Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Project M.O.N - May I say? (คันปาก) [Romanization Lyric + Eng]

Project M.O.N - May I say? (คันปาก)


💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


(คนมันคันปาก)
(kon man khan bpak)
(May I say it?)

คิกคัก เสียงเธอมันยิบยับ 
kik kak siang ter man yip yap 
Giggles, the sound of your voice tingles,

ทําให้อยากทัก ทัก จึ้กจั้กข้างใน
tam hai yak thak thak jik jak khang nai
Makes me want to say hi, hi, with a tickle inside.

(ก็คนมันคันปาก)
(go kon man khan bpak)
(May I say it?)

ยิบยับ ยิ้มเธอนะนุบนิบ 
yip yap yim ter na noop nip 
Sparkling, your smile is so dazzling,

ใจฉันเลยจี๊ดๆ จุ้กจิ้ก
jai chan loey jid jid juk jik
It sets my heart desiring, with a tinge of itch inside.


ได้ยินใครๆ ก็ว่าเธอร้าย 
daiyin krai krai go wa ter rai
They say you’re trouble.

ไปอยู่ใกล้ๆ คงอันตราย
bpai yu glai glai kong andtarai
Being near you could be dangerous.

ถ้าโดนเข้าไประวังเพ้อฝันถึงเป็นวัน
ta don kao bpai rawang pheu fan teung bpen wan
If one falls for you, one might daydream all day

จะหายใจแทบไม่ทัน
ja haijai thaep mai than
Barely able to breathe.

คุณหมอเพิ่งมาเช็กก็เริ่มจะเก็ท 
khun mho pheung ma check go reum ja get 
The doctor just checked, and I'm starting to get it.

I guess it’s true

ใจเริ่มเต้นแปลกไปตั้งแต่ที่ฉันได้เจอกับ you
jai reum dten bplaek bpai dtang dtae ti chan dai jer gap You
My heart's been beating strangely ever since I met you.

Virus เธอมันร้ายมันกลายเป็นรักแล้ว what to do 
Virus ter man rai man glai bpen rak laew What to do 
Your virus is dangerous, it’s turning into love, what to do?

แต่ไม่ลอง ก็ไม่รู้
dtae mai long go mai roo
But if I don’t try, I’ll never know.


ธ ธ ธ เธอน่ะมันน่ารักไป อันตรายต่อหัวใจ 
t t t ter na man narak bpai andtarai dto huajai
Y-Y-You’re too cute, dangerous to the heart.

เธอช่วยหยุดสักวิๆได้ไหม 
ter chuay yud sak wi dai mai
Can you stop for a second?

ก็แบบว่าใจของผมมัน BUG อยากจะเรียกเธอว่าที่.... 
go baeb wa jai kong phom man BUG yak ja riak ter wa tee-
It's like my heart is bugged, I want to call you my…

เอ่อะ ผมพูดได้มั้ย
eh phom pud dai mai
Uh, may I say it?

**
ให้พูดได้ไหม แพ้เธอไม่ไหว 
hai pud dai mai phae ter mai wai
May I say it? I can’t resist you.

เก็บเอาไว้เดี๋ยวไม่สบาย 
gep ao wai diao mai sabai 
If I keep it in, I might get sick, 

คันที่ปาก คันที่ใจ
khan ti bpak khan ti jai
Itching in my mouth, itching in my heart.

อยากจะสารภาพรักไป 
yak ja saraphap rak bpai
I want to confess my love.

***
ให้พูดได้ไหมถึงเธอไม่ฟัง 
hai pud dai mai teung ter mai fang
May I say it, even if you won't listen?

บอกว่าฉันชอบเธอกว่าใคร 
bok wa chan chop ter gwa krai 
To tell you I like you more than anyone,

คันที่ปาก คันที่ใจ
khan ti bpak khan ti jai
Itching in my mouth, itching in my heart.

ให้ฉันพูดได้ไหม ให้ฉันพูดได้ไหมล่ะ
hai chan pud dai mai hai chan pud dai mai la
May I say it? May I say it?


คิกคัก เสียงเธอมันยิบยับ 
kik kak siang ter man yip yap 
Giggles, the sound of your voice tingles,

ทําให้อยากทัก ทัก จึ้กจั้กข้างใน
tam hai yak thak thak jik jak khang nai
Makes me want to say hi, hi, with a tickle inside.

(ก็คนมันคันปาก)
(go kon man khan bpak)
(May I say it?)

ยิบยับ ยิ้มเธอนะนุบนิบ 
yip yap yim ter na noop nip 
Sparkling, your smile is so dazzling,

ใจฉันเลยจี๊ดๆ จุ้กจิ้ก
jai chan loey jid jid juk jik
It sets my heart desiring, with a tinge of itch inside.

[RAP]
มันคันที่อก จุกที่ลิ้นปี  
man khan ti ok jook ti lin pii
It itches in my chest, stings in my epigastrium.

มันปวดที่ตับ ลามถุงนํ้าดี 
man bpuat ti dtap lam toong nam dee
It hurts in my liver, spreading to my gallbladder.

ลองเอาหูฟังหมอมาเช็คดิ 
long ao hu fang mho ma check dee
Try using the stethoscope to check it out.

ตอนนี้หัวใจผมมันเต้นถี่
dton ni huajai phom man dten thi
Now my heart is racing,

ตัวยาไหนไหนก็เอาไม่อยู่  
dtua ya nai nai go ao mai yu
No medicine can control it.

