Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Txrbo Ft. PEARWAH (Prod. By NINO & Txrbo) - Lie (น้ำลาย) [Romanization Lyric + Eng]

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
gon ter ja la, mai dtong ma bok wa rak
Before you say goodbye, don’t tell me you love me

เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
hen mai wa mi namdta, mai songsan gan bang ley
Can’t you see my tears? Don’t you pity me just a little?

คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
kam ti bok gan, ti poot man yu sam sam
The words you said to me goes round and round

ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น 
chan wa ai reuang pan nan
I think that kind of thing

มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา
man namlai namlai namlai bla bla bla bla
It's just a lie blah blah blah blah


Verse1 (Txrbo)
จะลืมและจะไม่ขอจำไร ใจเรามันแค่ใจจำลอง
ja leum lae ja mai koh jam rai, jai rao man kae jai jam long
I’ll forget and I would rather not remember a thing my heart is just a fake one

จำเลยจำเป็นต้องยอมจำใจ แค่นั้นเอง
jam ley jam bpen dtong yom jam jai kae nan, eng
The scapegoat just has to surrender, just like that

สุดท้ายต้องมาโดนเธอเท นั่นน้ำตาหรือน้ำทะเล
sudtai dtong ma don ter, te nan namdta reu nam tale
At last you finally dumped me, are those tears or the ocean?
 
เจ็บก็ต้องทน จนใจด้านชา 
jep go dtong ton jon, jai dan cha 
I gotta tolerate the pain, until my heart is numb

ต้องแอบร้องจนเลือดปนน้ำตา
dtong aep rong jon leuat bpon namdta
Secretly crying until blood comes out with my tears

รักก็เหมือนระเบิดเวลา นาฬิกาติ๊กตอก
rak go meuan rabeut wela nahliga tik tok
Love is like a ticking time bomb

ฉันเข้าใจ ธรรมดา ถ้าเธอจะทิ้งก่อน
chan kao jai tammada ta ter ja ting gon
I understand, it’s normal, if you would dump me first

แต่ก่อนจะลา อย่ามาพูดดี
dtae gon ja la, ya ma poot dee
But before we part, don’t pretend to say all the nice things

ถ้าเธอแค่ไม่ต้องการให้ฉันได้อยู่ตรงนี้
ta ter kae mai dtong gan hai chan dai yu dtrong ni
If you only don’t want me to be here


*
ไม่ต้องหรอกที่เธอนั้นบอก
mai dtong rok ti ter nan bok
Don’t have to tell me that you want to hold me before you go

ว่าอยากกอดก่อนจะไป
wa yak got gon ja bpai
Before you say goodbye

**
ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
gon ter ja la, mai dtong ma bok wa rak
Before you say goodbye, don’t tell me you love me

เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
hen mai wa mi namdta, mai songsan gan bang ley
Can’t you see my tears? Don’t you pity me just a little?

คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
kam ti bok gan, ti poot man yu sam sam
The words you said to me goes round and round

ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น 
chan wa ai reuang pan nan
I think that kind of thing

มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา
man namlai namlai namlai bla bla bla bla
It's just a lie blah blah blah blah


Verse2 (PEARWAH)
ที่เธอเคยบอกรัก รักฉันเพียงเท่านั้น
ti ter koey bok rak, rak chan piang tao nan
When you told me you loved me, only loved me

คำโกหกเหล่านั้น จะเอามันมาใช้ทำไม
kam gohok lao nan, ja ao man, ma chai tammai
Those lies, why would you use them?

ในเมื่อคนจะไปมันก็คงต้องไป
nai meua kon ja bpai, man go kong dtong bpai
People got to leave when they want to

ทำอะไรไม่ได้ คงได้แต่ทำใจ
tam arai mai dai, kong dai dtae tamjai
Can’t do anything, maybe I could make up my mind

ไม่ว่าอ้อมกอดนี้มันจะแน่นเท่าไร
mai wa omgot ni, man ja naen tao rai
No matter how tight we hold each other

แต่ฉากสุดท้าย คงเป็นฉันที่เสียใจ
dtae chak sudtai, kong bpen chan ti sia jai
But the last scene, it’s probably me being all sad

บอกตัวเองมากี่พันครั้ง แต่สมองมันไม่เคยจำ
bok, dtua eng ma gi pan krang dtae, samong man mai koey jam
Told myself for a thousand times, but my brain never remembers

ที่บอกรักกันมันก็แค่น้ำลาย
ti bok rak gan man go kae namlai
When you said you loved me, that was just a lie

Don't Hurt Me No More, Just Say Goodbye

*
ไม่ต้องหรอกที่เธอนั้นบอก
mai dtong rok ti ter nan bok
Don’t have to tell me that you want to hold me before you go

ว่าอยากกอดก่อนจะไป
wa yak got gon ja bpai
Before you say goodbye

**
ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
gon ter ja la, mai dtong ma bok wa rak
Before you say goodbye, don’t tell me you love me

เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
hen mai wa mi namdta, mai songsan gan bang ley
Can’t you see my tears? Don’t you pity me just a little?

คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
kam ti bok gan, ti poot man yu sam sam
The words you said to me goes round and round

ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น 
chan wa ai reuang pan nan
I think that kind of thing

มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา
man namlai namlai namlai bla bla bla bla
It's just a lie blah blah blah blah

Verse3 (Txrbo)
ซ่อนเศษใจที่เหลือใต้หมอน
son, set jai ti leua dtai mon
Hide pieces of my broken heart under the pillow

ยามน้องซบหน้าแนบนอน ฟังเสียงหัวใจพี่สิ
yam nong sop na naep non, fang siang hua jai pi si
When you lay down on it, listen to my heart

แต่หากยืนยันจะไป พี่รั้งไม่ได้
dtae hak yeun yan, ja bpai pirang mai dai
But if you still insist to go, I can’t stop you

และแม้ 
lae mae I Don't Know Why 
Even though I don’t know why

ต้องแกล้งเป็นชายชาตรี
dtong glaeng bpen chai cha dtri
I have to pretend to be a gentleman


แต่จะให้พูดตรงๆ ไม่ใช่คนแบบนั้น
dtae ja hai poot dtrong dtrong, mai chai kon baeb nan
But honestly, I’m not like that

Hey เธอ ฉันก็คน ทำไมต้องเหยียบซ้ำ
Hey ter chan go kon, tammai dtong yiap sam
Hey you, I’m also human, why do you have to make it worse?

แม่หน้ามน รู้ว่าเธอเกลียดฉัน
mae na mon, ru wa ter gliat chan
Pretty face, I know you hate me

แต่มารยาทนิดนึง คนเคยรักให้เกียรติกันหน่อยสิ
dtae marayat nit neung, kon koey rak hai giat gan noi
But maybe have some manners, respect the person you used to love


*
ไม่ต้องหรอกที่เธอนั้นบอก
mai dtong rok ti ter nan bok
Don’t have to tell me that you want to hold me before you go

ว่าอยากกอดก่อนจะไป
wa yak got gon ja bpai
Before you say goodbye

**
ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
gon ter ja la, mai dtong ma bok wa rak
Before you say goodbye, don’t tell me you love me

เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
hen mai wa mi namdta, mai songsan gan bang ley
Can’t you see my tears? Don’t you pity me just a little?

คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
kam ti bok gan, ti poot man yu sam sam
The words you said to me goes round and round

ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น 
chan wa ai reuang pan nan
I think that kind of thing

มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา
man namlai namlai namlai bla bla bla bla
It's just a lie blah blah blah blah Cr :
Romanization Lyric : Alif's Blog
English Translation : High Cloud Entertainment
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close