Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

DOM - Exam (ข้อสอบ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric**
ฉันก็ยังคงรอเธออยู่ ที่ที่เดิมอยู่ทุกทุกวัน
chan go yang kong ro ter yu, ti ti deum yu took took wan
I’m still waiting for you. Right here every day.

ทั้งที่รู้ว่าเธอต้องการจะไป เจอคนที่ดีกว่า
tang ti ru wa ter dtong gan ja bpai jer kon ti dee gwa
Although you want to leave and find a better person.

ฉันก็ยังคงรอเธออยู่ ที่ที่เดิมอยู่ทุกทุกวัน
chan go yang kong ro ter yu, ti ti deum yu took took wan
I’m still waiting for you. Right here every day.

ทั้งที่รู้ว่าเธอต้องการจะไป เจอคนที่ดีกว่า
tang ti ru wa ter dtong gan ja bpai jer kon ti dee gwa
Although you want to leave and find a better person.


เธอไม่เคยบอกว่าจะเลือกใคร 
ter mai koey bok wa ja leuak krai 
You never say who you’ll choose 

แต่ฉันก็มองออก
dtae chan go mong ok
But I know

ว่าเธอเลือกจะไป 
wa ter leuak ja bpai 
That you want to go. 

ฉันจะยอมเจ็บแบบนี้ไปถึงไหน
chan ja yom jep baeb ni bpai teung nai
How long do I have to wait like this?

ไม่ใช่ข้อสอบจะลังเลทำไม 
mai chai koh sop ja langle tammai 
It’s not an exam, why you hesitate? 

ยังไงคำตอบที่เธอเลือกกา
yang ngai kam dtop ti ter leuak ka
Any choices you make.

มันก็ไม่ใช่ฉัน มันคงเป็นคนนั้น
man go mai chai chan, man kong bpen kon nan
It’s not me, always him.

*
(No) No no 

แต่ Baby you should know that
dtae baby you should know that
But baby you should know that

ฉันก็ยังต้องการเธอ ไม่ว่าไงก็ตาม
chan go yang dtong gan ter mai wa ngai go dtam
I always want you. No matter what.

**
ฉันก็ยังคงรอเธออยู่ ที่ที่เดิมอยู่ทุกทุกวัน
chan go yang kong ro ter yu, ti ti deum yu took took wan
I’m still waiting for you. Right here every day.

ทั้งที่รู้ว่าเธอต้องการจะไป เจอคนที่ดีกว่า
tang ti ru wa ter dtong gan ja bpai jer kon ti dee gwa
Although you want to leave and find a better person.

ฉันก็ยังคงรอเธออยู่ ที่ที่เดิมอยู่ทุกทุกวัน
chan go yang kong ro ter yu, ti ti deum yu took took wan
I’m still waiting for you. Right here every day.

ทั้งที่รู้ว่าเธอต้องการจะไป เจอคนที่ดีกว่า
tang ti ru wa ter dtong gan ja bpai jer kon ti dee gwa
Although you want to leave and find a better person.


ไม่เป็นไรเธอเลือกเลยเถอะ เพราะช่วงที่เราไม่ค่อยได้เจอ
mai bpen rai ter leuak loey tuh, pro chuang ti rao mai koi dai jer
It’s okay, just choose. During the time we didn’t meet

เธอก็เริ่มสนิทกับเขา ก็ไม่แปลกที่เธอจะเลือกเขา
ter go reum sanit gap kao, go mai bplaek ti ter ja leuak kao
You start getting close to him. No wonder you will choose him.

แต่ฉันไม่รีบหรอก พอจะมีเวลา ลองคบเขาดูก่อน
dtae chan mai rip rok, pho ja mi wela long kop kao duu gon
I’m not in a rush. Still have time. You can date him.

ถ้าไม่ดีค่อยกลับมา
ta mai dee koi glap ma
If it’s not good, just come back.

*
(No) No no 

แต่ Baby you should know that
dtae baby you should know that
But baby you should know that

ฉันก็ยังต้องการเธอ ไม่ว่าไงก็ตาม
chan go yang dtong gan ter mai wa ngai go dtam
I always want you. No matter what.


ฉันก็ยังคงรอเธออยู่ ที่ที่เดิมอยู่ทุกทุกวัน
chan go yang kong ro ter yu, ti ti deum yu took took wan
I’m still waiting for you. Right here every day.

ทั้งที่รู้ว่าเธอต้องการจะไป เจอคนที่ดีกว่า
tang ti ru wa ter dtong gan ja bpai jer kon ti dee gwa
Although you want to leave and find a better person.

แต่สุดท้ายแล้วตอนที่เธอไม่อยู่
dtae sudtai laew dton ti ter mai yu
But, when you’re not around

ฉันก็ยังคิดถึงทุกวัน ไม่มีทางที่ฉันจะลบเธอไป
chan go yang kidteung took wan, mai mi tang ti chan ja lop ter bpai
I still miss you every day. No way I’ll forget you.

ในใจภาวนา
nai jai pawana
My heart is praying

ให้เธอกลับมา (ให้เธอกลับมา) 
hai ter glap ma (hai ter glap ma) 
For you to come back (for you to come back).

ให้เธอกลับมา (ให้เธอกลับมา) 
hai ter glap ma (hai ter glap ma) 
For you to come back (for you to come back).

ให้เธอกลับมา (ให้เธอกลับมา) 
hai ter glap ma (hai ter glap ma) 
For you to come back (for you to come back).

 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : XOXO ENTERTAINMENT
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close