Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

BUS5 - NO MATTER WHAT (แค่ไหนแค่นั้น) [Romanization Lyric + Eng]

BUS5 - NO MATTER WHAT (แค่ไหนแค่นั้น)


💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


แค่ยังได้มีเธอข้างกาย จะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม 
khae yang dai mi ter khang gai ja hai chan nan bpen arai go yom
As long as you are by my side, I could be anything for you.

อย่าเพิ่งคิด อย่าเพิ่งหวัง
ya pheung kit ya pheung wang
Don't think. Don't hope.

อย่าเพิ่งฝันถึงวันของเรา
ya pheung fan teung wan kong rao
Don't dream of our future yet,

อย่าเพิ่งหวง เธอบอกฉัน
ya pheung huang ter bok chan
Don't be jealous, you told me.

อย่าเพิ่งทำให้ลำบากใจ
ya pheung tam hai lambak jai
Don't make me feel uncomfortable.

อย่ารีบร้อน อย่าวุ่นวาย
ya rip ron ya wunwai
Don't rush. Don't make a mess.

อยู่ด้วยกันเป็นความสบายของเธอ
yu duay gan bpen kwam sabai kong ter
Being together should be your comfort,

อย่าเรียกร้องให้มาเจอ ก็ช่วงนี้เธอไม่ค่อยมีเวลา
ya riak rong hai ma jer go chuang ni ter mai koi mi wela
Don't demand to meet, well, you ain't got time these days.
 

ยิ่งฉันพยายามสักเท่าไร แต่ก็เหมือนว่ายิ่งไกลขึ้นทุกที
ying chan payayam sak tao rai dtae go meuan wa yang glai kheun took tee
The more I try, it seems the farther away I get,

เป็นแค่เพื่อนคนนึงที่แสนดี ในตอนนี้เธอบอกฉันต้องเข้าใจ
bpen khae peuan kon neung ti saen dee nai dton ni ter bok chan dtong kaojai
I'm just a good, good friend. You tell me I have to understand.

**
เธอให้ได้แค่ไหน ก็เป็นได้แค่นั้น
ter hai dai khae nai go bpen dai khae nan
How much you give me, that's all I'll accept.

บอกตัวเองทุกวัน ฉันห้ามเอาแต่ใจ
bok dtua eng took wan chan ham ao dtae jai
Remind myself every day not to be self-centered.

คอยเตือนให้ได้รู้ ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกล
koi dteuan hai dai roo wa ya pheung bpai kit glai
Remind me to not think too far ahead,

แค่ยังได้มีเธอข้างกาย จะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม 
khae yang dai mi ter khang gai ja hai chan nan bpen arai go yom
As long as I have you by my side, I could be anything for you. 

No matter what x4 


ดูไม่มีความหมาย สิ่งที่ฉันได้ทำให้ไป
doo mai mi kwam mai sing ti chan dai tam hai bpai
It seems meaningless what I've done for you.

บอกกันทุกทีให้รอ แต่ก็เหมือนว่ามันยิ่งไกล
bok gan took tee hai ro dtae go meuan wa man ying glai
You Tell me to wait every time, But it seems to get farther away.

คิดเองว่าฉันสำคัญ
kit eng wa chan samkhan
Thinking I'm important,

ทั้งที่แค่อยู่ไปวัน ๆ
thang ti khae yu bpai wan wan
Even though it's just day by day.

แล้วนี่ให้ทำไงอีก (HA)
laew ni hai tam ngai ik (HA)
And now, what should I do? (Ha)

But I still believe in her

ก็หมดทั้งใจอยู่ที่เธอ
go mod thang jai yu ti ter
Because I've given you all my heart.

Do you miss me 

Like I need ya

ก็รอเธอ call มา
go ro ter Call ma
I'm waiting for your call. 

อาจจะแค่ในบางที
atja khae nai bang tee
Just from time to time.

แหละนี่หัวใจ ทั้งหมดที่ฉันมี
lae ti huajai thang mod ti chan mi
But this is all my heart. All that I have, I give it to you.

แค่อยากจะมองตา บอกว่าเธอช่างแสนดี Yeah
khae yak ja mong dta bok wa ter chang saen dee Yeah
Just want to look into your eyes, And say you're so good, Yeah.

