Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

ALL BRIQ - D-DAY (เปิดดิ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


B to the R , I , Q.  

It’s BRIQ

A1
เราเป็นใคร ไม่ต้องเพ้อ คงไม่มีสิทธิ์
rao bpen krai mai dtong peu kong mai mi sit
Who am I? I don’t need to be flustered. I probably have no right.

เคยจะลอง แค่สมมติ มันก็ยังผิด
koey ja long kae sommut man go yang pid
I wanted to try, but merely assuming is still wrong.

เตรียม profile แล้วทุกครั้งต้อง delete it
dtriam Profile laew took krang dtong Delete it
Every time I prepare a profile, I have to delete it.

So ไอที่คิดไม่ต้องไปทำ มันไม่มีทาง
So ai ti kit mai dtong bpai tam man mai mi thang
So there's no need to act on what you think. It's impossible.


A2
ไม่ว่าไง ก็จะทำให้ถึง D-Day
mai wa ngai go ja tam hai teung D-Day
No matter what, we'll make it to the D-Day.

เคยกังวล และไม่ค่อยมั่นใจ 
koey gangwon lae mai koi man jai 
We have worried and were not so confident, 

But we play aey

คนที่เรา ต้องชนะ ก็แค่ตัวเอง
kon ti rao dtong chana go kae dtua eng
The person we have to defeat is just ourselves.

No rain no flowers

B
ความจริงกับความฝัน ใกล้กันแค่กลั้นใจ
kwam cing gap kwam fan glai gan kae glan jai
Reality and dreams are so close that breathing can be felt.

เอาหรือไม่เอา ก็แค่ Get out your mind 
ao reu mai ao go kae Get out your mind 
Whether to take it or not, just get out of your mind.

*
ใจมีระเบิด วันไหนเปิด 
jai mi rabeut wan nai bpeut
My heart contains explosives. Whenever it opens,

Let’s it Boom Boom Boom

เก็ตแล้วใช่มั้ย  ไม่มีวันไหน เหมาะมากกว่านี้
get laew chai mai mai mi wan nai mo mak gwa ni
You do understand right? That there's never a day more suitable than this.

**
อะไรจะเกิด  ก็ 
arai ja geut go
Whatever that will happen, just

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

***
โลกใบนี้  ซ่อนอะไรอยู่
lok bai ni son arai yu
What is hidden in this world?

ห้ามไม่ไหว ใจมันอยากรู้
ham mai wai jai man yak roo
I can't resist. My heart wants to know.

มันจะปัง หรือจะพัง ก็ต้องลองดู
man ja pang reu ja phang go dtong long doo
Whether it will explode or collapse, we just have to try.

ไม่ต้องแคร์ about the rules ให้มันรู้ไป
mai dtong khae About the rules hai man roo bpai
No need to care about the rules. Let them know.


A3
Welcome to the next station, it’s our time

ไม่สำคัญ เราเคยเป็นใคร หรือเค้ามองเรายังไง
mai samkan rao koey bpen krai reu kao mong rao yang ngai
It doesn't matter who we used to be or how others see us.

แค่เรารู้ว่า เราคือใครก็พอแล้ว
kae rao roo wa rao keu krai go pho laew
We ourselves knowing who we are is enough.

ถึงมีใครบังคับ ให้ปิด 
teung mi krai bang kap hai pit
Even if someone forces us to close.

ถ้าตอนนี้ เราคิดเปิด
ta dton ni rao kit bpeut
If right now, we think we want to open.

โลกวันนี้ มีที่ให้เกิด อยู่อีกตั้งเยอะ
lok wan ni mi ti hai geut yu ik dtang yuh
Today's world has provided so much for things to happen.

A4
ฉัน ลุ้นตามทุกเรื่องที่เธอทำ
chan loon dtam took reuang ti ter tam
I follow everything you do.

ฉัน  มั่นใจทุกคำ เพราะรักเธอ
chan man jai took kam pro rak ter
I'm confident in every word because I love you.

ห้าม  ห้ามเลย ห้ามทิ้งให้รอเก้อ
ham ham loey ham ting hai ro geu
Don’t. Absolutely don’t. Don't just wait.

