ่งไปทักก่อน
ya peung tak tak tak, ter ya peung bpai tak kon
Don’t be like, chat chat chat.  Don’t slide into his DM

หล่อนรีบไปอั๊ก ๆ ๆ ๆ ใช่ไหมหล่อน
lon rip bpai ak ak ak, ak chai mai lon
You rushing to go auk auk auk, right?

ฉันเห็นนะหล่อนมีพิรุธ เลยรีบฉุดแขนไว้ก่อน
chan hen na lon, mi pirut, ley rip chut kaen wai gon
I see you acting weird, just stop it

เห็นเธอบอกอยากพักผ่อน แต่ใส่เสื้อซะสำส่อน
hen ter bok yak pak pon, dtae sai seua sak sam son
You wanted to slow down, but you dress so loud

จนจะเห็นนมย้อนหย่อน แต่มึงควรกลับไปซักก่อน
jon ja hen nom yon yon, dtae meung kuan glap bpai sak gon
Those saggy t*tties are almost out. But first, you should wash it

ใส่เสื้อ Boy London แต่นัดผู้ชายที่ Bon Chon
sai seua Boy London, dtae nat puchai ti Bon Chon
Wearing Boy London, but go on  a date at Bon Chon

แต่งหน้าซะอ๊อนอ่อน เดี๋ยวอีกสักพักก็ล้อนจ้อน
dtaeng na sa on on, diao ik sak pak keu lon jon
Make up so natural before getting n*ked

Oh my god 


นี่ชะนีหรือ Rhino วิ่งโร่หาพวกผู้ชาย
ni sa ni reu Rhino wing ro haa puak puchai
You a miss or a b*tch, only chasing guys

Oh my god 

แต่งตัวโครตมิดชิดพี่แอบคิดว่าหนูขาย
dtaeng dtua krot mit chit phi aep, kit wa nu kai leh
Your dress is so modest, I thought you’re selling it

ต๊าย หลัวหายหรอ ลูกหลาวควรหยุดหาหลัวเอาเวลาไปถอยหมอน
dtai! lua hai la, luk lao kuan yut ha lua ao wela bpai toy mona
Ooh! Lost your boy? You should take time for a bikini wax

ว๊าย ไม่ได้หรือ งั้นพวกเราควรหยุด Talk แล้วก็กลับไปพักก่อนนะ
wai! mai dai la, ngan puak rao kuan yut Talk laew ko glap bpai pak gon na
Aah! We should stop the talk and just calm down


พูดไม่รู้ไม่เรื่อง ไม่มีใครรู้มึงพูดอะไรพูดเร็วชิบหาย
put mai ru mai reuang mai mi krai ru meung put arai put rew chiphai
You’re just blabbing on and on. You’re not making sense talking too fast

เหมือนรีบไปตายมึงควรไปคายลิ้นอีดอก
meuan rip bpai dtai meung kuan bpai kai lin idok
Rushing to d*e, b*tch just stop.

Talking sh*t all day and you always doing nothing

เบิ้ดคำสิเว่ากับมึงทุกสิ่ง 
beut kam si wao gap meung tuk sing
No more words for you

What can I do uh f*ck it all


*
พักก่อน แม่บอกให้เธอพักผ่อน
pak gon, mae bok hai ter pak pon
Calm down. Mama said you should calm down

ยังละอ่อนยังสาวลูกหลาวอย่าไปทักก่อน
yang la on yang sao luk lao, ya bpai tak gon
Girl, don’t make the first move


พักผ่อน พี่อยากให้น้องได้พักผ่อน
pak pon, phi yak hai nong dai pak pon
Calm down. You should relax

พูดเหมือนหล่อนเมายาคุม น้องควรกลับไปน๊อนนอนนะ
put meuan lon mao ya koom, nong kuan glap bpai non non na x2 
You seem high on some birth control pill. Just say night-night


ไป ต่อ ไม่ สะดุด
bpai dto mai sa dut
Go on, don’t stop

เรื่อง ผู้ชาย ไม่มี หยุด
reuang pu chai mai mi yut
Doing anything for the boys

หลุดจากคนนี้มึงควรพักก่อนสักนิด
lut jak kon ni, meung kuan pak gon sak nit
If this one goes, you should just calm down

ก่อนที่เขาจะทำลายให้หัวใจมึงเป็นพิษ
gon ti kao ja tam lai hai, hua jai meung bpen pit
Before they turn your heart toxic

