Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

LYKN - MAY I? (เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


[LEGO]
ฉันไม่รู้ ไม่ค่อยกล้าเดา 
chan mai roo mai koi gla dao
I don't know, I can't guess

ว่าเธอรักเขามากเท่าไร
wa ter rak kao mak tao rai
How much you love that guy

แต่ฉันแค่รู้ และก็แน่ใจ 
dtae chan kae roo lae go nae jai 
But one thing I know for sure

ว่าเขานั้นไม่ได้รักเธอ
wa kao nan mai dai rak ter
He ain't loving you right

[NUT]
เขาอ่ะ โลเล ไม่มั่นคง
kao a lole mai man kong
He's so shaky and flaky

แต่เธอก็ ลังเล ตัดไม่ลง
dtae ter go langle dtat mai long
Yet you can’t cut him off entirely

แล้วฉันหลงเอาตัวเข้ามาข้องเกี่ยว กับเรื่องนี้ได้ไง
laew chan long ao dtua kao ma dtong giao gap reuang ni dai ngai
And how did I get tangled all up in this love mess?


[HONG]
ความเดียวดาย ทำให้ใจเธอคิดมาก
kwam diao dai tam hai jai ter kit mak
Loneliness got your whole mind racing

ทั้งที่ในความเป็นจริง ถ้าจะทิ้งมันก็ไม่ยาก
tang ti nai kwam bpen cing ta ja ting man gi mai yak
When in reality it ain't that hard to leave him

แค่พูดว่า เลิก เลิก เลิก 
kae pud wa leuk leuk leuk
Just say I’m done, done, done

เจอคนไม่จริงใจ จะยังไงก็ต้องเลิก
jer kon mai cing cai ja yang ngai go dtong leuk
When his love ain't real, you gotta say I’m done

*
[WILLIAM]
เธอรักใคร ผิดคนไปก็แค่นั้น
ter rak krai pid kon bpai go kae nan
You love the wrong one, that's all it is

อย่างเธอนะหาใคร  ที่ดีได้มากกว่านั้น
yang ter na ha krai ti dee dai mak gwa nan
You can find someone a lot better than this

[TUI]
เก็บน้ำตา เธอไว้เลย
gep namdta ter wai loey
Save your tears for later

เก็บเอาไว้ เอาไปใช้ รดน้ำต้นไม้
gep ao wai ao bpai chai rod nam dtonmai
Save them for when you need to use water

**
[NUT]
เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
leuk gap kao diao ngao bpen peuan ao pa (ao pa)
Break up and I’ll keep you company (May I?)

[TUI]
ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
koh chan nang sao duay kon di
Let me be the one to share your pain

ฉันก็ชักเหงา ขึ้นมาพอดี
chan go chak ngao keun ma pho dee
I suddenly start to feel the same

***
[LEGO]
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
na koh ngao bpen peuan gap ter (hai pa)
Let me be your company (May I?)

[WILLIAM]
ถ้าเธอโอเคถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ta ter oke ta ter reum beua
If you’re starting to feel okay

ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้
ti leua diao chan dulae ter go dai
I can be more for the rest of the way


[NUT]
How to ลืมคนไม่จริงใจ
How to leum kon mai cing cai
How to forget someone untrue

คือการลองมองหาคนใหม่
keu gan long mong ha kon mai
Is to look for someone new

หาใคร ไม่เจอ เธอลองมองใกล้ๆ ดูมั่งสิ
ha krai mai jer ter long mong glai gla doo mang si
Look around not far, someone is here for you

[LEGO]
มีบางคน ที่ตามติดเธอประจำ
mi bang kon ti dtam dtit ter bprajam
There's someone who is always around

มีความจริง ให้เธอหนึ่งคำ
mi kwam cing hai ter neung kam
One true word he wants to say it loud

อยากให้เธอได้ฟัง จริงจัง baby
yak hai ter dai fang cing cang Baby
Will you please hear it out, baby?

