Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

MAIYARAP ft. TACHAYA - SUT JAI (สุดใจ) (Prod. by SpatChies) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
jai neung go yak yu dto dtae wa ik jai go toh leua gern
A part of me wanna stay, but another part wanna go.

ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
mai roo wa rao ja deun na dto bpai dai sak tao rai
Don’t know when we will reach the end of the road.

ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
jai neung go yak ja pho ik jai neung koh ja yu dto bpai
A part of me wanna quit, but another part wanna continue.

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
tang rak tang neuai sut jai
This love is bittersweet.

ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที
dtong leuak baeb nai chuay bok chan ti
Tell me which way to go.


แล้วฉันต้องเลือกแบบไหน อันนี้ช่วยตอบฉันที
laew chan dtong leuak baeb nai an ni chuay dtop chan ti
Which way do I turn. Please show me the right way.

ที่ฉันพูดมา นี่ไม่ได้แปลว่าฉันดี
ti chan pud ma ni mai dai bplae wa chan dee
I’m saying this not because I’m a saint.

ดีร้ายหลากหลายมุมเนี่ยเราทุกคนนั้นมี
dee ray lak lai moom nia rao took kon nan mi
We all have both a devil and an angel inside us.

ทั้งที่ฉันก็เข้าใจแต่ช่วยเอาคนมาย้ำที
tang ti chan go kaojai dtae chuay ao kon ma yam ti
I do understand but I need someone to remind me.

หรืออาจจะเป็นเพราะเหนื่อย จึงทำให้ฉันนั้นสับสน
reu atja bpen pro neuai jeung tam hai chan nan sapson
Or I’m just so tired that it confuses my mind.

ความสุขที่เคยมี ทำไมวันนี้กลับล่องกลับหน
kwam suk ti koey mi tammai wan ni glap long glap hon
The happiness I used to have, disappeared.

มีเพียงน้ำตา ที่ตกมาไหลอย่างกับฝน
mi piang namdta ti dtok ma lai yang gap fon
Now there’re only tears falling like rains.

หลายครั้งที่คิดจะเลิก แต่หลายครั้งก็คิดจะทน
lai krang ti kit ja leuk dtae lai krang go kit ja thon
There’re times I’ve tried to stop and times I’ve tried to go on.

เราที่เก็บทุกรายละเอียด แล้วเอามาเบียดข้างในสมอง
rao ti gep took ray la iat laew ao ma biat kang nai samong
Overthinking is killing me, inside my brain.

แต่ความรู้สึกยังเก็บเงียบ พับไว้เพียบไม่ตอบสนอง
dtae kwam rusuek yang gep ngiap pab wai piap mai dtop sanong
But the feelings are kept unspoken underneath my pain.

มังคงสะสม จึงเป็นเหตุผลที่เศร้าที่หมอง
mang kong sa som jeung bpen hetpon ti sao ti mong
Those things are spreading like a cancer.

ถ้าหากวันนี้เราเลิกกัน เธอคงเป็นดั่งคุณครูที่สอน
tahak wan ni rao leuk gan ter kong bpen dang khun kru ti son
If we broke up today, your memories would be my great teacher.

**
ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
jai neung go yak yu dto dtae wa ik jai go toh leua gern
A part of me wanna stay, but another part wanna go.

ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
mai roo wa rao ja deun na dto bpai dai sak tao rai
Don’t know when we will reach the end of the road.

ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
jai neung go yak ja pho ik jai neung koh ja yu dto bpai
A part of me wanna quit, but another part wanna continue.

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
tang rak tang neuai sut jai
This love is bittersweet.

ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที
dtong leuak baeb nai chuay bok chan ti
Tell me which way to go.


ถ้าหากว่าเรายังไปต่อนี่มันจะเรียกว่าฝืนไหม
tahak wa rao yang bpai dto ni man ja riak wa feun mai
If we continued, would this be against the destiny?

เหมือนกับของที่พังแล้ว แต่ว่าเรายังฝืนใช้
meuan gap kong ti pang laew dtae wa rao yang feun chai
Like a broken stuff we still use everyday.

หรือจริง ๆ มันจบไปแล้ว แต่ว่าเราเองยังขืนไว้
reu cing cing man jop bpai laew dtae wa rao eng yang keun wai
Or it already reached the end but we’re pretending it didn’t.