คิดจะพักก็ Kit Kat
kit ja pak ko Kit Kat
Have a break, have a Kit Kat

คิดจะซักก็บรีสแงะ
kit ja sak ko Breeze nge
Think of wash up, think of Breeze

คิดจะยักให้พักแมะ
kit ja yak hai pak mae
Get f*cking out of your mind

แต่คิดจะรักให้ทักแชต
dtae kit ja rak hai tak saet
But if you feel like love, just DM

แค่คิดถึงหนู MILLI อยู่ใน YUPP
dtae kidteung nu MILLI, yu nai YUPP
Just think of Milli from YUPP!

ส่วนมึง RIP is calling b*tch มี Limit เดี๋ยวไม่ตายดี
suan meung RIP is calling b*tch mi Limit diao mai dtai di
For you, RIP is calling. B*tch, you should know the limit

นิสัยมึงก็โครตโสมม พูดเผาเพื่อนตรงหน้าเสาธง
ni sai, meung ko krot somom, put pao peuan, dtrong na sao tong
You nasty, always gossiping everywhere

แอ๊บแบ๊วทำเป็นกู้ดแล้วก็ขอให้หลัวชม
aep baew tam bpen gut, laew ko ko hai lua chom
Faking it all for that *ss-licking boy

มึงอย่าทำมาพูดมากเดี๋ยวเจอพลังที่หัวนม
meung ya tam ma put mak, diao je palang ti hua nom
Just shut it before I go get you

ลีอูหลอกดูก สักก็แต่พูด พูดนี่พูดโน่น
li ulok duk, sak ko dtae put, put ni put non
Lee Wo cheated and looked only after talking

ลีอูเลี้ยหู้ลอตูแซหลู
li ulia hu, lo dtu sae lu
B*tch, you big chatter Blabbing on and on

ซัมคุยลานคูนปากไม่มีหูรูด
sam kui lan khun, bpak mai mi hu rut
Sam Khu Larn Khun, mouth without slipknot

ถ้ามึงพูดไม่จริงก็ขอให้มึงอ่ะ จู้ดจู้ด ปู้ดปู้ด
ta meung put mai cing ko koh hai meunga jut jut bput bput
Liar, just go to hell. Woot woot!


พูดไม่ได้ศัพท์เพราะว่ายามันพาหลอน
put mai dai sap, pro wa ya man pa lon
You fool getting too high

มึงพูดไม่รู้เรื่อง มึงควรกลับไม่นอนหมอน
meung put mai ru reuang, meung kuan glap mai non non
You are senseless, just go bye-bye

Yo b*tch talking sh*t 

ควรให้หมาไปสอนหอน
kuan hai ma bpai son hon
Learn from a dog and lie down

พักบ้างดิพักผ่อน ก่อนที่จะรักมึงพักก่อน
pak bang kit pak pon gon ti ja rak meung pak gon
Before you love, just calm down


*
พักก่อน แม่บอกให้เธอพักผ่อน
pak gon, mae bok hai ter pak pon
Calm down. Mama said you should calm down

ยังละอ่อนยังสาวลูกหลาวอย่าไปทักก่อน
yang la on yang sao luk lao, ya bpai tak gon
Girl, don’t make the first move

พักผ่อน พี่อยากให้น้องได้พักผ่อน
pak pon, phi yak hai nong dai pak pon
Calm down. You should relax

พูดเหมือนหล่อนเมายาคุม น้องควรกลับไปน๊อนนอนนะ
put meuan lon mao ya kum, nong kuan glap bpai non non na x2 
You seem high on some birth control pill. Just say night-night*
พักก่อน แม่บอกให้เธอพักผ่อน
pak gon, mae bok hai ter pak pon
Calm down. Mama said you should calm down

ยังละอ่อนยังสาวลูกหลาวอย่าไปทักก่อน
yang la on yang sao luk lao, ya bpai tak gon
Girl, don’t make the first move

พักผ่อน พี่อยากให้น้องได้พักผ่อน
pak pon, phi yak hai nong dai pak pon
Calm down. You should relax

พูดเหมือนหล่อนเมายาคุม น้องควรกลับไปน๊อนนอนนะ
put meuan lon mao ya kum, nong kuan glap bpai non non na x2 
You seem high on some birth control pill. Just say night-night Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : YUPP!
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close