นะ เชื่อมั่นเธอนะ Baby Baby 
na cheua man ter na Baby Baby
Believe please, believe in you. Baby, baby.


B2
ความจริงกับความฝัน ใกล้กันแค่กลั้นใจ
kwam cing gap kwam fan glai gan kae glan jai
Reality and dreams are so close that breathing can be felt.

เอาหรือไม่เอา ก็แค่ Get out your mind 
ao reu mai ao go kae Get out your mind 
Whether to take it or not, just get out of your mind.

*
ใจมีระเบิด วันไหนเปิด 
jai mi rabeut wan nai bpeut
My heart contains explosives. Whenever it opens,

Let’s it Boom Boom Boom

เก็ตแล้วใช่มั้ย  ไม่มีวันไหน เหมาะมากกว่านี้
get laew chai mai mai mi wan nai mo mak gwa ni
You do understand right? That there's never a day more suitable than this.

**
อะไรจะเกิด  ก็ 
arai ja geut go
Whatever that will happen, just

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

***
โลกใบนี้  ซ่อนอะไรอยู่
lok bai ni son arai yu
What is hidden in this world?

ห้ามไม่ไหว ใจมันอยากรู้
ham mai wai jai man yak roo
I can't resist. My heart wants to know.

มันจะปัง หรือจะพัง ก็ต้องลองดู
man ja pang reu ja phang go dtong long doo
Whether it will explode or collapse, we just have to try.

ไม่ต้องแคร์ about the rules ให้มันรู้ไป
mai dtong khae About the rules hai man roo bpai
No need to care about the rules. Let them know.


BREAK DANCE
Let’s get it, Let’s get it, we gonna do what we do. Let’s get it
We at it, We at it, baby yes sir yes, We at it
Gon make it, Gon make it, We gonna make it rain. Bada boom baba

A5
ก็โลกมันเปลี่ยนแล้ว มันเปิดแล้ว
go lok man bplian laew man bpeut laew
Well, the world has changed. It's opened.

เธอเปิดได้รึยัง   ถามใจดูอีกครั้ง  อย่าขังมัน
ter bpeut dai reu yang tam jai doo ik krang ya kang man
Can you open it? Ask your heart once more. Don't lock it up.

โลกทั้งใบ วันนี้ นะฟรี ให้เราแล้ว ต้องเอาแล้ว
lok thang bai wan ni na free hai rao laew dtong ao laew
The whole world today is free for us. We must take it now.

ช่องทางนั้น open ให้ทุกวันและทุกแนว
chong thang nan Open hai took wan lae took naew
That path is open every day and in every direction.

ใช่ๆๆ ก็ขนาดแมว ยังได้เป็น เซเลป
(chai chai chai) go kanat maew yang dai bpen celeb
Yes. Even a cat can get to be a celebrity.

**
อะไรจะเกิด  ก็ 
arai ja geut go
Whatever that will happen, just

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ เปิดดิ…
bpeut di x4
open, open, open, open...

***
โลกใบนี้  ซ่อนอะไรอยู่
lok bai ni son arai yu
What is hidden in this world?

ห้ามไม่ไหว ใจมันอยากรู้
ham mai wai jai man yak roo
I can't resist. My heart wants to know.

มันจะปัง หรือจะพัง ก็ต้องลองดู
man ja pang reu ja phang go dtong long doo
Whether it will explode or collapse, we just have to try.

ก็ลองเปิด ลองเปิด Tadada Da!
go long bpeut long bpeut Tadada Da!
Just try and open. Try and open. Tadada Da!

RAP
Never turnin back, I got the track, go read the map 
How many laps we gotta make, until we see you at the top top
Feel the energy, the new degree we guarantee 
The referee gon say we B I G, aint makin any stop stops 
Oh, poppin up, trappin up, shake it up yea
Oh, Yo wassup, BRIQ is up, we here to top that 
Zoomin steady, gettin ready, make it litty 
No more pity 
Time to mark territory, we gon make some history
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: RS Music Thailand
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close