Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

PORSCHE x JACKIE (TRINITY) - My Calendula (เพราะเธอแหละ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric 


**
Baby you've changed my life to a brighter day

ชีวิตที่มีเธอ 
chiwit ti mi ter
A life with you

It’s my better way

ก็เพราะในทุกวันตั้งแต่ได้พบเธอ
go pro nai tukwan dtang dtae dai pob ter
Because my every day since I’ve met you

มันก็เป็นทุกวันที่มันช่างดีเว่อร์
man go bpen tuk wan ti man chang dee weu
It’s my every day that couldn’t be better

Baby you've changed my world 

ให้มันดูสดใส
hai man du sod sai
To a brighter world

อยากให้ฉันมีเธอไปตลอดได้ไหม
yak hai chan mi ter bpai dtalot dai mai
Can I have you forever in my life

ก็เพราะในทุกวันที่ฉันได้รักเธอ
go pro nai tuk wan ti chan dai rak ter
Cause my every day since I’ve loved you

เธอจะรู้บ้างไหม 
ter ja ru bang mai
Did you ever know

You've changed my life

 
Oh, เธอพอจะรู้บ้างไหม
oh, ter po ja ru bang mai
Do you know

ว่ามันช่างดีแค่ไหนที่ได้มีเธอกอดไว้
wa man chang dee kae nai, ti dai mi ter god wai
How great it is that I have you in my arms

Baby do you know

You’re love 

นี่ไงรักแท้
ni ngai rak tae
Here’s our true love

ไม่มีสักข้อแม้ที่จะไม่รักคนที่น่ารักอย่างเธอ
mai mi sak koh mae ti ja mai rak kon ti narak yang ter
There’s no reason to not love the one who’s so lovely like you


เพราะในทุกวันที่ตื่นขึ้นมา
pro nai tuk wan ti dteun keun ma
Cause everyday when I get up

เป็นฉันที่มีชีวิตชีวา
bpen chan ti mi chiwit chi wa
I found myself feel so lively

เพราะเธอแหละ 
pro ter lae
Because of you

You’re my calendula

คอยดูแลฉันอยู่ทุกเวลา
koi dulae chan yu tuk wela
Who always take care of me

Please try before you love me

ว่าฉันจะเป็นคนรักที่ดี
wa chan ja bpen kon rak ti dee
I’ll be your greatest love

ฉันจะมีแค่เธอนะ baby
chan ja mi kae ter na Baby
I’ll love only you baby

ตอบแทนที่เธอน่ะแสนดี
dtop taen ti ter na saen dee
In return for your best love 

**
Baby you've changed my life to a brighter day

ชีวิตที่มีเธอ 
chiwit ti mi ter
A life with you

It’s my better way

ก็เพราะในทุกวันตั้งแต่ได้พบเธอ
go pro nai tukwan dtang dtae dai pob ter
Because my every day since I’ve met you

มันก็เป็นทุกวันที่มันช่างดีเว่อร์
man go bpen tuk wan ti man chang dee weu
It’s my every day that couldn’t be better

Baby you've changed my world 

ให้มันดูสดใส
hai man du sod sai
To a brighter world

อยากให้ฉันมีเธอไปตลอดได้ไหม
yak hai chan mi ter bpai dtalot dai mai
Can I have you forever in my life

ก็เพราะในทุกวันที่ฉันได้รักเธอ
go pro nai tuk wan ti chan dai rak ter
Cause my every day since I’ve loved you

เธอจะรู้บ้างไหม 
ter ja ru bang mai
Did you ever know

You've changed my life

***
Oh Oh Oh Oh Oh 3x

เธอจะรู้บ้างไหม 
ter ja ru bang mai
Did you ever know
 
You've changed my life


ถ้าเธอได้เจอฉันเมื่อวันก่อน
ta ter dai je chan meua wan gon
If you’d ever met me before

เธอจะรู้เลยไม่ค่อยดีหรอก
ter ja ru ley mai koi dee rok
You’d know, I wasn’t that good

ตั้งแต่ฉันเจอเธอฉันก็ยอม
dtang dtae chan je ter chan go yom
But after I met you, I’m down for you

เปลี่ยนโลกของฉันไปเพียงแค่เธอกอด
bplian lok kong chan bpai piang kae ter god
To change my world, just hold me in your arms 


ขนาดเพื่อนยังทักทำไมดูเปล่งปลั่ง
kanat peuan yang tak tammai du bpleng bplang
Even my friends ask why I’m so bright

ทำไมสดใสดูดีไปทุกอย่าง
tammai sod sai du dee bpai tuk yang
Why so lively and look so good

ก็เธอไงล่ะดูแลกันไม่ห่าง
go ter ngai la, dulae gan mai hang
Because of you, always with me

คอยปลอบประโลมเป็นรักแท้อยู่ข้าง ๆ
koi bplop bpra lom bpen rak tae yu kang kang
Taking care like my true love beside me

แค่มีเธอเท่านั้นที่ข้างๆฉัน
kae mi ter tao nan ti kang kang chan
Just I have you staying next to me

You’ve changed my life


**
Baby you've changed my life to a brighter day

ชีวิตที่มีเธอ 
chiwit ti mi ter
A life with you

It’s my better way

ก็เพราะในทุกวันตั้งแต่ได้พบเธอ
go pro nai tukwan dtang dtae dai pob ter
Because my every day since I’ve met you

มันก็เป็นทุกวันที่มันช่างดีเว่อร์
man go bpen tuk wan ti man chang dee weu
It’s my every day that couldn’t be better

Baby you've changed my world 

ให้มันดูสดใส
hai man du sod sai
To a brighter world

อยากให้ฉันมีเธอไปตลอดได้ไหม
yak hai chan mi ter bpai dtalot dai mai
Can I have you forever in my life

ก็เพราะในทุกวันที่ฉันได้รักเธอ
go pro nai tuk wan ti chan dai rak ter
Cause my every day since I’ve loved you

เธอจะรู้บ้างไหม 
ter ja ru bang mai
Did you ever know

You've changed my life

***
Oh Oh Oh Oh Oh 3x

เธอจะรู้บ้างไหม 
ter ja ru bang mai
Did you ever know
 
You've changed my life


เพราะในทุกวันที่ตื่นขึ้นมา
pro nai tuk wan ti dteun keun ma
Cause everyday when I get up

เป็นฉันที่มีชีวิตชีวา
bpen chan ti mi chiwit chi wa
I found myself feel so lively

เพราะเธอแหละ 
pro ter lae
Because of you

You’re my calendula

คอยดูแลฉันอยู่ทุกเวลา
koi dulae chan yu tuk wela
Who always take care of me

Oh Oh Oh Oh Oh, baby you…

เธอจะรู้บ้างไหม 
ter ja ru bang mai
Did you ever know
 
You've changed my life
 
You've changed my life 

You've changed my life Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : 4NOLOGUE MUSIC
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close