Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

PUNYARB - Question (คำถาม) [Romanization Lyric + Eng]


คำถาม PUNYARB cover by Aheye 4EVE

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


[Verse1]
It’s the end of a summer 

แต่ฉันยังคิด
dtae chan yang kit
But I still think

ถึงคนที่
teung kon ti 
To that person who

Break my heart in the winter

เมฆฝนตอนนี้ 
mek fon dton ni
The raining cloud now

Is crying for me

แทนนำ้ตาของฉันที่ไม่เหลืออยู่...
taen namdta kong chan ti mai leua yu...
Instead of my tears that not remains

I wanna text you so bad

I wanna call you so bad

รู้ว่ามันจบไปนาน 
ru wa man job bpai nan
I know it's over since a long time ago

กลัวว่าเธอจะรำคาญ
glua wa ter ja ramkan
Afraid that you'll feel annoyed

But baby i miss u so bad


เพลงๆนี้ฉันเขียนถึงเธอ
pleng pleng ni chan kian teung ter
I wrote this song for you

เหมือนกับเพลงอีกหลายๆเพลง...
meuan gap pleng ik lai lai pleng
Like many other songs...

เพราะจริงๆแล้วฉันเองก็แอบ หวัง
pro cing cing laew chan eng go aep wang
Because actually I secretly hope

หวังว่า เธอจะรู้สึก 
wang wa ter ja ruseuk
I hope that you will feel

เหมือนครั้งแรกที่เจอกัน เธอรู้ดี
meuan krang raek ti je gan ter ru dee
Like the first time we met, you knew it well

แต่เธอก็เลือกจะหายไปแบบนั้น
dtae ter go leuak ja hai bpai baeb nan
But you chose to disappear like that

และไปคบกับคนใหม่
lae bpai kob gap kon mai
And go on a date with someone new

ไม่ได้ทันตรียมใจ...
mai dai tan dtriam jai...
I haven't even prepare my heart

[Hook]
*
ความรักของเราหายไปตอนไหน
kwam rak kong rao hai bpai dton nai
When did our love disappear?

เธอคงลืมหมดแล้วใช่ไหม
ter kong leum mod laew chai mai
You must have completely forgotten, right?

หรือว่าเธอไม่เคยรู้สึก
reu wa ter mai koey ruseuk
Or did you never felt it

มีแค่ฉันคนเดียวที่คิดไปเอง
mi kae chan kondiao ti kit bpai eng
I'm the only one who thinks it in my mind

ตอนไหน...
dton nai...
When...

ที่ฉันทำใจเธอหล่นหาย
ti chan tam jai ter lon hai
Did I make you lost your heart

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่...
kae yak ru wa ter nan kit arai yu...
Just wanted to know what you were thinking...

ถึงทำแบบนั้นได้ลงคอ...
teung tam baeb nan dai long ko...
To do that, heartlessly...

ทุกๆครั้งที่สบตากัน
tuk tuk krang ti sop dta gan
Every time our eyes meet

ส่วน...ลึกในใจมันยังบอกฉัน
suan... leuk nai jai man yang bok chan
As for... deep in my heart, it still tells me

ว่าเธอยังคิดถึงวันเก่าๆ ของเรา
wa ter yang kidteung wan gao gao kong rao
That you still missing our old days

แต่ทำไม...
dtae tammai...
But why...


[Verse2]
*
ฉันทำได้แค่น้อมรับ 
chan tam dai kae nom rab
I can just accept it

แม้ว่ายังไม่พร้อมแต่ทำไมเธอดูพร้อมนัก
mae wa yang mai prom dtae tammai ter du prom nak
Even though you are not ready yet, why do you look so ready?

