Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

PECK PALITCHOKE x PEARWAH x Billkin x PP – It's So Good (มันดีเลย) [Romanization Lyric + Eng]

💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


Are you ready?

Ah yeah yeah yeah, yeah yeah
Ah yeah yeah yeah x2


[BILLKIN]
ได้ยินเพลงนี้ที่ฉันนั้นชอบฟัง
dai yin pleng ni ti chan nan chob fang
I hear the song that I like

ยิ่งฟังยิ่งเพราะเมื่อเธอฟังด้วยกัน
ying fang ying pro meua ter fang duay gan
It sound even better because you're listening together

[PP]
เวลาดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆ
wela du nang reuang deum sam sam
Watching the same old movie over and over again

YEAH YEAH YEAH

จะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ เพราะเธอ
ja du ki krang keu mai beua, pro ter
It never get bored, because of you

*
[PEARWAH]
คงไม่ใช่เรื่อง ธรรมดา
kong mai chai reuang tam ma da
This must not an ordinary thing

ที่เจอรักที่ไม่ ธรรมดา
ti je rak ti mai tam ma da
To found an unordinary love

[PECK]
ที่เคยคิดว่าดี ก็ดีกว่าที่เคย
ti koey kit wa di, keu di kwa ti koey
What I used to think it's good, it's even better than before

ตอนนี้ฉันก็เลย สรุปได้ว่า
dton ni chan keu ley srup dai wa
So now my conclusion is

**
เวลามีกันนั้นมันคือที่สุด
wela mi gan nan man keu ti sut
When we are together that's the best

It's so good

มันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
man bpen a rai ti ban yay mai tuk
It's something I can't explain


It's so nice

เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ ดูดไว้
ter mi a rai ti deung chan wai dut wai
You've got something that's pull me close, over and over

ให้หนีไปไม่ได้
hai mi bpai mai dai
I can't go nowhere

I’m happy So happy

พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดี๊ดี
po yu duay gan laew man keu, di di di di, di di
When we're together, it's so good

Hey! Ready?
Baby R U ready?
Hey! R U Ready?

[PEARWAH]
โอกาสแบบนี้จะมีอีกเมื่อไหร่
o kat baeb ni ja mi ik meua rai
When will there be a chance like this again

มันดีแค่ไหนที่เราได้ใกล้กัน
man di kae nai ti rao dai klai gan
How great that we are close together

[PECK]
ไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะใช่
mai bok keu ru wa ter na chai
I need no one to tell me that's you're the right one

(ใช่ ใช่ ใช่)
(chai chai chai)
Right right right

จะปล่อยเธอไปก็คงไม่ได้
ja bploi ter bpai keu kong mai dai, Oh yeah
I can't let you go

*
[PP]
คงไม่ใช่เรื่อง ธรรมดา
kong mai chai reuang tam ma da
This must not an ordinary thing

ที่เจอรักที่ไม่ ธรรมดา
ti je rak ti mai tam ma da
To found an unordinary love

[BILLKIN]
ที่เคยคิดว่าดี ก็ดีกว่าที่เคย
ti koey kit wa di, keu di kwa ti koey
What I used to think it's good, it's even better than before

ตอนนี้ฉันก็เลย สรุปได้ว่า
dton ni chan keu ley srup dai wa
So now my conclusion is

**
เวลามีกันนั้นมันคือที่สุด
wela mi gan nan man keu ti sut
When we are together that's the best

It's so good

มันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
man bpen a rai ti ban yay mai tuk
It's something I can't explain

It's so nice

เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ ดูดไว้
ter mi a rai ti deung chan wai dut wai
You've got something that's pull me close, over and over

ให้หนีไปไม่ได้
hai mi bpai mai dai
I can't go nowhere

I’m happy So happy


พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดี๊ดี
po yu duay gan laew man keu, di di di di, di di (Aw!)
When we're together, it's so good

Ah, are you ready for this
Are you ready for this

It's so good (Ah are you ready
Ah are you ready)

**
เวลามีกันนั้นมันคือที่สุด
wela mi gan nan man keu ti sut
When we are together that's the best

It's so good

มันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
man bpen a rai ti ban yay mai tuk
It's something I can't explain

It's so nice

เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ ดูดไว้
ter mi a rai ti deung chan wai dut wai
You've got something that's pull me close, over and over

ให้หนีไปไม่ได้
hai mi bpai mai dai
I can't go nowhere

I’m happy So happy

พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดี๊ดี
po yu duay gan laew man keu, di di di di, di di
When we're together, it's so good

Ah yeah yeah yeah, yeah yeah
Ah yeah yeah yeah 
Ah yeah yeah yeah, yeah yeah
I’m happy So happy

พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ดิดีดิ๊ดี ดีเลย
po yu duay gan laew man keu, di di di di, di ley
When we're together, it's so good


 Cr :
Romanization Lyric : Alif's Blog
English Translation : Nadao Music
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close