Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

F.HERO x Tilly Birds (Prod. By Billy & Ohm Cocktail) - Slipped Your Mind (จำเก่ง) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
ta hai chan kaeng gap ter peua leum reuangrao kong rao
If there was a competition against you to forget about us

ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
chan kong pae pai pae hai ter tuk krao
I’d lose to you every time

จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
ja pan bpai ik nan neun nan tao rai
However much time passes by

ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
chan go jam dai yu dee pro chan jam geng yang ni 
I still remember, because I’m good at remembering like this

จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ 
jam geng jon mai koey leum ter
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you


[Verse 1]
เธอมีคำถาม 
ter mi kam tam
You question

ว่าทำไมฉันต้องจำได้ดี
wa tammai chan dtong jam dai dee
Why I have to remember so well

เลิกไปเป็นปี 
leuk bpai bpen bpii
We’ve been broken up for years

แต่เรื่องเธอฉันไม่ลืมซักที
dtae reuang ter chan mai leum sak ti
But I’ve never forgotten about you at all

ถึงเธอลืมก็ไม่เป็นไร
teung ter leum go mai bpen rai 
Even though you’ve forgotten me, it’s okay

ฉันมันคงคิดถึงเกินไป
chan man kong kidteung geun bpai
I think about you too much

อยากลืมแค่ไหนมันไม่ลืม
yak leum kae nai man mai leum
However much I want to forget, I can’t

(Rap) 
จำแผลที่เป่า ตรงที่เข่า
jam plae ti bpai dtrong ti kao
I remember your skinned knee

จำวันที่ส่งเธอไปอุดฟันซี่เก่า
jam wan ti song ter bpai ud fan si gao
I remember the day I took you to the dentist for a filling

ฉันยังจำบ้านเธอ หมาขี้เห่า
chan yang jam ban ter ma ki hao
I still remember your house and your yappy dog

มันจ้องหน้าฉันเหมือนฉันติดหนี้เก่า
man jong na chan meuan chan dtit ni gao
It stared at me like I owed it something

กระต่ายไปแล้ว ผิดที่เต่า
gradtai bpai laew pit ti dtao
The rabbit is long gone, it’s the turtle’s fault

ที่ยังเดินเชื่องช้าเหมือนฉันที่จับที่เจ่า
ti yang deun cheuang cha meuan chan ti jap ti jao
For walking so slowly like when I sprained my knee

ฉันจำเรื่องเธอเก่ง ดังที่กล่าว
chan jam reuang ter geng dang ti glao
I’m good at remembering about you, like they say

เพราะเธอจากไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่เก่า
pro ter jak bpai laew dtae chan yang yu ti gao
Because you’ve already gone, but I’m still in the same old place

**
ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
ta hai chan kaeng gap ter peua leum reuangrao kong rao
If there was a competition against you to forget about us

ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
chan kong pae pai pae hai ter tuk krao
I’d lose to you every time

จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
ja pan bpai ik nan neun nan tao rai
However much time passes by

ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
chan go jam dai yu dee pro chan jam geng yang ni 
I still remember, because I’m good at remembering like this

จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ 
jam geng jon mai koey leum ter
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

***
Monday Tuesday 

เรื่องราวของเราฉันยังจำไม่เคยลืม 
reuangrao kong rao chan yang jam mai koey leum
I still have never forgotten about us

Wednesday Thursday  

(จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ)
(jam geng jon mai koey leum ter)
(I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you)

บทเพลงของเราฉันยังฟังอยู่อย่างเดิม
bot pleng kong rao yang fang yu yang deum
I still listen to our songs

Friday Saturday 

แม้รักของเราไม่มีวันจะ Return
mae rak kong rao mai mi wan ja Return
Even though our love will never return

Sunday Everyday 

(จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ)
(jam geng jon mai koey leum ter)
(I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you)


[Verse 2]
จำวันแรกเจอในกันยา
jam wan raek je nai gan ya
I remember when we first met in September

ปิ๊งในทันตา เธอฉายแสงกว่ากลุ่มเพื่อนในบรรดา
bping nai tandta ter chai saeng gwa glum peuan nai banda
I immediately fell for you, you were more radiant than all your friends

เธอชอบอนันดา ชอบไปลันตา
ter chop ananda chop bpai landta
You liked Ananda, you liked going to Lanta

ชอบดูหนังดราม่าเรื่องโฮเทลรวันดา
chop du nang drama reuang hotel rawanda
You like watching the drama about Hotel Rwanda

เธอฟังรีฮันนา ตอน High กัญชา
ter fang rihanna dton High gan cha
You listen to Rihanna when you’re high on marijuana

เธอบอกว่าพ่อเธอหล่ออย่างกับมิตรชัยบัญชา
ter bok wa po ter lo yang gap mit chai ban cha
You said your dad was handsome like Mit Chaibancha