ฉันยังหาคำตอบไม่ได้ ไมว่าจะผ่านกี่คืนไป
chan yang ha kam dtop mai dai mai wa ja pan gi keun bpai
I still can’t find the answer even the days gone by.

ทำไมเหมือนไกลมาก ทั้ง ๆ ที่อยู่ข้างกัน
tammai meuan glai mak tang tang ti yu kang gan
You’re so far away even if I’m nearby.

คุยกันวันละคำ ทั้ง ๆ ที่เคยคุยข้ามวัน
kui gan wan la kam tang tang ti koey kui kam wan
We don’t talk much like we used to.

ดูมันสูงขึ้นเรื่อย ๆ กำแพงที่เธอสร้างมัน
doo man soong keun reuai reuai gam paeng ti ter sang man
The wall you’re building keeps getting taller.

พอมีอะไรมาคั่นกลาง เธอจึงอยู่ตรงข้ามกัน
pho mi arai ma kan glang ter jeung yu dtrong kam gan
It separates us into two. Now you’re on the other side.

ฉันยังอยากจะไปต่อ แต่มันก็ท้อเต็มที
chan yang yak ja bpai dto dtae man go toh dtem ti
I want to keep running but I’m so tired.

วิ่งตามเธอจนทรุด นั่งทำทรง MV
wing dtam ter jon sut nang tam song MV
Running after you till, I fall like a movie scene.

ทั้งรักทั้งเหนื่อย อาการมันน่าเซ็งดี
tang rak tang neuai agan man na seng dee
I’m tired of this bittersweet love.

ปีนี้แม่งปีอะไร เจอเรื่องแย่ ๆ มาเต็มปี
bpii ni maeng bpii arai jer reuang yae yae ma dtem bpii
This year sucks. What a year!


ใจนึงอยากพักแต่มันยังรักอยู่
jai neung yak pak dtae man yang rak yu
My head wants me to stop but my heart doesn’t.

ใจนึงอยากสู้ แต่กูก็เหนื่อยใจ
jai neung yak su dtae ku go neuai jai
A part of me has a hope, but I’m hanging on the rope.

ทรมานแต่น้ำตา มันรินลึกอยู่สุดใจ
toraman dtae namdta man rin leuk yu sotsai
Deep down in my heart. There’re tears inside.

จะพัก จะรัก จะมา จะไป ต้องทำอย่างไรช่วยบอกที
ja pak ja rak ja ma ja bpai dtong tam yang rai chuay bok ti
Which is the right way to get out of this labyrinth of mine?

เหมือนจะหยุดแล้วสะดุด ไร้ใครฉุดลุกขึ้นจับ
meuan ja yud laew sadut rai krai chut look keun jap
Thought I was on the right way, but I’m lost with no one to guide me.

เอื้อมมือคว้า เธอไม่รับ หลอกสลับว่ามีใจ
euam meu kwa ter mai rap lok salap wa mi jai
Reached my hand to you, but you ran away.

จะวิ่งตาม แต่ความจริง ปลายทางไม่มีเส้นชัย
ja wing dtam dtae kwam cing bplai tang mai mi sen chai
I tried to follow your trail but still no way out.

แล้วทางที่ถูก มันอยู่ตรงไหน สุดใจจะคิดในวิธี
laew tang ti took man yu dtrong nai sut jai ja kit nai witi
Please tell me the right way to go.


**
ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
jai neung go yak yu dto dtae wa ik jai go toh leua gern
A part of me wanna stay, but another part wanna go.

ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
mai roo wa rao ja deun na dto bpai dai sak tao rai
Don’t know when we will reach the end of the road.

ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
jai neung go yak ja pho ik jai neung koh ja yu dto bpai
A part of me wanna quit, but another part wanna continue.

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
tang rak tang neuai sut jai
This love is bittersweet.

ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที
dtong leuak baeb nai chuay bok chan ti
Tell me which way to go.

**
ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
jai neung go yak yu dto dtae wa ik jai go toh leua gern
A part of me wanna stay, but another part wanna go.

ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
mai roo wa rao ja deun na dto bpai dai sak tao rai
Don’t know when we will reach the end of the road.

ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
jai neung go yak ja pho ik jai neung koh ja yu dto bpai
A part of me wanna quit, but another part wanna continue.

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
tang rak tang neuai sut jai
This love is bittersweet.

ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที
dtong leuak baeb nai chuay bok chan ti
Tell me which way to go.
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: YUPP!
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close