[HONG]
เขามันโคตร Bad มาทำเธอ Sad ทำฉันโคตร Mad
kao man kot Bad ma tam ter Sad tam chan kot Mad
He's so bad, makes you sad, drives me mad

ขี้จุ๊ จุ๊ อะ สาธุ ธุ
ki joo joo a sathu thu
Liar, liar, pants on fire

ขอให้เธอเจอคนดีๆ เพราะเดี๋ยวเธอเองก็ต้องมาเจอฉัน
koh hai ter jer kon dee pro diao ter eng go dtong ma jer chan
Wish you find someone better, no worries, 'cause soon you'll find me

จะเป็นไหล่ให้เธอพิง จะเป็นหมอนให้เธออิง
ja bpen lai hai ter ping, ja bpen mon hai ter ing
I'll be the shoulder you lean, I’ll be the pillow you cling

จะคอยเอ็นเตอร์เทน กรุ๊งกริ๊ง กรุ๊งกริ๊ง 
ja koi Entertain krung kring krung kring
I'll entertain you, ring-a-ding, ding-a-ding

อยู่กับเขาไม่โอเค แต่ว่าฉันนั้นโอเค
yu gap kao mai oke, dtae wa chan nan oke
Being with him ain't okay, but I'm the better play

รับรองไม่เกเร มุ้งมิ้ง มุ้งมิ้ง
raprong mai gere mung ming mung ming
No games, no stray, spoil you with bling-bling

*
[TUI]
เธอรักใคร ผิดคนไปก็แค่นั้น
ter rak krai pid kon bpai go kae nan
You love the wrong one, that's all it is

อย่างเธอนะหาใคร  ที่ดีได้มากกว่านั้น
yang ter na ha krai ti dee dai mak gwa nan
You can find someone a lot better than this

[WILLIAM]
เก็บน้ำตา เธอไว้เลย
gep namdta ter wai loey
Save your tears for later

เก็บเอาไว้ เอาไปใช้ รดน้ำต้นไม้
gep ao wai ao bpai chai rod nam dtonmai
Save them for when you need to use water

**
[NUT]
เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
leuk gap kao diao ngao bpen peuan ao pa (ao pa)
Break up and I’ll keep you company (May I?)

[TUI]
ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
koh chan nang sao duay kon di
Let me be the one to share your pain

ฉันก็ชักเหงา ขึ้นมาพอดี
chan go chak ngao keun ma pho dee
I suddenly start to feel the same

***
[LEGO]
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
na koh ngao bpen peuan gap ter (hai pa)
Let me be your company (May I?)

[WILLIAM]
ถ้าเธอโอเคถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ta ter oke ta ter reum beua
If you’re starting to feel okay

ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้
ti leua diao chan dulae ter go dai
I can be more for the rest of the way


**
[WILLIAM]
เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
leuk gap kao diao ngao bpen peuan ao pa (ao pa)
Break up and I’ll keep you company (May I?)

ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
koh chan nang sao duay kon di
Let me be the one to share your pain

ฉันก็ชักเหงา ขึ้นมาพอดี
chan go chak ngao keun ma pho dee
I suddenly start to feel the same

***
[TUI]
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
na koh ngao bpen peuan gap ter (hai pa)
Let me be your company (May I?)

ถ้าเธอโอเคถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ta ter oke ta ter reum beua
If you’re starting to feel okay

ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้
ti leua diao chan dulae ter go dai
I can be more for the rest of the way


**
[ALL]
เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนเอาปะ (เอาปะ)
leuk gap kao diao ngao bpen peuan ao pa (ao pa)
Break up and I’ll keep you company (May I?)

ขอฉันนั่งเศร้า ด้วยคนดิ
koh chan nang sao duay kon di
Let me be the one to share your pain

ฉันก็ชักเหงา ขึ้นมาพอดี
chan go chak ngao keun ma pho dee
I suddenly start to feel the same

***
นะ ขอเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ (ให้ปะ)
na koh ngao bpen peuan gap ter (hai pa)
Let me be your company (May I?)

ถ้าเธอโอเคถ้าเธอเริ่มเบื่อ
ta ter oke ta ter reum beua
If you’re starting to feel okay

ที่เหลือเดี๋ยวฉันดูแลเธอก็ได้
ti leua diao chan dulae ter go dai
I can be more for the rest of the way Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: RISER MUSIC
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close