Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Three Man Down - In my bed (ไหนบอกเลิกแล้ว) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

**
ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว
nai bok wa ter leuk gap kao laew
You said you were done

ไหนบอกว่าเธอจะไม่กลับไป
nai bok wa ter ja mai glap bpai
You wouldn’t go back to that someone

คนที่ต้องซวยก็คือฉันไง เป็นได้แค่คนแก้เหงาใช่ไหม
kon ti dtong chuay go keu chan ngai bpen dai kae kon kae ngao chai mai
Now what am I to do when I’m just a time killer for you

ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว
nai bok wa ter leuk gap kao laew
You said you were done

ไหนบอกว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจ 
nai bok wa ter ja mai bplian jai 
And I would be your only one

แล้วในวันนี้แม่งคืออะไร
laew nai wan ni maeng keu arai
Now it’s a mess, what’s your reason?


โทรมาตอนตี 2 
torma dton dti song 
You called me at 2 am, quite late

ฉันจำได้ทุกคำ 
chan jam dai took kam
I can recall every word you said

บอกว่าเพิ่งเลิกกัน
bok wa peung leuk gan
You just broke up with that person

คงอยู่ไม่ไหว ขอไปหาได้ไหม
kong yu mai wai koh bpai ha dai mai
You couldn’t be alone, you needed someone

อยู่กับฉันตอนตี 3
yu gap chan dton dti sam
You were with me at 3

ถามว่ากอดได้ไหม
tam wa god dai mai 
Asking if you could hold me

แล้วจะให้ทำไง 
laew ja hai tam ngai
Shouldn’t I just let it be?

เธอรู้ดีอยู่แล้ว เธอรู้ดีอยู่แล้ว
ter roo dee yu laew ter roo dee yu laew
You know very well, you know very well

เธอรู้ดีว่าฉัน
ter roo dee wa chan
That I would...


อย่ามาเล่นตลก กับความรู้สึกคน
ya ma len dtalok gap kwam ruseuk kon
Don’t play games with my feeling

เพราะแม่งไม่ตลก
pro maeng mai dtalok
Are you joking?

เธอรู้ดีแก่ใจ แต่ก็ยังเสือกหลอก ฉันได้ตั้งหลายตลบ
ter roo dee gae jai dtae go yang seuak lok, chan dai dtang lai dtalop
You know it’s not funny but you keep toying with me

ใครมันจะไปคิดว่าคนอย่างเธอนั้นจะมาหลอกกัน หลอกฉัน หลอกกัน
krai man ja bpai kit wa kon yang ter nan ja ma lok gan lok chan lok gan
Who would have thought you were that evil, evil, a devil

**
ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว
nai bok wa ter leuk gap kao laew
You said you were done

ไหนบอกว่าเธอจะไม่กลับไป
nai bok wa ter ja mai glap bpai
You wouldn’t go back to that someone

คนที่ต้องซวยก็คือฉันไง เป็นได้แค่คนแก้เหงาใช่ไหม
kon ti dtong chuay go keu chan ngai bpen dai kae kon kae ngao chai mai
Now what am I to do when I’m just a time killer for you

ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว
nai bok wa ter leuk gap kao laew
You said you were done

ไหนบอกว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจ 
nai bok wa ter ja mai bplian jai 
And I would be your only one

แล้วในวันนี้แม่งคืออะไร
laew nai wan ni maeng keu arai
Now it’s a mess, what’s your reason?


ไหนบอกว่าเธอไม่ต้องการเค้า
nai bok wa ter mai dtong gan kao
You said you didn’t want it the old way

แล้วเบอร์ใครโทรตามเธอในยามเช้า 
laew beu krai tor dtam ter nai yam chao
You left your old days but who’s on the phone, bae?

