Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

GeniePak - Unapproved (ไม่ปลื้ม) (Prod. by MAYOJAMES) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


我爸爸不喜欢你
wǒ bàba bù xǐhuān nǐ
My papa doesn’t like you.

但是我喜欢
dànshì wǒ xǐhuān
But I do.

我妈妈不喜欢你
wǒ māmā bù xǐhuān nǐ
My mama doesn’t like you.

但是我喜欢
dànshì wǒ xǐhuān 
But I really do.

所以我不能告诉他们 我很喜欢你
suǒyǐ wǒ bùnéng gàosù tāmen wǒ hěn xǐhuān nǐ
I don’t have the guts to tell them “I like you”.

所以我不能告诉他们 我很喜欢你
suǒyǐ wǒ bùnéng gàosù tāmen wǒ hěn xǐhuān nǐ
I don’t have the guts to tell them “I’m into you”.


ชอบเธอมากๆ แต่ยังพูดไม่ได้
chop ter mak mak dtae yang pud mai dai
I like you a lot, but I cannot say.

เพราะว่าที่บ้านดันบอกว่าไม่ใช่
pro wa ti ban dan bok wa mai chai
‘Cause my family says you aren’t the type.

เกิดเป็นปัญหามาคั่นซะอย่างนั้น
geut bpen bpanha ma kan sa yang nan
This problem is getting between me and you.

But I like you so much 

ต้องทำยังไง
dtong tam yang rai
What should I do?

expectation เยอะ มากมาย
expectation yuh mak mai 
Too many expectations.

เก็บเธอไว้คนเดียวอีกสักนิดดีกว่า
gep ter wai kon diao ik sak nit dee gwa
Maybe I’ll have to keep you low key.

เพราะเธอเป็นทุกอย่างที่บ้านไม่ชอบแต่เป็นทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
pro ter bpen took yang ti ban mai chop dtae bpen took sing ti chan dtong gan
‘Cause you’re everything to me but not to my family.

**
ม๊าบอกว่าไม่ปลื้มเลอ
ma bok wa mai bpleum leu
My mama doesn’t like you.

แต่ฉันน่ะโคตรจะชอบเธอ
dtae chan na kot ja chop ter
But my heart says it’s you.

แอบๆ คุยกันอีกนิดนึง ได้ป่ะนะ
aep aep kui gan ik nit neung dai pa na
Can we keep doing this a little more?

แอบๆ คบกันไปแป๊บนึง โอเคมะ
aep aep kop gan bpai bpaep neung oke ma
Keep seeing each other for a little longer.

**
ก็ป๊าบอกว่าไม่ปลื้มเลอ
go pa bok wa mai bpleum leu
My papa doesn’t like you either.

แต่ฉันน่ะโคตรจะชอบเธอ
dtae chan na kot ja chop ter
But I want you to be my lover.

แอบๆ คุยกันอีกนิดนึง ได้ป่ะนะ
aep aep kui gan ik nit neung dai pa na
Can we keep doing this a little more?

แอบๆ คบกันไปแป๊บนึง โอเคไหมล่ะ
aep aep kop gan bpai bpaep neung oke mai la
Keep it low key, is it okay?


ฮวนนั้ง อั้งม้อ ซัวปา ซัวเต้ง หยิกปึ่งนั้ง ไม่ๆ
huan nang angmo suapa suadteng yik bpeung nang mai mai
No Thais, Foreigners, people from the suburbans, or Japanese.

ต้องตึนนั้งเอาเท่านั้น สืบมาต่อเป็นทายาทให้เอาไว้ใช้
dtong dteun nang ao tao nan seup ma dto bpen tayat hai ao wai chai
Only Chinese is allowed to be a part of the family.

วัฒนธรรมเราลึกล้ำถ้าเป็นคนนอกเดี๋ยวไม่เข้าใจ
wattanatam rao leuk lam ta bpen kon nok diao mai kaojai
Our roots run too deep to easily accept an outsider.

โอ๊ย! เรื่องเยอะกันขนาดนี้หนูไม่ต้องมีแฟนแล้วมั้ง
oi! reuang yuh gan kanat ni noo mai dtong mi faen laew mang
AW! Too much trouble. That’s why I’m still single.


It’s a lot to say so I’ll put it on the beat. (uh uh)

นึกว่าความรักมันเป็นเรื่องสองคนซะอีก
neuk wa kwam rak man bpen reuang song kon sa ik
Thought love was between two people.

ควรจะมีแค่เราเท่านี้
kuan ja mi kae rao tao ni
Should only be you and me.

แต่จะต้องให้ทำยังไง 
dtae ja dtong hai tam yang ngai
But what can I say? 

