NONT TANONT - New Me (คนใหม่) [Romanization Lyric]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

เก็บข้าวของที่กองอยู่ตรงนั้น
gep kao kong ti gong yu dtrong nan
ตื่นให้เช้ากว่าเดิมในวันนั้น
dteun hai chao gwa deum nai wan nan
รับทุกสายที่โทรมา
rap took sai ti torma
เช็คข้อความทุกเวลา
check kohkwam took wela
เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ คนที่ดีกว่าคนนั้น
bplian dtua eng bpen kon mai, kon ti dee gwa kon nan
 
ไม่ทำแล้วอะไรที่ไม่ดี
mai tam laew arai ti mai dee
จำได้แล้วทุกเรื่องในวันนี้
jam dai laew took reuang nai wan ni
เรื่องที่เธอนั้นเคยบอก ตอนนั้นน่ะทำไม่ได้หรอก
reuang ti ter nan koey bok, dton nan na tam mai dai rok
จนเธอต้องเดินจากฉันไป
jon ter dtong deun jak chan bpai

กี่ครั้งและกี่ครั้งที่ผิดพลั้งที่ฉันพลาดไป
gi krang lae gi krang ti pit plang ti chan plad bpai
ทำอะไรให้เธอต้องผิดหวัง
tam arai hai ter dtong pid wang
อีกครั้งนะอีกครั้งเธอช่วยฟังฉันได้รึเปล่า
ik krang na ik krang ter chuay fang chan dai reu bplao

** 
อยากให้วันนี้เธอได้มาเห็นฉันที่เป็นคนใหม่
yak hai wan ni ter dai ma hen chan ti bpen kon mai
อยากจะถามว่าใช่แบบนี้ที่เธอเคยฝันไว้ใช่ไหม
yak ja tam wa chai baeb ni ti ter koey fan wai chai mai
รู้แล้วนะอะไรที่มันไม่ดี ในนาทีที่อาจสายไป
ru laew na arai ti man mai dee nai nahtee ti at say bpai
ขอแค่โอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่
koh kae ogat hai chan dai reum mai
จะเป็นคนรักที่ดีให้เธอ
ja bpen kon rak ti dee hai ter

เพลงเพลงนั้นที่เธอเคยชอบฟัง
pleng pleng nan ti ter koey chop fang
บางครั้งที่ฉันบอกว่ารำคาญ เพราะมันช่างเสียงดัง
bang krang ti chan bok wa ramkan pro man chang siang dang
วันนี้ฉันต้องเปิดมัน เพื่อลบเลือนความเงียบงัน
wan ni chan dtong bpeut man, peua lop leuan kwam ngiap ngan
เพื่อจะเพ้อว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ด้วยกัน
peua ja peu wa ter yang yu dtrong ni duay gan
เธอบ่นเสมอเวลาที่เดิน ทำไมไม่จับมือกัน
ter bon seumer wela ti deun tammai mai jap meu gan
วันนี้อยากทำเท่าไรก็ ทำได้เพียงแค่เดินลำพัง
wan ni yak tam tao rai go tam dai piang kae deun lam pang
เวลาที่ไม่เคยมีให้เธอ
wela ti mai koey mi hai ter
ตอนนี้มีมากมายเหลือเกิน
dton ni mi mak mai leua geun
กลับต้องใช้มันไปวัน ๆ โดยไม่มีเธอ
glap dtong chai man bpai wan wan doi mai mi ter

กี่ครั้งและกี่ครั้งที่ผิดพลั้งที่ฉันพลาดไป
gi krang lae gi krang ti pit plang ti chan plad bpai
ทำอะไรให้เธอต้องผิดหวัง
tam arai hai ter dtong pid wang
อีกครั้งนะอีกครั้งเธอช่วยฟังฉันได้รึเปล่า
ik krang na ik krang ter chuay fang chan dai reu bplao

ให้โอกาสฉันได้ไหม…
hai ogat chan dai mai

** 
อยากให้วันนี้เธอได้มาเห็นฉันที่เป็นคนใหม่
yak hai wan ni ter dai ma hen chan ti bpen kon mai
อยากจะถามว่าใช่แบบนี้ที่เธอเคยฝันไว้ใช่ไหม
yak ja tam wa chai baeb ni ti ter koey fan wai chai mai
รู้แล้วนะอะไรที่มันไม่ดี ในนาทีที่อาจสายไป
ru laew na arai ti man mai dee nai nahtee ti at say bpai
ขอแค่โอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่
koh kae ogat hai chan dai reum mai
จะเป็นคนรักที่ดีให้เธอ
ja bpen kon rak ti dee hai ter

** 
อยากให้วันนี้เธอได้มาเห็นฉันที่เป็นคนใหม่
yak hai wan ni ter dai ma hen chan ti bpen kon mai
อยากจะถามว่าใช่แบบนี้ที่เธอเคยฝันไว้ใช่ไหม
yak ja tam wa chai baeb ni ti ter koey fan wai chai mai
รู้แล้วนะอะไรที่มันไม่ดี ในนาทีที่อาจสายไป
ru laew na arai ti man mai dee nai nahtee ti at say bpai
ขอแค่โอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่
koh kae ogat hai chan dai reum mai
จะเป็นคนรักที่ดีให้เธอ
ja bpen kon rak ti dee hai ter

 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : LOVEiS+
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!

Share:

0 comments