ฉันสารภาพเลยละกันว่าไม่เชื่อ 
chan saraphap loey la gan wa mai cheua
I have to say I don’t believe you

เธอดูสารรูป เลิกพูดทีเถอะ เพราะเธอเพียงแค่ทำให้รอบนเตียง 
ter doo san ruup leuk pud tee tuh pro ter piang kae tam hai ro bon dtiang
Look at yourself, cut the crap, boo! Just because I’m in your bed

เคียงแค่หนึ่งคืนยามทิวาเวียน 
kiang kae neung keun yam ti wa wian
Night turns day, you’re in my head

เพียงเพื่อรำพึงรำพันอีกหมื่นวันให้ลืม เลือนกันยามนิทรา 
piang peua rampeung rampan ik men wan hai leum leuan gan yam nitra 
I need a thousand days to forget we ever got laid. You tricked me into this, you’re such a nightmare, nuff said

มารยาร้อยเล่มเกวียน เรื่องเธอมันเทียมกว่านิทาน 
man ya roi lem gwian reuang ter man tiam gwa nithan
Even a bedtime story feels less fake


แค่คนที่คอยคั่นเวลา ยามเธอเหงาใจ
kae kon ti koi kan wela yam ter ngao jai
I’m just a time killer, a time filler

เป็นตัวแทนใช่ไหม เวลาเขาไป เธอก็มา
bpen dtua taen chai mai wela kao bpai ter go ma
When that one’s out, I’m in for a thriller

หมดเวลา เธอก็หายไป ปล่อยให้ฉันทิ้งไว้กับรอยน้ำตา
mod wela ter go hay bpai bploi hai chan ting wai gap roi namdta
Then time’s up, you’re gone, I cry, I’m a sinnerฉันน่าจะรู้นี่ไม่ใช่รัก
chan na ja roo ni mai chai rak
I should’ve known, this isn’t love

เธอต้องการ f*ck มันก็เท่านั้น
ter dtong gan F*ck man go tao nan
You need a f*ck, that’s enough

เธอมันคนใจดำ อย่าทำร้ายคนอย่างฉันที่จำใจทน 
ter man kon jai dam ya tam rai kon yang chan ti jam jai thon
You’re heartless, hurting me, making me useless

เธอก็คงไม่รู้ไงทำใครติดในวังวนของการหลอก
ter go kong mai roo ngai tam krai dtit nai wangwon kong gan lok
You don’t know how I feel, being tricked like this

ขอให้เธอนั้นไม่เหลือใครให้กอดเลยสักคน
koh hai ter nan mai leua krai hai god loey sak kon
May your day be doomed, with no one to kiss

**
ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว
nai bok wa ter leuk gap kao laew
You said you were done

ไหนบอกว่าเธอจะไม่กลับไป
nai bok wa ter ja mai glap bpai
You wouldn’t go back to that someone

คนที่ต้องซวยก็คือฉันไง เป็นได้แค่คนแก้เหงาใช่ไหม
kon ti dtong chuay go keu chan ngai bpen dai kae kon kae ngao chai mai
Now what am I to do when I’m just a time killer for you

ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว
nai bok wa ter leuk gap kao laew
You said you were done

ไหนบอกว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจ 
nai bok wa ter ja mai bplian jai 
And I would be your only one

แล้วในวันนี้แม่งคืออะไร
laew nai wan ni maeng keu arai
Now it’s a mess, what’s your reason?


(ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว)
(nai bok wa ter leuk gap kao laew)
(You said you were done)

ฉันน่าจะรู้นี่ไม่ใช่รัก
chan na ja roo ni mai chai rak
I should’ve known, this isn’t love

เธอต้องการแค่ เธอต้องการแค่
ter dtong gan kae ter dtong gan kae
You need a... You need a...

(ไหนบอกว่าเธอเลิกกับเขาแล้ว)
(nai bok wa ter leuk gap kao laew)
(You said you were done)

ฉันน่าจะรู้นี่ไม่ใช่รัก
chan na ja roo ni mai chai rak
I should’ve known, this isn’t love

เธอต้องการ เธอต้องการ เธอ…
ter dtong gan ter dtong gan ter...
You need a... You need a...

ไหนบอกว่า... เธอ
nai bok wa... ter
You said you...


(และในตอนสุดท้าย เมื่อเธอเคาะประตู
lae nai dton sudtai meua ter ko bpradtu
But in the end, when you’re at my door

ฉันกลับเปิดมันทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้งเรื่อยไป
chan glap bpeut man took krang, took krang, took krang reuai bpai
I tend to open it, again and again, like I did before

จบที่เตียงฉัน แบบนี้ทุก… ฉันก็รู้
jop ti dtiang chan baeb ni took... chan go roo
It ends the same, on my bedroom floor) Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Dee Hup House
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close