แต่ทำได้แค่ทักทายไป
dtae tam dai khae thak thai bpai
All I can do is to say hello to you.

อยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไง
yak ti ja roo wa ter bpen ngai
Wanting to know how you are,

ไม่ได้จะวุ่นวาย
mai dai ja wunwai
I don't mean to bother you.

เพราะฉันต้องเข้าใจใช่ไหม
pro chan dtong kaojai chai mai
Because I must understand, isn't that true?

**
ว่าเธอให้ได้แค่ไหน ก็เป็นได้แค่นั้น
(wa) ter hai dai khae nai go bpen dai khae nan
How much you give me, that's all I'll accept.

บอกตัวเองทุกวัน ฉันห้ามเอาแต่ใจ
bok dtua eng took wan chan ham ao dtae jai
Remind myself every day not to be self-centered.

คอยเตือนให้ได้รู้ ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกล
koi dteuan hai dai roo wa ya pheung bpai kit glai
Remind me to not think too far ahead,

แค่ยังได้มีเธอข้างกาย จะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม 
khae yang dai mi ter khang gai ja hai chan nan bpen arai go yom
As long as I have you by my side, I could be anything for you. 

 
Let's make it done

ทั้ง ๆ ที่รู้เจ็บเป็นประจำ
thang thang ti roo jep bpen bprajam
Even though I know it hurts regularly,

แต่ใจมันยังไม่ปิด เหมือนเป็นโรคจิตชอบโดนกระทำ
dtae jai man yang mai bpit meuan bpen rokjit chop don gratam
But my heart is still open, like a mental illness that likes to be manipulated,

เธอให้แค่ friends ทำเหมือนไม่เห็น  ยังคงหวังในแต่ละวัน
ter hai khae Friends tam meuan mai hen yang kong wang hai dtae la wan
You want us to be friends. You act like you can't see. And I still hope everyday.

สุดท้ายก็พังอีก ยังจะลงไปเล่นอีก 
sudthai go phang ik yang ja long bpai len ik
In the end, it breaks again, I'll go down and play again.

เพราะฉันเป็นคนโง่ที่มันไร้สติ
pro chan bpen kon ngo ti man rai sati 
Because I'm a fool with no consciousness.

รู้ทั้งรู้แต่ก็เดินทางที่ผิด
roo thang roo dtae go deun thang ti pid
I know but still walk the wrong path,

ให้ชีวิตของฉันหมดทั้งใจ
hai chiwit kong chan mod thang jai
Giving my heart completely to you,

ถึงจะรู้ยังไงมันก็ไม่มีสิทธิ์
teung ja roo yang ngai man go mai mi sit
Even if I know I got no right. 

มากแค่ไหนเป็นได้แค่คนสนิท
mak khae nai bpen dai khae kon sanit
No matter how much I want it, just being close is enough,

ส่วนไอ้ใจที่เปิด มันก็ยัง คงไม่ปิด
suan ai jai ti bpeut man go yang kong mai bpeut
The open heart, it's still not closed, 

อยากบอกให้เธอฟังให้เข้าใจ
yak bok hai ter fang hai kaojai
I want to tell you to understand, 

ถึงสุดท้ายจบยังไง ฉันไม่อยากเห็นเธอจากไป
teung sudthai jop yang ngai chan mai yak hen ter jak bpai
No matter how it ends, I don't want to see you go.

**
เธอให้ได้แค่ไหน ก็เป็นได้แค่นั้น
ter hai dai khae nai go bpen dai khae nan
How much you give me, that's all I'll accept.

บอกตัวเองทุกวัน ฉันห้ามเอาแต่ใจ
bok dtua eng took wan chan ham ao dtae jai
Remind myself every day not to be self-centered.

คอยเตือนให้ได้รู้ ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกล
koi dteuan hai dai roo wa ya pheung bpai kit glai
Remind me to not think too far ahead,

แค่ยังได้มีเธอข้างกาย จะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม 
khae yang dai mi ter khang gai ja hai chan nan bpen arai go yom
As long as I have you by my side, I can be anything for you.
  
No matter what      
No matter what         
No matter what             
No matter what    
No matter what            
No matter what
No matter what 

จะให้ฉันนั้นเป็นอะไร ก็ยอม
ja hai chan nan bpen arai go yom
I can be anything for you. Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: TADA LABELS
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close