จำถ้อยจำนรรจา เงาในจันทรา
jam toi jam nanja ngao nai jantra
I remember your words, reflected in the moon

มันจำในหัวใจไม่ได้จำในปัญญา
man jam nai huajai mai dai jam nai bpan ya
I remember you in my heart, I don’t remember in my mind

พรรณาได้ Step By Step
pannana dai Step By Step
I can describe you step by ste

จำปากกาที่เธอเหน็บ ไปจนถึงกลิ่นของเหล้ารัม
jam bpakka ti ter nep bpai jon teung glin kong lao ram
I remember the pen you kept to the smell of rum

ปลอบตัวเองถามว่าเจ็บไหม เจ็บ
bplop dtua eng tam wa jep mai jep
I comfort myself, asking if it hurts, it does

แต่ถามว่าเก็บไหม เก็บ ยังจำเสมอว่าใจของเจ้าดำ
dtae tam wa gep mai gep yang jam semeu wa jai kong jao dam
But if asked if I’ll keep going, I will, I’ll always remember the heart of Jao Dam

จำภาพวันที่ใจเธอระเห็จ
jam pap wan ti jai ter ra het
I remember the day your heart was in a rush

เหมือนเป็นแผลตกสะเก็ด ฝังลึกอยู่ในใจเจ้ากรรม
meuan bpen plae dtok sa get fang leuk yu nai jai jao gam
Like the wound had scabbed over, buried deep in my unfortunate heart

จำเก่งได้ทุกรอยตะเข็บ
jam geng dai tuk roi dta kep
I’m good at remembering every seam and stitch

ถ้าแข่งกันลืมฉันคงเสร็จ เพราะรักของเรามันไม่เท่ากัน
ta kaeng gan leum chan kong set pro rak kong rao man mai tao gan
If we had a competition for forgetting, you’d finish first, because our love wasn’t equal

**
ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
ta hai chan kaeng gap ter peua leum reuangrao kong rao
If there was a competition against you to forget about us

ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
chan kong pae pai pae hai ter tuk krao
I’d lose to you every time

จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
ja pan bpai ik nan neun nan tao rai
However much time passes by

ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
chan go jam dai yu dee pro chan jam geng yang ni 
I still remember, because I’m good at remembering like this

**
ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
ta hai chan kaeng gap ter peua leum reuangrao kong rao
If there was a competition against you to forget about us

ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
chan kong pae pai pae hai ter tuk krao
I’d lose to you every time

จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
ja pan bpai ik nan neun nan tao rai
However much time passes by

ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
chan go jam dai yu dee pro chan jam geng yang ni 
I still remember, because I’m good at remembering like this

จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ 
jam geng jon mai koey leum ter
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you


([Verse 3]
มือที่เคยจับ ไหล่ที่สัมผัส จำผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนที่เคยจัด
meu ti koey jap lai ti sampat, jam pa bpu ti non gap bplok mon ti koey jat
The hand I once held, the shoulder I touched, I remember the blanket and pillow case you once used

รถที่เคยขับ เบาะที่เคยปรับ
rot ti koey kap, bo ti koey bprap
The car you once drove, the seat you sat in

เธอชอบบ่นเสมอเวลาไม่ยอมคาดเข็มขัด
ter chop bon semeu wela mai yom kat kem kat
You always liked to complain when I refused to fasten my seat belt

จำกลิ่นน้ำหอม จำตอนหนุนตัก
jam glin nam hom, jam dton nun dtak
I remember the scent of your perfume, I remember laying in your lap

จำตอนจูบแรกริมฝีปากที่เธอกัด
jam dton jup raek rimfibpak ti ter gad
I remember our first kiss when you bit my lip

จำแก้มที่ปัด จำข้าวที่ผัด
jam gaem ti bpat, jam kao ti pad
I remember your blushed cheeks, I remember your fried rice

จำได้ทุกเรื่องจำเก่งจนใจไม่เคยตัด
jam dai tuk reuang jam geng jon jai mai koey dtat
I can remember everything, I’m so good at remembering, my heart has never cut you out)


***
Monday Tuesday 

เรื่องราวของเราฉันยังจำไม่เคยลืม 
reuangrao kong rao chan yang jam mai koey leum
I still have never forgotten about us

Wednesday Thursday  

(จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ)
(jam geng jon mai koey leum ter)
(I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you)

บทเพลงของเราฉันยังฟังอยู่อย่างเดิม
bot pleng kong rao yang fang yu yang deum
I still listen to our songs

Friday Saturday 

แม้รักของเราไม่มีวันจะ Return
mae rak kong rao mai mi wan ja Return
Even though our love will never return

Sunday Everyday 

(จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ)
(jam geng jon mai koey leum ter)
(I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you)
 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : deungdutjai.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close