Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

ANOTHERBOYTJ Feat. Mona V - Multiverse (ฉันคงต้องพูด) Prod. by NINO [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


อ๊ะ! ฉันหนีจากเธอคนเดิมไปแสนไกล 
ah! chan ni jak ter kon deum bpai saen glai
Ah! I ran far away from the old you

เธอชอบบ่น แล้วเอาแต่ใจ งอลไม่เป็นเรื่องอยู่ทุกที 
ter chop bon laew ao dtae jai ngon mai bpen reuang yu took tee na
You like to complain, self-willed, upset at things that are not matter

ถ้าโลกคู่ขนานมันมีอยู่จริง แล้วฉันก็พร้อมจะเจอ หนะ
ta lok koo kanan man mi yu cing laew chan go prom ja jer na
If parallel worlds existed, and I'm ready to face it

ฉันพร้อมจะเจอ
chan prom ja jer
I'm ready to see it

In new world 

เริ่มต้นกับเธอคนใหม่ 
reum dton gap ter kon mai
Start with the new you
 
Multiverse 

แม้จะอยู่แห่งหนใด 
mae ja yu haeng hon dai
No matter where you are

Fall in love 

กับเธอคนเดิม every time
gap ter kon deum Every time
With the same "you" every time


ถ้าเธอจำฉันไม่ได้ในโลกนี้ก็ไม่เป็นไร
ta ter jam chan mai dai nai lok ni go mai bpen rai
If you don't recognize me in this world, that's fine

ถึงเธอเป็นคนขี้เเย ให้ดูเเล ก็ยังไม่เป็นไร 
teung ter bpen kon ki yae hai dulae go yang mai bpen rai
Even if you like whining, it's okay to take care of you

เพราะฉันพอรู้ส่วนลึกข้างในของเธอก็คงยังมีใจให้ฉัน 
pro chan pho roo suan leuk kang nai kong ter go kong yang mi jai hai chan
Because I know in the deepest of your heart, you still have feelings for me

I'm your man baby girl, I'm the only one

ภาวนาทุกค่ำทุกคืน
phawana took kam took keun
Pray every night

ให้วันพรุ่งนี้ ไม่พัลวัล
hai wan prungni mai panlawan
Let tomorrow be not confusedly

ให้ทุกๆ วันมีดวงตะวัน ส่องแสงถึงเธอทุกเช้า
hai took took wan mi duang dtawan song saeng teung ter took chao
Let every day, every morning, the sun shine on you

*
ถ้าบอกเธอไป ว่าฉันคิดยังไง
ta bok ter bpai wa chan kit yang ngai
If I tell you what I think

ก็ไม่รู้ว่าหัวใจของเธอนั้น มีใครมั้ย 
go mai roo wa huajai kong ter nan mi krai mai
I don't know if your heart belongs to anyone else

แม้เธอจะไป หรือฉันได้แค่ฝัน 
mae ter ja bpai reu chan dai kae fan
If you're leaving or I'm just dreaming

โลกของเธอที่ไม่มีฉันตรงนั้น ฉันอยากรู้เหมือนกัน
lok kong ter ti mai mi chan dtrong nan chan yak roo meuan gan
Your world without me there, I want to know too

** 
ฉันคงต้องพูดว่า 
chan kong dtong pud wa
I would say

No woh oh woh woh ohhh 

Say No woh oh woh woh Ohhh 

เพราะฉันจะมีแต่เธอเสมอ 
pro chan ja mi dtae ter seumer
Because I will always have only you

การเดินทางของฉันแม้มันไม่ซ้ำวัน
gan deun tang kong chan mae man mai sam wan
My journey, even if it's not on the same day

แต่มีอะไรที่ซ้ำกัน
dtae mi arai ti sam gan
But there is always something duplicate

คือ ฉันก็รักเธอทุก Multiverse
keu chan go rak ter took Multiverse
That is I love you in every Multiverse


เราค่อยมาเจอในวันอากาศที่มันดูเป็นใจ 
rao koi ma jer nai wan agat ti man doo bpen jai
Let's come to see each other on days when the weather seems favorable

