Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

LAZYLOXY - RAK DIAO (รักเดียว) [Romanization Lyric + Eng]


รักเดียว | cover by LAZ iCON [ต้าห์อู๋/ออฟโรด/ไดร์ม่อน/เจลเลอร์/เป็นต่อ]

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ฉันจะเริ่มเธอก็รอ 
chan ja reum ter go ro
I will start you just wait

พอฉันจะเพิ่มเธอเองก็พอ 
pho chan ja peum ter eng go pho
When I just add you, that's enough

แต่แอบถูกใจแต่ก็ไม่ค่อยถูกคอ 
dtae aep tuk jai dtae go mai koi took ko
I secretly likes it, but not really

เป็นอยู่ประจำแต่ก็ไม่คิดจะท้อ 
bpen yu bprajam dtae go mai kit ja to
I'm a regular, but I don't think I'll be discouraged

เป็นคู่ปรับ เป็นคู่กัด ต้องสู้หน่อยให้รู้กัน 
bpen ku bprap bpen ku gad dtong su noi hai ru gan
A rival, an opponent, we have to fight a bit so we'll know

เรื่องราวมากมายในทุกๆวัน
reuang rao mak mai nai tuk tuk wan
Many stories in every day

ไม่มีใครแทนที่เธอกับฉัน 
mai mi krai taen ti ter gap chan
No one can replace you and me


*
ก็เข้ามาเลยถ้าเธอนั้นพร้อมจะไฟท์ 
go kao ma loey ta ter nan prom ja fai
Come in if you're ready to fight

ระเบิดใส่กันเหมือนเราเป็นไดนาไมต์ 
rabeut sai gan meuan rao bpen Dynamite
Blast at each other like we're dynamite

ถ้ามีเหตุผลแล้วฉันต้องการจะใช้  
ta mi hetpon laew chan dtong gan ja chai
If there is a reason then I would like to use it

ก็ไม่อยากจะเดาเลยว่าเธอคิดอะไร ตอนนี้ 
go mai yak ja dao loey wa ter kit arai dton ni
I don't want to guess what you're thinking about right now

หรือว่าเธอแค่อาจจะอยากลองดี
reu wa ter kae atja yak long dee 
Or maybe you just want to try

แต่ฉัน 
dtae chan
But I...

*
ภายในใจมีรักเดียว 
pai nai jai mi rak diao
There is only one love in my heart

ไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาข้องเกี่ยว
mai koey ja kit loey wa bpen rao ti dtong ma kong giao
Never thought that it was us that had to be involved

ต่อให้ทะเลาะกันไป 
dto hai talo gan bpai
Keep arguing

แต่ข้างในใจก็ยังเหลียว..มอง 
dtae kang nai jai go yang liao... mong
But inside my heart, I still look..

พร้อมจะเถียงกับเธอทุกวัน 
prom ja tiang gap ter tuk wan
Ready to argue with you every day

และขอแค่เพียงเธอเคียงข้างกัน..มันก็
lae koh kae piang ter kiang kang gan man go
And just asking you to be beside me, it's...


[RAP]
คงเสี่ยงเหมือนฉันอยู่ในเกมส์ 
kong siang meuan chan yu nai gem
Probably taking risks just like in the game

คนที่ใช่อาจไม่มีฉันในเกณฑ์
kon ti chai at mai mi chan nai gen
The right person may not have me in their criteria

แต่ว่าเธอคอยเข้ามาเอนเตอร์เทน 
dtae wa ter koi kao ma en ter ten
But you kept coming to entertain me

ทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเอง
tam hai chan rusuek wa mai bpen dtua eng
Makes me feel like I'm not myself

ไปแล้วกลับไม่ได้เหมือนอยู่ในวันเวย์ 
bpai laew glap mai dai meuan yu nai One way
I can't go back I'm like in one way

มีเธอคอยวุ่นวายในเวลาวังเวง
mi ter koi wunwai nai wela wang weng
With you waiting for chaotic at the lonesome times

แหม! ทำเป็นออกลูกนักเลง 
mae! tam bpen ok luk nak leng
Oh! pretend to be a gangster

ถ้าต้องการรักเดียวเราก็ลองชัดเจน
ta dtong gan rak diao rao go long chadjen
If we want one love, we try to be clear

If you feel the same

*
ก็เข้ามาเลยถ้าเธอนั้นพร้อมจะไฟท์ 
go kao ma loey ta ter nan prom ja fai
Come in if you're ready to fight

ระเบิดใส่กันเหมือนเราเป็นไดนาไมต์ 
rabeut sai gan meuan rao bpen Dynamite
Blast at each other like we're dynamite

ถ้ามีเหตุผลแล้วฉันต้องการจะใช้  
ta mi hetpon laew chan dtong gan ja chai
If there is a reason then I would like to use it

ก็ไม่อยากจะเดาเลยว่าเธอคิดอะไร ตอนนี้ 
go mai yak ja dao loey wa ter kit arai dton ni
I don't want to guess what you're thinking about right now

หรือว่าเธอแค่อาจจะอยากลองดี
reu wa ter kae atja yak long dee 
Or maybe you just want to try

แต่ฉัน 
dtae chan
But I...

*
ภายในใจมีรักเดียว 
pai nai jai mi rak diao
There is only one love in my heart

ไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาข้องเกี่ยว
mai koey ja kit loey wa bpen rao ti dtong ma kong giao
Never thought that it was us that had to be involved

ต่อให้ทะเลาะกันไป 
dto hai talo gan bpai
Keep arguing

แต่ข้างในใจก็ยังเหลียว..มอง 
dtae kang nai jai go yang liao... mong
But inside my heart, I still look..

พร้อมจะเถียงกับเธอทุกวัน 
prom ja tiang gap ter tuk wan
Ready to argue with you every day

และขอแค่เพียงเธอเคียงข้างกัน..มันก็
lae koh kae piang ter kiang kang gan man go
And just asking you to be beside me, it's...


*
ภายในใจมีรักเดียว 
pai nai jai mi rak diao
There is only one love in my heart

ไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาข้องเกี่ยว
mai koey ja kit loey wa bpen rao ti dtong ma kong giao
Never thought that it was us that had to be involved

ต่อให้ทะเลาะกันไป 
dto hai talo gan bpai
Keep arguing

แต่ข้างในใจก็ยังเหลียว..มอง 
dtae kang nai jai go yang liao... mong
But inside my heart, I still look..

พร้อมจะเถียงกับเธอทุกวัน 
prom ja tiang gap ter tuk wan
Ready to argue with you every day

และขอแค่เพียงเธอเคียงข้างกัน
lae koh kae piang ter kiang kang gan
And just asking you to be beside me

มันก็เฟี้ยว
man go fiao
It's great

มันก็คงจะเฟี้ยว
man go kong ja fiao
It will be great Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close