ต้น ธนษิต (Ton Thanasit) - Long Trip [Romanization Lyric + Eng]

By dkssltk - Senin, 14 Desember 2020

💜 Click here to request a song

 Romanization Lyric


ดูเหมือนเราเข้ากัน และไปด้วยกันได้ดี 
du meuan rao kao gan, lae bpai duay gan dai di
It seems like we have chemistry and get along well

ช่วงเวลาของเราที่มี บอกฉันให้เรายิ่งใกล้ 
chuang wela kong rao ti mi bok chan hai rao ying klai
The times we shared made us clear

วันที่ฉันรักเธอ และมีแค่เธอทั้งใจ 
wan ti chan rak ter, lae mi kae ter tang jai
While I love you and have only you in my heart

เธอยังดูเหมือนมองหาใคร และฉันไม่ใช่คนนั้น
ter yang du meuan mong ha krai, lae chan mai chai kon nan
It seems like you are still looking for someone else and I'm not that one

*
สิ่งที่ทำลงไป ที่จริงแล้วเธอก็ไม่ผิด
sing ti tam long bpai, ti ching laew ter ko mai pit
What you did isn't actually wrong

แค่มันบังเอิญมีคนเก็บไปคิด 
kae man bang eun mi kon, kep bpai kit
I just happen to think about it too much

สิ่งที่เธอแสดง ทำให้ฉันนึกว่ามีสิทธิ์
sing ti ter sdaeng, tam hai chan neuk wa mi sit
What do you makes me think that I might have a chance

แต่มันก็คงไม่มีวันนั้น 
dtae man ko kong mai mi wan nan
But that day will never come


**
อย่าให้ฉันรักเธอมากไปกว่านี้ ขอเดินมาไกลแค่นี้
ya hai chan rak ter mak bpai kwa ni, ko deun ma klai kae ni
Don't make me love you more than this, this is as far as I can go

ถ้าเธอมองฉันเป็นคนที่คั่นเวลา อยากมีกันเพียงแค่บางเวลา
ta ter mong chan bpen kon ti kan wela, yak mi gan piang kae bang wela
If you think of me as someone to kill time with, only wants to have us for a short time

ก่อนจะรักเธอมากไปกว่านี้ จะรับความจริงโดยดี
kon ja rak ter mak bpai kwa ni, ja rap kwam ching doy di
Before I love you more than this, I will accept this truth as it is

ช่วยหยุดฉันเอาไว้ตรงนี้ได้ไหม ถ้าเธอรอใครที่ไม่ใช่ฉัน
chuay yut chan ao wai dtrong ni dai mai, ta ter ro krai ti mai chai chan
Please stop me right here, if you are waiting for someone else, not me


ก่อนที่จะเกินเลยไป อย่าให้ฉันเข้าใจอย่างนั้น   
kon ti ja keun ley bpai, ya hai chan kao jai yang nan
Before we take it too far, don't let me misunderstand

ถ้าไม่มีหัวใจให้กัน อย่าทำเหมือนว่าเธอรัก
ta mai mi hua jai hai gan, ya tam meuan wa ter rak
If you don't have feelings for me, don't act like you love me


*
สิ่งที่ทำลงไป ที่จริงแล้วเธอก็ไม่ผิด
sing ti tam long bpai, ti ching laew ter ko mai pit
What you did isn't actually wrong

แค่มันบังเอิญมีคนเก็บไปคิด 
kae man bang eun mi kon, kep bpai kit
I just happen to think about it too much

สิ่งที่เธอแสดง ทำให้ฉันนึกว่ามีสิทธิ์
sing ti ter sdaeng, tam hai chan neuk wa mi sit
What do you makes me think that I might have a chance

แต่มันก็คงไม่มีวันนั้น 
dtae man ko kong mai mi wan nan
But that day will never come


**
อย่าให้ฉันรักเธอมากไปกว่านี้ ขอเดินมาไกลแค่นี้
ya hai chan rak ter mak bpai kwa ni, ko deun ma klai kae ni
Don't make me love you more than this, this is as far as I can go

ถ้าเธอมองฉันเป็นคนที่คั่นเวลา อยากมีกันเพียงแค่บางเวลา
ta ter mong chan bpen kon ti kan wela, yak mi gan piang kae bang wela
If you think of me as someone to kill time with, only wants to have us for a short time

ก่อนจะรักเธอมากไปกว่านี้ จะรับความจริงโดยดี
kon ja rak ter mak bpai kwa ni, ja rap kwam ching doy di
Before I love you more than this, I will accept this truth as it is

ช่วยหยุดฉันเอาไว้ตรงนี้ได้ไหม ถ้าเธอรอใครที่ไม่ใช่ฉัน
chuay yut chan ao wai dtrong ni dai mai, ta ter ro krai ti mai chai chan
Please stop me right here, if you are waiting for someone else, not me


 Cr :
Romanization Lyric : Alif's Blog
English Translation : musiccreamgmm
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!

  • Share:

You Might Also Like

0 komentar