Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

PLOYCHOMPOO ft. MAIYARAP - PSYCHO [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

(เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho)

ทุกสิ่งที่เคยหวังไปเพิ่งมารู้มาเข้าใจ
took sing ti koey wang bpai peung ma ru ma kaojai
All the things that I hoped for, I just started to understand

ว่าเธอรักใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเอง
wa ter rak krai mai dai loey nok jak dtua eng
That you were incapable of loving anyone but yourself

ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจน yeah
dton ni took yang man chadjen yeah
It’s all clear to me now

ก็คงดีแล้วที่เดินออกมา yeah
go kong dee laew ti deun ok ma yeah
It was probably the best for me to leave


ฉันคงไม่สนใจเธอจะเป็นเช่นไร
chan kong mai sonjai ter ja bpen chen rai
I could care less how you’re doing now

ว่าเธอจะร้ายดียังไงไม่มีอะไรให้เสียใจ
wa ter ja rai dee yang ngai, mai mi arai hai siajai
Whether for good or worse I’ve got no regrets

ถ้าเธอจะหายไป 
ta ter ja hay bpai
If you’re gonna disappear

Boy why the f*ck should I care yeah

เธอก็ไม่แคร์ อืม yeah
ter go mai khae eum yeah
You wouldn’t care either

ไม่เคยเสียน้ำตาให้ใคร
mai koey sia namdta hai krai
I’ve never shed a tear for anybody

เธออย่าสำคัญตัวมากเกินไป
ter ya samkan dtua mak geun bpai
So don’t think so highly of yourself like that

*
เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho

*
เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho


ตอนนั้นเธอไปเจอคนใหม่
dton nan ter bpai jer kon mai
Back then you met someone new

บอกฉันว่าฉันดีเกินไป
bok chan wa chan dee geun bpai
Told me I was too good to be with you

ขอบคุณที่เธอรู้ตัว
kobkhun ti ter ru dtua
Thanks for being aware of that

ตอนนี้ฉันมองข้ามๆเธอไป
dton ni chan mong kam kam ter bpai
Now I just disregard you

ฉันไม่แคร์เธอก็รับไม่ได้
chan mai khae ter go rap mai dai
You can’t accept the fact that I don’t care

คิดว่าฉันจะมานั่งร้องไห้
kit wa chan ja ma nang ronghai
You thought I’d sit there crying for you

เพิ่งจะมาคิดถึง
peung ja ma kidteung
You just started missing me

เพิ่งจะมาอย่างซึ้งตอนที่ฉันไม่อยู่
peung ja ma yang seung dton ti chan mai yu
And reminiscing, now that I’m gone

เธอส่งข้อความมาฉันก็ไม่ดู yeah
ter song kohkwam ma chan go mai du yeah
I don’t even open your texts anymore

Blocked your number, b*tch who are you? yeah

โทษที ฉันไม่รู้จริงๆ
totti chan mai ru cing cing
Sorry, I really didn’t know

ก็คนนิสัยไม่ดีมันลืมง่ายจริงๆ
go kon nisai mai dee man leum ngai cing cing
Cause people such as you are so easy to forget


*
เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho


[RAP]
ขอร้องล่ะเธออย่ามาประสาทแดก
kohrong la ter ya ma bprasat daek
Please don‘t drive me crazy

เลิกพูดจาน่าตบปากแตก
leuk pud ja na dtop bpak dtaek
Stop running your mouth

ต้องทำมาหากินตากลมตากแดด
dtong tam ma ha gin dtak lom dtak daed
I gotta get on my grind

เรื่องไร้สาระสมองไม่อยากแบก
reuang rai sara samong mai yak baek
I ain‘t got no time for your nonsense

เธออ่ะชอบพูดให้ตัวเองดูดี
ter a chob pud hai dtua eng du dee
You talk so highly of yourself

พูดให้ดูแพงทั้งๆที่ดูฟรี
pud hai du paeng tang tang ti du free
Even though your priceless talk, makes you look worthless

แต่ว่าโทษทีครับ ศักศรีกูมี
dtae wa totti krab saksri ku mi
But I‘m sorry, I‘m better than that

ไม่มีเธอก็ยังกินดีอยู่ดี
mai mi ter go yang gin dee yu dee
Even if I ain‘t got you, I‘m still thriving

ในเมื่อตอนมีเธอไม่เห็นค่า ครั้งหน้ามันจะไม่มีอีก
nai meua dton mi ter mai hen ka, krang na man ja mai mi ik
Since you don‘t see my worth, there won‘t be no next time

ฉันสัญญากับตัวเองเอาไว้ และแน่นอนว่ามันจะไม่มีฉีก
chan san ya gap dtua eng ao wai lae naenon wa man ja mai mi chik
I promised myself that, and there won‘t be no breaking it

คือว่าฉันจะไม่เอาตัวเอง ไปอยู่ในที่ไม่ดีอีก
keu wa chan ja mai ao dtua eng, bpai yu nai ti mai dee ik
I won‘t let myself be in a position like that again

ฉันรักตัวเองเวอร์ชั่นนี้มาก อิสระภาพเหมือนนกที่มีปีก
chan rak dtua eng weuchan ni mak, itsara phap meuan nok ti mi bpik
I love myself as this version, freedom like a bird with wings


*
เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho

*
เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho

*
เธอบอกเพื่อนทุกคนว่าฉันยังรักและฉันน่ะ psycho
ter bok peuan tukkon wa chan yang rak lae chan na Psycho
You tell all our friends that I still love you and that I’m psycho

แต่ฉันน่ะไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทร oh 
dtae chan na mai yak kui mai yak rap ru go yang ja tor oh
But I don’t wanna talk or ever hear from you again, so stop calling me

Why you’re so obsessed with me yeah baby 

เธอโคตร psycho
ter kot Psycho
You’re so psycho

Baby you’re so psycho, baby you’re so psycho Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : Jannine Weigel
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close