หรือถ้าเธอยังไม่พร้อม ฉันก็จะรอตรงนี้ไม่เป็นไร
reu ta ter yang mai prom chan go ja ro dtrong ni mai bpen rai
Or if you're not ready yet, It's ok, I'll wait right here

ก็ฉันแค่อยากจะรู้ว่าความรู้สึกของเธอน่ะเป็นไง 
go chan kae yak ja roo wa kwam ruseuk kong ter na bpen ngai
I just want to know how you feel

เธอไม่จำเป็นคิดแต่ปล่อยอารมณ์ของเธอให้เป็นไป
ter mai jambpen kit dtae bploi arom kong ter hai bpen bpai
You don't need to think, just let your emotions out

ถ้าเธอไม่พร้อม
ta ter mai prom
If you're not ready

แต่ฉันก็ยังรอเธออยู่
dtae chan go yang ro ter yu
But I'm still waiting for you

ก็ฉันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องของเธอไปกับเขา
go chan mai yak ja kidteung reuang kong ter bpai gap kao
I don't want to think about you going with him

ก็ฉันน่ะอยากจะเจอแต่เธอตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงเสาร์
go chan na yak ja jer dtae ter dtang dtae wanjan bpai teung sao
I only want to see you from Monday to Saturday

*
ถ้าบอกเธอไป ว่าฉันคิดยังไง
ta bok ter bpai wa chan kit yang ngai
If I tell you what I think

ก็ไม่รู้ว่าหัวใจของเธอนั้น มีใครมั้ย 
go mai roo wa huajai kong ter nan mi krai mai
I don't know if your heart belongs to anyone else

แม้เธอจะไป หรือฉันได้แค่ฝัน 
mae ter ja bpai reu chan dai kae fan
If you're leaving or I'm just dreaming

โลกของเธอที่ไม่มีฉันตรงนั้น ฉันอยากรู้เหมือนกัน
lok kong ter ti mai mi chan dtrong nan chan yak roo meuan gan
Your world without me there, I want to know too

** 
ฉันคงต้องพูดว่า 
chan kong dtong pud wa
I would say

No woh oh woh woh ohhh 

Say No woh oh woh woh Ohhh 

เพราะฉันจะมีแต่เธอเสมอ 
pro chan ja mi dtae ter seumer
Because I will always have only you

การเดินทางของฉันแม้มันไม่ซ้ำวัน
gan deun tang kong chan mae man mai sam wan
My journey, even if it's not on the same day

แต่มีอะไรที่ซ้ำกัน
dtae mi arai ti sam gan
But there is always something duplicate

คือ ฉันก็รักเธอทุก Multiverse
keu chan go rak ter took Multiverse
That is I love you in every Multiverse


จักรวาล ความเวิ้งว้าง In out of space 
jakrawan kwam weung wang In out of space 
Universe, emptiness, in out of space

นับไม่ถ้วน 
nap mai tuan
I cannot count how many time

I see your face in every world 

Ohh ฉันเห็นแต่เธออยู่ในทุกที่ 
oh chan hen dtae ter yu nai took tee
Ohh I only see you everywhere

เธอเป็นทุกอย่าง เป็นทุก specie
ter bpen took yang bpen took Specie
You are everything, every specie

เธอคิดว่าฉันไม่รักเธอ คงไม่มีวันนั้น
ter kit wa chan mai rak ter kong mai mi wan nan
You think I don't love you, never has that day

** 
ฉันคงต้องพูดว่า 
chan kong dtong pud wa
I would say

No woh oh woh woh ohhh 

Say No woh oh woh woh Ohhh 

เพราะฉันจะมีแต่เธอเสมอ 
pro chan ja mi dtae ter seumer
Because I will always have only you

การเดินทางของฉันแม้มันไม่ซ้ำวัน
gan deun tang kong chan mae man mai sam wan
My journey, even if it's not on the same day

แต่มีอะไรที่ซ้ำกัน
dtae mi arai ti sam gan
But there is always something duplicate

คือ ฉันก็รักเธอทุก Multiverse
keu chan go rak ter took Multiverse
That is I love you in every Multiverse
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: @kocteamvn
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close