Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

PUN - KRYPTONITE (Prod. By NINO & Thitiwat Rongthong) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ถ้าหากว่าฉันคือเปลวไฟ
tahak wa chan keu bplew fai
If I was a flamed

เธอก็คือสึนามิ คลื่นลูกใหญ่
ter go keu seunami kleun luk yai
You would be a big wave of tsunami

ฉันก็ยังคงแพ้ให้เธอ เหมือนเดิม
chan go yang kong pae hai ter meuan deum
I’ve lost to you like always

ทุกครั้งไป...
tuk krang bpai
Every time...

มันก็นานแล้วที่เธอบอกลาฉัน 
man go nan laew ti ter bok la chan 
It has been a long time since you’ve said goodbye

แต่ในบางทีที่เธอรอนแรมกลับมา
dtae nai bang ti ti ter ron raem glap ma
But whenever you come back to me

ฉันกลับใจอ่อนทุกที
chan glap jai on tuk ti
My heart melted every time


**
และแม้ว่าฉันจะกลายเป็น Superman
lae mae wa chan ja glai bpen superman
Even if I become superman

ที่ดูทรงพลังและแสนแข็งแรง
ti du song palang lae saen kaeng raeng
Powerful and strong

Baby มันก็คงไม่พอ
baby man go kong mai po
Baby it isn't enough

Cuz Girl, You are my only kryptonite

แม้ว่าฉันจะบินได้ไวเหนือเเสง
mae wa chan ja bin dai wai neua saeng
Even if I can fly faster than light

แต่ภาพความทรงจำยังคงทิ่มแทง
dtae pap kwam songjam yang kong tim taeng
Our memories still catch up on me

ไม่มีใครจะทำร้ายฉันได้เท่ากับเธอ
mai mi krai ja tamrai chan dai tao gap ter
Nobody can hurt me like you did

Cuz Girl, You are my kryptonite

Oh, You are my... kryptonite


เพราะว่าคนอย่างฉันไม่เคยยอมแพ้ใคร
pro wa kon yang chan mai koey yom pae krai
I have never surrendered to anyone

เรื่องของเธอกับฉันมันไม่ใช่แผลใหม่
reuang kong ter gap chan man mai chai plae mai
Our story isn’t just a fresh wound

ที่เสียให้เธอไป มันก็แค่หัวใจ
ti sia hai ter bpai man go kae huajai
What you’ve taken away, it’s just my heart

แม้ว่ามันต้องกล้ำกลืน
mae wa man dtong lam kleun
Even though it is hard to do

แต่สักวันฉันต้องลืม ให้ได้
dtae sakwan chan dtong leum, hai dai
But someday i’ll forget you, I will…

แม้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่
mae mai ru wa nan tao rai
Even if i don’t know how long it’s going to take


เธอคือท้องฟ้า 
ter keu tong fa
You are the sky

ฉันก็เหมือนเครื่องบิน ที่ยังคงวนอยู่ที่เธอ
chan go meuan kreuang bin ti yang kong won yu ti ter
I’m a plane that is still circling on you

แค่เพียงมองตา 
kae piang mong dta
When our eyes meet

ฉันยังคงเห็นภาพของเราเหมือนกับครั้งแรกเจอ
chan yang kong hen pap kong rao meuan gap krang raek je
I still see us like in the day we first met

แม้ว่าเธอไม่เหมือนเดิม
mae wa ter mai meuan deum
Even if you don’t feel the same way anymore

ฉันไม่อยากคิดมากเกิน 
chan mai yak kit mak geun
I don’t want to overthink

แต่ทุกครั้ง ฉันก็อดคิดไม่ได้ทุกที
dtae tuk krang chan go ot kit mai dai tuk ti
But every time I can’t help it

**
และแม้ว่าฉันจะกลายเป็น Superman
lae mae wa chan ja glai bpen superman
Even if I become superman

ที่ดูทรงพลังและแสนแข็งแรง
ti du song palang lae saen kaeng raeng
Powerful and strong

Baby มันก็คงไม่พอ
baby man go kong mai po
Baby it isn't enough

Cuz Girl, You are my only kryptonite

แม้ว่าฉันจะบินได้ไวเหนือเเสง
mae wa chan ja bin dai wai neua saeng
Even if I can fly faster than light

แต่ภาพความทรงจำยังคงทิ่มแทง
dtae pap kwam songjam yang kong tim taeng
Our memories still catch up on me

ไม่มีใครจะทำร้ายฉันได้เท่ากับเธอ
mai mi krai ja tamrai chan dai tao gap ter
Nobody can hurt me like you did

Cuz Girl, You are my kryptonite


และถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ Superman
lae teung mae wa chan ja mai chai superman
And even if i’m not superman

ไม่ได้มากับผ้าคลุมตัวสีแดง
mai dai ma gap fa klum dtua si daeng
I don’t show up with a red cape

Baby เธอก็ยังคงเป็นคนนั้น
baby ter go yang kong bpen kon nan
Baby you’re still the one

ที่ทำร้ายฉันได้สุดหัวใจ
ti tamrai chan dai sut huajai
Who can hurt me deeply

แม้เวลาจะพาไปกี่ปีแสง
mae wela ja pa bpai gi bpi saeng
No matter how many light-years pass

ต่อให้มีคนอีกพันหมื่นคนมาแทน
dto hai mi kon ik pan meun kon ma taen
Even if a million more people replace you

ไม่มีใครจะทำร้ายฉันได้เท่ากับเธอ
mai mi krai ja tamrai chan dai tao gap ter
Nobody can hurt me like you did

และ ฉันก็คงไม่ลืมเธอไป ได้เลย
lae chan go kong mai leum ter bpai dai ley
And I will never forget you


 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : High Cloud Entertainment
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close