ดึกๆพอคิดถึงเธอฉันก็ร้องละ
deuk deuk po kidteung ter chan go rong la
Late at night when I think of you, I cry

ใจของฉันมันเละเทะตุ้มเป๊ะเหมือนเสื้อที่มัดย้อม
jai kong chan man le te, dtum bpe meuan seua ti mad yom
My heart is a mess like a tie-dyed shirt

ไม่ได้ร้อนคับ
mai dai ron kab
I'm not being hot tempered

แต่ก็พร้อมซัด
dtae go prom sad
But ready to beat

คนใหม่เธอที่เค้าว่าดี
kon mai ter ti kao wa dee
The new person you said was good

ถ้ามันไม่ดีฉันอยู่ตรงนี้
ta man mai dee chan yu dtrong ni
If he's not good, I'm here

ให้เธอได้พร้อมพัก
hai ter dai prom pak
Letting you to take rest

Yeah

ความรู้สึกเหมือนกับแมว ที่หวงก้าง
kwam ruseuk meuan gap maew ti huang gan
Feeling like a jealous cat

เหมือนหมาที่หวงบ้าน
meuan ma ti huang ban
Like a dog that cherishes the house

และมันก็ตะขิดตะขวงในใจ
lae man go dta kit dta kuang nai jai
And it trembled in the heart

ที่ต้องทำแสร้งทำเหมือนว่ามันไม่รู้สึกอะไร
ti dtong tam saeng, tam meuan wa man mai ruseuk arai
To act like you don't feel a thing

เปิดเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนอยู่หน้าไฟ
bpeut pleng peuan len mai len peuan yu na fai
Turn on a just being friendly song in front of the fire

เพราะว่าไม่รู้ตอนเราเจอกันฉันควรทำหน้าไง
pro wa mai ru dton rao je gan chan kuan tam na ngai
Because I don't know what to do when we meet

ลึกๆรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องเลือกคบเขา
leuk leuk ru yu laew wa ter dtong leuak kob kao
Deep down, I already knew that you had to choose to be with him

เพราว่าอยู่กับฉันมันก็มีแต่เรื่องฉาว
pro wa yu gap chan man go mi dtae reuang chao
Because there are only scandals if you were with me

ที่ทำไปวันนั้นอาจเป็นเพราะเราแค่เหงา
ti tam bpai wan nan at bpen pro rao kae ngao
What we did that day might be because we were just lonely

แต่ทำไมหัวใจของฉันกลับเงียบเฉา 
dtae tammai huajai kong chan glap ngiap chao
But why is my heart back to silent? 

เมื่อรู้ว่าเธอไปยืนอยู่แนบเขา
meua ru wa ter bpai yeun yu naep kao
Knowing that you were standing next to him


[Hook]
*
ความรักของเราหายไปตอนไหน
kwam rak kong rao hai bpai dton nai
When did our love disappear?

เธอคงลืมหมดแล้วใช่ไหม
ter kong leum mod laew chai mai
You must have completely forgotten, right?

หรือว่าเธอไม่เคยรู้สึก
reu wa ter mai koey ruseuk
Or did you never felt it

มีแค่ฉันคนเดียวที่คิดไปเอง
mi kae chan kondiao ti kit bpai eng
I'm the only one who thinks it in my mind

ตอนไหน...
dton nai...
When...

ที่ฉันทำใจเธอหล่นหาย
ti chan tam jai ter lon hai
Did I make you lost your heart

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่...
kae yak ru wa ter nan kit arai yu...
Just wanted to know what you were thinking...

ถึงทำแบบนั้นได้ลงคอ...
teung tam baeb nan dai long ko...
To do that, heartlessly...

ทุกๆครั้งที่สบตากัน
tuk tuk krang ti sop dta gan
Every time our eyes meet

ส่วน...ลึกในใจมันยังบอกฉัน
suan... leuk nai jai man yang bok chan
As for... deep in my heart, it still tells me

ว่าเธอยังคิดถึงวันเก่าๆ ของเรา
wa ter yang kidteung wan gao gao kong rao
That you still missing our old days

แต่ทำไม...
dtae tammai...
But why...

(ทำแบบนั้น ถึงทำแบบนั้น x2)
(tam baeb nan teung tam baeb nan 2x)
(Do it that way, do it that way x2)

(เธอเข้าใจยากเหลือเกิน...)
(ter kaojai yak leua geun...)
(You are so hard to understand...)


 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close