คันปากหนักใจไปกระดูก 
khan bpak nak jai bpai gradook
Itchy mouth, heavy heart, down to the bone.

หนทางแก้ไขก็ไม่ยาก  
hon thang kae khai go mai yak
The solution isn't hard,

แค่พูดว่าไอเลิฟยู ฮิ้วว
khae pud wa I Love You Hoo
Just say I love you, whoo!

Come with me lemme see tonight 

เธอจะทํายังไง เอาไงกันนะ 
ter ja tam yang ngai ao ngai gan na
What will you do? How will it be?

ความในใจให้ไปหมดละ
kwam nai jai hai bpai mod la
My feelings are all out.

How hard it is ก็พร้อมจะรัก
how hard it is go prom ja rak
No matter how hard it is, I’m ready to love.

จะdayหรือว่าnight ฉันจะรอฉันจะรอ 
ja Day reu wa Night chan ja ro chan ja ro
Day or night I'll wait, I'll wait.

ตั้งแต่เช้าถึงตอนสายยุ่งแค่ไหนก็จะcall 
dtang dtae cha teung dton sai, yoong khae nai go ja Call
From morning till noon, no matter how busy, I’ll call.

ถ้าเธอไม่ไหวเธอเจอฉันได้ตลอด 
ta ter mai wa ter jer chan dai dtalot
If you can't handle it, you can always find me.

และก็รู้ว่าไม่ง่ายแต่อย่าคิดว่าะจะยอม
lae go roo wa mai ngai, dtae ya kit wa ja yom
And I know it’s not easy, but don’t think I’ll give up.


อย่าไปอยู่ใกล้กับใครอีกนะ  
ya bpai yu glai gap krai ik na
Don’t get close to anyone else.

กลัวเธอจะรับผิดชอบไม่ไหว 
glua ter ja rap pitchop mai wai
I’m afraid you won’t be able to handle it.

แล้วคนที่ติดเธอก่อนอย่างฉัน 
laew kon ti tit ter gon yang chan
And the one who got hooked on you, like me,

รักษายังไง แพ้ไข้เธอจะตาย
raksa yang ngai phae khai ter ja dtai
How can I be cured? I'm burning with your 'fever'.


ธ ธ ธ เธอน่ะมันน่ารักไป อันตรายต่อหัวใจ 
t t t ter na man narak bpai andtarai dto huajai
Y-Y-You’re too cute, dangerous to the heart.

เธอช่วยหยุดสักวิๆได้ไหม 
ter chuay yud sak wi dai mai
Can you stop for a second?

ก็แบบว่าเธอน่ารักชะมัด อยากจะเรียกเธอว่าที่รัก 
go baeb wa ter narak chamat yak ja riak ter wa teerak
Well, you're incredibly cute, I want to call you my love.

ใครจะห้ามก็คงไม่ฟังแล้วไง
krai ja ham go kong mai fang laew ngai
Even if someone stops me, I won't listen anymore.

**
ให้พูดได้ไหม แพ้เธอไม่ไหว 
hai pud dai mai phae ter mai wai
May I say it? I can’t resist you.

เก็บเอาไว้เดี๋ยวไม่สบาย 
gep ao wai diao mai sabai 
If I keep it in, I might get sick, 

คันที่ปาก คันที่ใจ
khan ti bpak khan ti jai
Itching in my mouth, itching in my heart.

อยากจะสารภาพรักไป 
yak ja saraphap rak bpai
I want to confess my love.

***
ให้พูดได้ไหมถึงเธอไม่ฟัง 
hai pud dai mai teung ter mai fang
May I say it, even if you won't listen?

บอกว่าฉันชอบเธอกว่าใคร 
bok wa chan chop ter gwa krai 
To tell you I like you more than anyone,

คันที่ปาก คันที่ใจ
khan ti bpak khan ti jai
Itching in my mouth, itching in my heart.

ให้ฉันพูดได้ไหม ให้ฉันพูดได้ไหมล่ะ
hai chan pud dai mai, hai chan pud dai mai la
May I say it? May I say it?


**
ให้พูดได้ไหม แพ้เธอไม่ไหว 
hai pud dai mai phae ter mai wai
May I say it? I can’t resist you.

เก็บเอาไว้เดี๋ยวไม่สบาย 
gep ao wai diao mai sabai 
If I keep it in, I might get sick, 

คันที่ปาก คันที่ใจ
khan ti bpak khan ti jai
Itching in my mouth, itching in my heart.

แค่อยากจะสารภาพรักไป 
khae yak ja saraphap rak bpai
I want to confess my love.

***
ให้พูดได้ไหมถึงเธอไม่ฟัง 
hai pud dai mai teung ter mai fang
May I say it, even if you won't listen?

บอกว่าฉันชอบเธอกว่าใคร 
bok wa chan chop ter gwa krai 
To tell you I like you more than anyone,

คันที่ปาก คันที่ใจ
khan ti bpak khan ti jai
Itching in my mouth, itching in my heart.

ให้ฉันพูดได้ไหม ให้ฉันพูดได้ไหมล่ะ
hai chan pud dai mai, hai chan pud dai mai la
May I say it? May I say it?

(ก็คนมันคันปาก)
(go kon man khan bpak)
(May I say it?)
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: NO1R
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close