Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

KJ - Good Boy [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
หากว่าคืนนี้นอนหนาว
hak wa keun ni non nao
If it's cold tonight

จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด
ja yindee hai yeum chan bpai god
I’d be happy to lend you a hug

ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว
bplop duang jai ti bpuat rao
Comfort your broken heart

ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ
leum reuangrao ti kao tam hai jep
Forget everything that hurt you

เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย
jep go bploi jep go bploi
It hurts just let him go, let him go

ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย
bploi reuang kao laew mong chan sak noi
Let go of him and look at me

What you see? Yeah, Goodboy

จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก
ja mai tam hai sia namdta ik
I won't let you cry again


ท่าทีเธอไม่ค่อยดี ถามไม่พูดไม่กล่าว
ta ti ter mai koi dee tam mai pud mai glao
I don’t ask, don’t speak, don't mention your bad side of you

คิดถึงใครหรือเปล่า yeah
kidteung krai reu bplao Yeah
Will you miss anyone?

เธอคงต้องการคนที่เข้าใจ
ter kong dtong gan kon ti kaojai
You just need someone who understands you

แต่คนนั้นเขาก็เป็นคนไม่เอาอ่าว
dtae kon nan kao go bpen kon mai ao ao
But that person is someone who doesn’t want much

คนที่หวังเขาก็ทำให้เสียเวลาเปล่า
kon ti wang kao go tam hai sia wela bplao
Those who hoped for him, just wasting their time

(RAP)
คนมันระยำทำอะไรไม่เคยคิด มีแต่พิษเป็นคารมทำให้หลงเมื่อได้ยิน 
kon man ra yam tam arai mai koey kit, mi dtae pit bpen karom tam hai long meua daiyin
He is mean, he just does things but never thought it first. There is only poisonous speech that makes you fall when you hear it

แต่ว่าฉันคงไม่อิน เพราะว่าเธอยังไม่ยิ้ม จะอยู่ข้างเธอจนเช้าช่างแม่งเหล้าไม่ต้องกิน
dtae wa chan kong mai in pro wa ter yang mai yim, ja yu kang ter jon chao chang maeng lao mai dtong gin
But I probably won't listen, because you still haven't smiled. I'll be by your side until the morning, f*ck alcohol you don't need to drink it


เขาไม่เคยจะสนหรอก
kao mai koey ja son rok
He never cared

คนประเภทนี้ผู้ชายด้วยกันมันดูออก
kon bpraget ni phuchai duay gan man du ok
I'm also a men, I can tell

He's being a jerk, thug life, Oh my god

Girl, you deserve a better man but he's not

ฉันอยู่ตรงนี้เฝ้ามองเธอเสมอ
chan yu dtrong ni fao mong ter seumer
I'm always here, watching over you

มีคนดีๆ มากมายรอบตัวเธอ
mi kon dee dee mak mai rop dtua ter
There are many good people around you

เธอเพียงหลับหูไม่ลืมตาเสียเวลากับคนห่วยๆ
ter piang lap hu mai leum dta sia wela gap kon huai huai
Just close your ears, don't open your eyes to waste your time with mean guys

ให้ฉันได้เยียวยาสภาพจิตใจที่กำลังป่วย OH~
hai chan dai yiao ya saphap jitjai ti gamlang bpuai OH~
Let me heal your mind OH~

**
หากว่าคืนนี้นอนหนาว
hak wa keun ni non nao
If it's cold tonight

จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด
ja yindee hai yeum chan bpai god
I’d be happy to lend you a hug

ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว
bplop duang jai ti bpuat rao
Comfort your broken heart

ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ
leum reuangrao ti kao tam hai jep
Forget everything that hurt you

เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย
jep go bploi jep go bploi
It hurts just let him go, let him go

ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย
bploi reuang kao laew mong chan sak noi
Let go of him and look at me

What you see? Yeah, Goodboy

จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก
ja mai tam hai sia namdta ik
I will not let you cry again


เธอดอกไม้งามแม้มีสีสันหลายหลาก
ter dokmai ngam mae mi si san lai lak
You're a beautiful flower who comes in many colors

ผีเสื้อก็ยังบินจาก oh oh
phiseua go yang bin jak oh oh
Even butterflies are flying over you oh oh

ทุกๆคราที่ฉันเห็นน้ำตาของเธอ
took took kra ti chan hen namdta kong ter
Every time I see your tears

ทำให้ฉันลำบากใจจนน่าประหลาด
tam hai chan lambak jai jon na bpralat
Strangely it really pissed me off


หากเปลี่ยนที่ยืนเขาในใจของเธอ ให้ใครสักคน
hak bplian ti yeun kao nai jai kong ter hai krai sak kon
If you change his place in your heart and give it to someone else

คนๆนั้นก็ควรทำให้เธอไม่ต้องกังวล
kon kon nan go kuan tam hai ter mai dtong gangwon
That person should not make you worry

หากมีฉันสัญญาว่าเธอจะ ไม่ต้องทุกข์ทน
hak mi chan sanya wa ter ja mai dtong took ton
If it was me I promise that you won't suffer

เธอก็รู้ว่าฉันหวังดีขนาดไหน
ter go ru wa chan wang dee kanat nai
You know how good I was in terms of hoping 

เบื่อ bad bad ลองแบบ goodboy บ้างไหม
beua Bad Bad long baeb Goodboy bang mai
Tired of a bad boy, do you want to try a good boy?


**
หากว่าคืนนี้นอนหนาว
hak wa keun ni non nao
If it's cold tonight

จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด
ja yindee hai yeum chan bpai god
I’d be happy to lend you a hug

ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว
bplop duang jai ti bpuat rao
Comfort your broken heart

ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ
leum reuangrao ti kao tam hai jep
Forget everything that hurt you

เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย
jep go bploi jep go bploi
It hurts just let him go, let him go

ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย
bploi reuang kao laew mong chan sak noi
Let go of him and look at me

What you see? Yeah, Goodboy

จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก
ja mai tam hai sia namdta ik
I won't let you cry again

**
หากว่าคืนนี้นอนหนาว
hak wa keun ni non nao
If it's cold tonight

จะยินดีให้ยืมฉันไปกอด
ja yindee hai yeum chan bpai god
I’d be happy to lend you a hug

ปลอบดวงใจที่ปวดร้าว
bplop duang jai ti bpuat rao
Comfort your broken heart

ลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บ
leum reuangrao ti kao tam hai jep
Forget everything that hurt you

เจ็บก็ปล่อย เจ็บก็ปล่อย
jep go bploi jep go bploi
It hurts just let him go, let him go

ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันซักหน่อย
bploi reuang kao laew mong chan sak noi
Let go of him and look at me

What you see? Yeah, Goodboy

จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีก
ja mai tam hai sia namdta ik
I won't let you cry again
 

 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close