Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Toey Apiwat & Night Tingle Ft. F.HERO - Do you still miss him? (ยังคิดถึงเขาใช่ไหม) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าวันที่เธอไม่มีใคร
yang kidteung kao chai ma ta wan ti ter mai mi krai
Do you still miss him? On the day when you have no one

ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าวันที่ใจอ่อนแอ
yang kidteung kao chai mai ta wan ti jai on ae
Do you still miss him? On the day when you were weak

ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าคนที่ทำให้เธอแย่
yang kidteung kao chai mai ta kon ti tam hai ter yae
Do you still miss him? If that person made you bad

เจ็บช้ำใจมีรอยแผล เสียใจต้องมีน้ำตา
jep cham jai mi roi plae siajai dtong mi namdta
Heartache with scars, sad and cry


เธอหากรักนี้ทำใจต้องเจ็บ
ter hak rak ni tam jai dtong jep
Babe, if this love makes your heart hurt

เก็บใจไว้ดีกว่าเธอ
gep jai wai dee gwa ter
You should keep your heart, babe

** 
หากคนที่เธอรักทำลายหัวใจ 
hak kon ti ter rak tam lai huajai
If the person you love breaks your heart

เธอจะเก็บเขาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำ
ter ja gep kao wai go mi dtae jep cham
If you going to keep him, it would only make you hurt

หากเธอโดนทำร้าย โดนถูกกระทำ
hak ter don tam rai don took gratam
If you get hurt from all his action

เพียงแค่คำหนึ่งคำว่ารัก เธอรักเขามันทำร้าย
piang kae kam neung kam wa rak ter rak kao man tam rai
That one word 'love', just by you loving him makes me hurt


ตอนแรกก็หวานตอนออกตัว
dton raek go wan dton ok dtua
It was sweet at the start

ทำตาเธอบอดมัว
tam dta ter bod mua
It blinded your eyes

จนเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
jon hen grong jak bpen dok bua
Until you see what is wrong as right

กินน้ำใต้ศอกตัว ไปโดนเขาหลอกชัวร์
gin namdta sok dtua bpai don kao lok chua
Have to be inferior to him, to be deceived by him

แต่เธอลองมองดูรอบตัว เธอยังมีครอบครัว
dtae ter long mong du rop dtua ter yang mi krop krua
When you looked around, you still have your family

ถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยมือซะ
ta kao mai rak go bploi meu sa
If he doesn't love you, just let him go

เก็บแขนตัวเองไว้กอดตัว
gep kaen dtua eng wai god dtua
Keep your arms around you


รักเหมือนวัวถูกทิ้ง นึกแล้วผิด
rak meuan wa took ting neuk laew pid
Love like a cow that has been abandoned, I think it's wrong

มันเป็นตามพรหมลิขิต
man bpen dtam prom likit
It was a destiny

แต่คำว่าทนก็ควรจะมีลิมิต
dtae kam wa thon go kuan ja mi limit
But the word tolerance should have a limit

รักใครสักคนไม่ผิด
rak krai sak kon mai pid
Loving someone is not wrong

แต่ใจเธอเป็นวิกฤต ความหายชีวิต
dtae jai ter bpen wigrit kwam hay chiwit
But your heart is a crisis, it made you lose your life

เธอต้องเปิดตาที่ปิด 
ter dtong bpeut dta ti bpit
You had to open your closed eyes

เขียนคำว่ารักผิดที่
kian kam wa rak pid ti
Write the word love in the wrong place

ต้องลบมันด้วยลิขวิด 
dtong lop man duay likwit
Had to delete it with the liquid

เพราะเขามันไม่มีสิทธิ์
pro kao man mai mi sit
Because he has no right


พรากที่เก่าไม่ที่ยืนก็ต้องเดิน
prak ti gao mai ti yeun go dtong deun
The old part that doesn't stand still has to walk

บทเรียนราคาแรง
bot rian raka raeng
It was a priceless lesson

ต้องแพงน้ำตาก็ต้อง Learn
dtong paeng namdta go dtong Learn
It must be expensive tears, must learn from it

ดับมันเหมือนกับเทียนต้องเป่า
dap man meuan gap tian dtong bpao
Extinguish it like a candle that you need to blow

ชีวิตมีค่ามากกว่าเรื่องผัวเก่า
chiwit mi ka mak gwa reuang pua gao
Life is worth more than your ex's story

หัวใจเถาวัลย์อยู่ที่หัวเหน่า
huajai taowan yu ti hua nao
The vine heart is at the pubic head

ลุกยืนขึ้นมาฉันยังมีหัวเขา Year!
look yeun keun ma chan yang mi hua kao Year!
Stand up, I still have his head, Year!


เธอหากรักนี้ทำใจต้องเจ็บ
ter hak rak ni tam jai dtong jep
Babe, if this love makes your heart hurt

เก็บใจไว้ดีกว่าเธอ
gep jai wai dee gwa ter
You should keep your heart, babe

** 
หากคนที่เธอรักทำลายหัวใจ 
hak kon ti ter rak tam lai huajai
If the person you love breaks your heart

เธอจะเก็บเขาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำ
ter ja gep kao wai go mi dtae jep cham
If you going to keep him, it would only makes you hurt

หากเธอโดนทำร้าย โดนถูกกระทำ
hak ter don tam rai don took gratam
If you get hurt from all his action

เพียงแค่คำหนึ่งคำว่ารัก เธอรักเขา...
piang kae kam neung kam wa rak ter rak kao...
That one word 'love', you love him...

** 
หากคนที่เธอรักทำลายหัวใจ 
hak kon ti ter rak tam lai huajai
If the person you love breaks your heart

เธอจะเก็บเขาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำ
ter ja gep kao wai go mi dtae jep cham
If you going to keep him, it would only make you hurt

หากเธอโดนทำร้าย โดนถูกกระทำ
hak ter don tam rai don took gratam
If you get hurt from all his action

เพียงแค่คำหนึ่งคำว่ารัก เธอรักเขามันทำร้าย
piang kae kam neung kam wa rak ter rak kao man tam rai
That one word 'love', just by you loving him makes me hurt

 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close