Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

GULF KANAWUT - KANA (คณา) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

คงไม่ง่ายดาย ทางที่ต้องไป
kong mai ngai dai tang ti dtong bpai
It's probably not very easy on the path I need to go

ฝันน่ะฝันได้ แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ง่าย
fan na fan dai dtae kwam bpen cing nan mai ngai
Dreams are dreams but the reality is not easy

มีทั้งความสุข มีทั้งน้ำตา
mi tang kwamsuk ti tang namdta
Have both happiness and tears

มีทั้งวันที่เป็นของฉัน และวันที่อ่อนล้า
mi tang wan ti bpen kong chan lae wan ti on la
Have both the days I feel belong to me and exhausted


ทุกคำที่ปรามาสฉันยังจำ
took kam ti bpramat chan yang jam
I still remember every insulting word

แม้มันเป็นลมปากแค่ไม่กี่คำ
mae man bpen lom bpak kae mai gi kam
Even it's some rumors/gossip

พวกเค้าอาจจะลืมแต่ว่าฉันยังจดจำ
puak kao atja leum dtae wa chan yang jotjam
They might forget it but I still keep it in mind

ถึงจะเจ็บฉันจะเก็บมันมาผลักดัน
teung ja jep chan ja gep man ma plak dan
Even if it hurts, I'll keep going forward

ถึงเดินมาตั้งไกล ก็ยังไม่ใกล้นัก
teung deun ma dtang glai go yang mai glai nak
In spite of walking from far distance, it hasn't been closer

เส้นทางยังอีกไกล และคงไม่ง่ายนัก
sen tang yang ik glai lae kong mai ngai nak
The path is still far and it won't be easier

เพื่อคนที่รักฉัน และคนที่ฉันรัก
peua kon ti rak chan lae kon ti chan rak
For those who love me and those I love

ฉันพร้อมจะทำให้สุดและในสักวันฉันคงได้พัก
chan prom ja tam hai sud lae nai sak wan chan kong dai pak
I'm ready to do my best, someday I'll probably rest

**
แค่มองฟ้า ทุกข์ทนก็คงผ่านปล่อยใจ 
kae mong fa tuk thon go kong pan bploi jai
Just need to look at the sky, the pain may pass

ให้ลืมทุกๆอย่าง 
hai leum took took yang 
Relax and let's forget all

ทางที่ไกลและยาวนาน
tang ti glai lae yao nan
The journey which is far and long 

วันที่ดีและน้ำตา 
wan ti dee lae namdta 
The good and tear days

สิ่งที่ต้องผ่าน มากมายเหลือคณา
sing ti dtong pan mak mai leua kana
What needs to pass is much beyond 'Kana'


(สิ่งที่ต้องผ่าน มากมายเหลือคณา)
(sing ti dtong pan mak mai leua kana)
(What needs to pass is much beyond 'Kana')

ไม่ว่ากี่คำถาม ฉันยินดีที่จะตอบ
mai wa gi kam tam chan yindee ti ja dtop
No matter how many questions, I'm glad to answer

เพราะทุกทุกคำถาม มันก็คือบททดสอบ
pro took took kam tam man go keu bot tod sop
Because every question is a test

คำว่ารักจากคนที่รักฉัน
kam wa rak jak kon ti rak chan
The love words from people loving me

เพียงเท่านั้นก็เหมือนได้รับการโอบกอด
piang tao nan go meuan dai rap gan ob god
Just that is enough to feel like being embraced

แม้พรุ่งนี้จะร้ายสักแค่ไหน
mae prungni ja rai sak kae nai
No matter how tomorrow is bad

ตราบเท่าที่ฉันยังไหว ฉันก็พร้อมที่จะสู้ต่อ
dtrap tao ti chan yang wai chan go prom ti ja su dto
As long as I still can stand, I'm ready to keep fighting

**
แค่มองฟ้า ทุกข์ทนก็คงผ่านปล่อยใจ 
kae mong fa tuk thon go kong pan bploi jai
Just need to look at the sky, the pain may pass

ให้ลืมทุกๆอย่าง 
hai leum took took yang 
Relax and let's forget all

ทางที่ไกลและยาวนาน
tang ti glai lae yao nan
The journey which is far and long 

วันที่ดีและน้ำตา 
wan ti dee lae namdta 
The good and tear days

สิ่งที่ต้องผ่าน มากมายเหลือคณา
sing ti dtong pan mak mai leua kana
What needs to pass is much beyond 'Kana'


อยากขอบคุณที่คอยเคียงข้างกัน
yak kobkhun ti koi kiang kang gan
Thank you for always staying

ทุกเส้นทางที่เดินทุกความฝัน
took sen tang ti deun took kwam fan
Beside me on every path, to go to every dream

แม้วันนี้ไม่เหมือนอย่างวันนั้น
mae wan ni mai meuan yang wan nan
Even though today isn't the same as that day

แต่ความห่วงใยจากเธอยังชัดเจนอยู่ทุกครั้ง
dtae kwam huangyai jak ter yang chadjen yu took krang
The caring from you is still firm as usual

ฉันอาจจะดีไม่เท่าคนอื่นมั้ง
chan atja dee mai tao kon eun mang
I'm probably not as good as others

แต่ก็ไม่คิดไม่คิดจะกลับหลัง
dtae go mai kit mai kit ja glap lang
But I never think to go back

เพราะสิ่งที่ต้องผ่าน มากมายเหลือคณา
pro sing ti dtong pan mak mai leua kana
Because what needs to pass is much beyond 'Kana' Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: baekaeri_exol
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close