Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

WHAWHA Ft. Quang Hùng MasterD - Oscar (นักแสดงท่านหนึ่ง) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เอะใจอยู่ มันยังไงอยู่ ดูเธอหน่ะใช่ทุกอย่างเลย
ao jai yu man yang ngai yu doo ter na chai took yang loey
I should have a clue. It’s a little strange. Everything about you seemed so right.

น่ารักดี พูดเพราะดี ยิ้มทีตาเป็นสระอิเลย
narak dee pud pro dee yim ti dta bpen sarai i loey
You’re kind of cute, a sweet talker. Your eyes did smile when you smiled.

เเต่เพื่อนฉันบอกว่าตัวเนี่ยร้ายสุด
dtae peuan chan bok wa dtua nia rai sud
But my friends said you’re the baddest.

ทุกคนก็บอกว่าเธอน่ะร้ายสุด
took kon go bok wa ter na rai sud
Everyone said you’re the baddest.

เเต่ฉันทำเป็นไม่ได้ยิน ฉันไม่เชื่อฉันไม่ฟัง 
dtae chan tam bpen mai daiyin chan mai cheua chan mai fang
But I pretended not to hear. I didn’t believe. I didn’t listen.


*
เลยลองเอาใจให้เธอไป
loey long ao jai hai ter bpai
So, I gave my heart to you.

เเละเเค่ 2 อาทิตย์ ก็เข้าใจ
lae kae song atit go kaojai
After two weeks I understood everything

ว่าที่เธอทำ คือการเเสดงทั้งนั้น
wa ti ter tam keu gan sadaeng tang nan
Whatever you did was just for a show.

**
เก่งกว่านักแสดงก็ต้องเป็นเธอ มาเล่นบทดีให้ใจละลาย
geng gwa nak sadaeng go dtong bpen ter ma len bot dee hai jai lalai
The one who’s better than an actor is you. You acted as a nice guy, melting my heart.

ทั้งที่นิสัยของเธอจริงๆ หน่ะร้าย
tang ti nisai kong ter cing cing na rai
But your true face is cruel.

ยก Oscar ไป ได้เลย
yok Oscar bpai dai loey
The Oscar goes to you.

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you.

***
เก่งกว่านักแสดงก็ต้องเป็นเธอ
geng gwa nak sadaeng go dtong bpen ter
The one who’s better than an actor is you.

Step เดิมๆ ลีลาซ้ำๆ
step deum deum li la sam sam
Same old step, same old move.

ฉันผิดเองที่ยังเผลอ หัวใจยังพลั้ง
chan pid eng ti yang pleu huajai yang plang
It’s my fault for not holding back my heart.

ยก Oscar ไป ได้เลย
yok Oscar bpai dai loey
The Oscar goes to you.

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you.


Những lời mặn đắng từ đầu môi đêm quạnh vắng ôm tăm tối trong đôi mắt e bối rối đôi chân bước như lạc lối chơi vơi giữa ngàn lần đối diện mọi thứ đừng từ chối lời giả dối
Bitter words from your lips. A lonely night embraced the darkness in your eyes. You walked like losing your way while facing everything. Don’t deny the lie.

Cố giấu gì đó nơi sau lưng
Trying to hide something behind.

Vẫn khuôn mặt đó luôn phân vân
That face is always curious.

Sau bao sai lầm
After countless mistakes,

Em vẫn âm thầm
You still keep quite.

Như là Oscar
Just like the Oscar.

Diễn thật hay hồn nhiên
You acted perfectly well.

Như là Oscar
Just like the Oscar

Còn anh thì như thằng điên
And I was like a madman,
 
ngu muội thứ tha 
Foolishly forgiving you.

Thứ thaa… những điều mà chính e đã gây ra
Forgiven you for what you’ve done.


*
เลยลองเอาใจให้เธอไป
loey long ao jai hai ter bpai
So, I gave my heart to you.

เเละเเค่ 2 อาทิตย์ ก็เข้าใจ
lae kae song atit go kaojai
After two weeks I understood everything

ว่าที่เธอทำ คือการเเสดงทั้งนั้น
wa ti ter tam keu gan sadaeng tang nan
Whatever you did was just for a show.

**
เก่งกว่านักแสดงก็ต้องเป็นเธอ มาเล่นบทดีให้ใจละลาย
geng gwa nak sadaeng go dtong bpen ter ma len bot dee hai jai lalai
The one who’s better than an actor is you. You acted as a nice guy, melting my heart.

ทั้งที่นิสัยของเธอจริงๆ หน่ะร้าย
tang ti nisai kong ter cing cing na rai
But your true face is cruel.

ยก Oscar ไป ได้เลย
yok Oscar bpai dai loey
The Oscar goes to you.

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you.

***
เก่งกว่านักแสดงก็ต้องเป็นเธอ
geng gwa nak sadaeng go dtong bpen ter
The one who’s better than an actor is you.

Step เดิมๆ ลีลาซ้ำๆ
step deum deum li la sam sam
Same old step, same old move.

ฉันผิดเองที่ยังเผลอ หัวใจยังพลั้ง
chan pid eng ti yang pleu huajai yang plang
It’s my fault for not holding back my heart.

ยก Oscar ไป ได้เลย
yok Oscar bpai dai loey
The Oscar goes to you.

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you.


ไม่รู้เธอเข้าใจ meaning ที่ฉันเพิ่งพูดไปไหม
mai roo ter kaojai Meaning ti chan peung pud bpai mai
I wasn’t sure if you get the meaning of what I just said.

ฉันยกนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วก้อย
chan yok niu ti mai chai niu pong niu chi nu nang niu goi
I put my finger up, not thumb, index, ring or little finger.


เก่งกว่านักแสดงก็ต้องเป็นเธอ...
geng gwa nak sadaeng go dtong bpen ter...
The one who’s better than an actor is you...

ยก Oscar ไป ได้เลย
yok Oscar bpai dai loey
The Oscar goes to you.

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you.


***
เก่งกว่านักแสดงก็ต้องเป็นเธอ
geng gwa nak sadaeng go dtong bpen ter
The one who’s better than an actor is you.

Step เดิมๆ ลีลาซ้ำๆ
step deum deum li la sam sam
Same old step, same old move.

ฉันผิดเองที่ยังเผลอ หัวใจยังพลั้ง
chan pid eng ti yang pleu huajai yang plang
It’s my fault for not holding back my heart.

ยก Oscar ไป ได้เลย
yok Oscar bpai dai loey
The Oscar goes to you.

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you.

ปาดับ ปาดับ ปา 
pa dap pa dap pa

ปาดับ ปาดั๊บปา
pa dap pa dap pa

ปาดับ ปาดับ ปา 
pa dap pa dap pa

ฉันยกนิ้วให้เลย
chan yok niu hai loey
Thumbs up for you. Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : High Cloud Entertainment
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close