Cuz you can’t quit the family.

**
ม๊าบอกว่าไม่ปลื้มเลอ
ma bok wa mai bpleum leu
My mama doesn’t like you.

แต่ฉันน่ะโคตรจะชอบเธอ
dtae chan na kot ja chop ter
But my heart says it’s you.

แอบๆ คุยกันอีกนิดนึง ได้ป่ะนะ
aep aep kui gan ik nit neung dai pa na
Can we keep doing this a little more?

แอบๆ คบกันไปแป๊บนึง โอเคมะ
aep aep kop gan bpai bpaep neung oke ma
Keep seeing each other for a little longer.

**
ก็ป๊าบอกว่าไม่ปลื้มเลอ
go pa bok wa mai bpleum leu
My papa doesn’t like you either.

แต่ฉันน่ะโคตรจะชอบเธอ
dtae chan na kot ja chop ter
But I want you to be my lover.

แอบๆ คุยกันอีกนิดนึง ได้ป่ะนะ
aep aep kui gan ik nit neung dai pa na
Can we keep doing this a little more?

แอบๆ คบกันไปแป๊บนึง โอเคไหมล่ะ
aep aep kop gan bpai bpaep neung oke mai la
Keep it low key, is it okay?


(It’s Genie with an attitude) 

Hey it’s another world, what can I say.

มีเป็นลิสต์มากมายที่เธอต้องผ่าน
mi bpen list mak mai ti ter dtong pan
You must pass through the checklist first.

Complicated

ดวงวันเดือนปีเกิดต้องแมตช์ ห่างกันสามปีนะ the best
duang wan deuan bpi geut dtong Match hang gan sam bpi na The best
Our astrological age must match, which is 3-year age difference.

เอาโปรไฟล์ที่บ้านมาเช็กว่าเธอแซ่ไหน ทัดเทียมกันไหม ถ้าไม่ก็ no
ao Profile ti ban ma Check wa ter sae nai tad tiam gan mai ta mai go No
Your profile must be checked if your surname is equal to ours. If not, then “No”.

ชีช้ำนะเนี่ย เกิดเป็นลูกคนจีนบางทีก็งงอ่ะ
chi cham na nia geut bpen look kon jin bangtee go ngong a
I’m fed up being in a Chinese descent sometimes.

ต้องตื่นมาทุกเทศกาลไหว้เป็ด รวนไปกินกับข้าวต้ม ผ่านไปสามวันแล้วก็ยังไม่หมด
dtong dteun ma took tet gan wai bpet ruan bpai gin gap kao dtom pan bpai sam wan laew go yang mai mod
Have to wake up early to make an offering to our ancestors with foods.

**
ม๊าบอกว่าไม่ปลื้มเลอ
ma bok wa mai bpleum leu
My mama doesn’t like you.

แต่ฉันน่ะโคตรจะชอบเธอ
dtae chan na kot ja chop ter
But my heart says it’s you.

แอบๆ คุยกันอีกนิดนึง ได้ป่ะนะ
aep aep kui gan ik nit neung dai pa na
Can we keep doing this a little more?

แอบๆ คบกันไปแป๊บนึง โอเคมะ
aep aep kop gan bpai bpaep neung oke ma
Keep seeing each other for a little longer.

**
ก็ป๊าบอกว่าไม่ปลื้มเลอ
go pa bok wa mai bpleum leu
My papa doesn’t like you either.

แต่ฉันน่ะโคตรจะชอบเธอ
dtae chan na kot ja chop ter
But I want you to be my lover.

แอบๆ คุยกันอีกนิดนึง ได้ป่ะนะ
aep aep kui gan ik nit neung dai pa na
Can we keep doing this a little more?

แอบๆ คบกันไปแป๊บนึง โอเคไหมล่ะ
aep aep kop gan bpai bpaep neung oke mai la
Keep it low key, is it okay?


我爸爸不喜欢你
wǒ bàba bù xǐhuān nǐ
My papa doesn’t like you.

但是我喜欢
dànshì wǒ xǐhuān
But I do.

我妈妈不喜欢你
wǒ māmā bù xǐhuān nǐ
My mama doesn’t like you.

但是我喜欢
dànshì wǒ xǐhuān 
But I really do.

所以我不能告诉他们 我很喜欢你
suǒyǐ wǒ bùnéng gàosù tāmen wǒ hěn xǐhuān nǐ
I don’t have the guts to tell them “I like you”.

所以我不能告诉他们 我很喜欢你
suǒyǐ wǒ bùnéng gàosù tāmen wǒ hěn xǐhuān nǐ
I don’t have the guts to tell them “I’m into you”.
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: YUPP!
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close