Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

CGM48 - 2565 [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

สิ่งตี้เปิ้นตีกรอบ ตางเดินตี้ไผบังคับบ่ชอบ 
sing dti bpeun dti grop, dtang deun dti pai bang kap bachop
I must choose my own path, shouldn't depend on someone else's decision

ตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ บะหันตางออก จะอู้กับไผ ใครฮู้คำตอบ
tuk ok tuk jai ba han dtang ok, ja oo gap pai krai hoo kam dtop
It's suffocating, who should I complain to? I can't see the exit
 
ต้องสูงแค่ไหน ที่เท้าเราไปไม่ถึง 
dtong soong kae nai ti tao rao bpai mai teung
How high could it be? A place where our feet could not reach

ต้องยากแค่ไหน ที่ใจเราต้องยอม 
dtong yak kae nai ti jai rao dtong yom
How difficult could it be? We must accept whatever it takes

อยู่ตรงที่ข้างใน ตรงกลางอกทางซ้ายคือคำตอบ 
yu dtrong ti kang nai dtrong glang ok tang sai keu kam dtop
Right here inside, in the middle of my left chest exists the answer

มาจับมือกัน แล้วไปโตยกั๋นเน้อ 
ma jap meu gan laew bpai dtoi gan neu
Let's hold hand and go altogether


สู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในดินแดนใด พวกเราร่วมกันฟันฝ่า 
su yod kao ti soong ti sud nai din daen dai puak rao ruam gan fan fa
To the peak of the highest mountain, we'll reach the highest ground together

จะปีนขึ้นไปและจะไม่มีอะไรที่สูงเกินไปกว่า 
ja bpin keun bpai lae ja mai mi arai ti soong gern bpai gwa
It is the peak where nothing else could be higher if you go up

ปล่อยวางมันไป กับเรื่องวุ่นวายในใจ 
bploi wang man bpai gap reuang wunwai nai jai
If I set aside these uncertain feelings inside my heart

โลกที่สวยงามรอฉันอยู่ข้างหน้า ฮื่อเพลงนี้จ้วยปาเฮาไปถึง 
lok ti suay ngam ro chan yu kang na heu pleng ni juay bpa hao bpai teung
This song will lead you to a wonderful world that's waiting for us

***
ที่ที่ตามหา 
ti ti dtam ha
What we've been searching for

อิสระที่ปลายฟ้านั้นรอเฮาอยู่ 
issara ti bplai fa nan ro hao yu
Is the freedom that waits at the end of the sky

La la la...
 
 
 
ก้ายกับเรื่องวุ่นวาย หลบไปตางใด ก่ยังบ่ป๊น 
gai gap reuang wunwai lop bpai dtang dai go yang bo bpon
Only unpleasant things repeat day by day

กั๊บอกกั๊บใจ กำกึ๊ดผู้คน 
gap ok gap jai gam geut phu kon
Opinions that confuses you

เสี้ยงอกเสี้ยงใจ๋ มีก้าเรื่องก้าราว 
siang ok siang jai mi ga reuang garao
There's a lot negative power around
 
วน ๆ เวียน ๆ ไม่รู้จะไปทางไหน 
won won wian wian mai roo ja bpai tang nai
It's the same road over and over again, don't know where else to go

ออกจากจุดนี้ได้ไหม คงสักวัน 
ok jak jud ni dai mai kong sak wan
Should I leave this place at some point?

ให้เพลงนี้ช่วยนำพา ให้เราได้ตามหาและไม่หวั่น 
hai pleng ni chuay nam pa hai rao dai dtam ha lae mai wan
Let this song guide us to be fearless and search for the answer

มาจับมือกัน แล้วไปโตยกั๋นเน้อ 
ma jap meu gan laew bpai dtoi gan neu
Let's hold hand and go altogether


สู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในดินแดนใด พวกเราร่วมกันฟันฝ่า 
su yod kao ti soong ti sud nai din daen dai puak rao ruam gan fan fa
To the peak of the highest mountain, we'll reach the highest ground together

ท่ามกลางทะเลหมอก หยดเป็นน้ำค้างที่เยือกเย็นยิ่งกว่า 
tam glang tale mok yot bpen nam kang ti yeuak yen ying gwa
Where there is a very cold, dripping dew between the fog and sea

พืชพรรณ สายน้ำ สายลมเป็นเพื่อนร่วมทาง 
peut pan sai nam sai lom bpen peuan ruam tang
The plants, flowing water, and breeze all become our companions

โลกที่สวยงามรอฉันอยู่ข้างหน้า ฮื่อเพลงนี้จ้วยปาเฮาไปถึง 
lok ti suay ngam ro chan yu kang na heu pleng ni juay bpa hao bpai teung
This song will lead you to a wonderful world that's waiting for us

 
เมื่อได้เจอและได้สัมผัสกับมัน 
meua dai jer lae dai sampat gap man
At one point we will meet and experience it

มหัศจรรย์บนนั้นที่สูงที่เสียดฟ้าไกล 
mahatsajan bon nan ti soong ti siat fa glai
The miracle found at the highest point beyond the sky

ต่อให้เขาลูกไหน จะสูงไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
dto hai kao look nai ja soong mai chai reuang yai
It does not matter how towering the mountain is

จะเดินต่อไป ข้ามไปจะไม่ยอมแพ้ 
ja deun dto bpai kam bpai ja mai yom phae
I'll keep walking, keep going, I won't give up

เขาที่สูง (สูงแค่ไหน) 
kao ti soong (soong kae nai)
To the mountain peak (no matter how high)


จะปีนขึ้นไป จะไม่มีอะไรที่สูงเกินไปกว่า 
ja bpin keun bpai ja mai mi arai ti soong gwa bpai gwa
Let's go higher, climb farther and reach the highest point

ปล่อยวางมันไป กับเรื่องวุ่นวายในใจ 
bploi wang man bpai gap reuang wunwai nai jai
If I set aside these uncertain feelings inside my heart

โลกที่สวยงามรอฉันอยู่ข้างหน้า ฮื่อเพลงนี้จ้วยปาเฮาไปถึง 
lok ti suay ngam ro chan yu kang na heu pleng ni juay bpa hao bpai teung
This song will lead you to a wonderful world that's waiting for us

***
ที่ที่ตามหา 
ti ti dtam ha
What we've been searching for

อิสระที่ปลายฟ้านั้นรอเฮาอยู่ 
issara ti bplai fa nan ro hao yu
Is the freedom that waits at the end of the sky
 
ฮื่อเพลงนี้จ้วยปาเฮาไปถึง 
heu pleng ni juay bpa hao bpai teung
This song will lead us there
 
La la la...

ฮื่อเพลงนี้จ้วยปาเฮาไปถึง 
heu pleng ni juay bpa hao bpai teung
This song will lead us there

 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: Marsela Oshi
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close